Czym jest SII?

Mocny wzrost przychodów Grodno w roku obrotowym 2017/2018, marże pod presją

© BillionPhotos.com - Fotolia.com

Grodno opublikowało wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018. Spółce udało się istotnie zwiększyć skalę działalności, co obrazuje wzrost przychodów o blisko 30% rdr. Na rozwoju ucierpiała rentowność, jednak zgodnie z oczekiwaniami zarządu spółki powinna ona ulec poprawie w perspektywie najbliższych kwartałów. 

 

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu. Poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe Grodno za rok obrotowy 2017/2018. 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (tys. zł) 2017/2018 2016/2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 429 480 330 788 29,8%
EBITDA 16 429 14 842 10,7%
EBIT 12 210 11 458 6,6%
Zysk brutto 10 672 10 371 2,9%
Zysk netto 8 468 8 238 2,8%

Źródło: Grodno S.A.

 

Przy analizie wyników finansowych Grodno warto zwrócic uwagę, że dopiero od IV kw. roku obrotowego 2016/2017 roku spółka konsoliduje wyniki, tj. dokładnie od lutego 2017 roku, po przejęciu BARGO. Ponadto, wyniki pozostałych spółek z grupy kapitałowej, tj. El-Corte i INEGRO, są konsolidowane metodą pełną od III kw. roku obrotowego 2017/2018. Wciąż zdecydowaną większość wyników generuje jednostka dominująca, czyli Grodno. Jednostkowe przychody spółki wyniosły 413,1 mln zł i były większe o 26% rdr. Wzrost tłumaczono korzystną koniunkturą w branży (zgodnie z danymi GUS produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku zwiększyła się o 12,1% rdr, a w I kw. 2018 roku o 26,1% rdr), rozbudową sieci oddziałów własnych oraz oferty asortymentu i usług. Pomimo istotnego wzrostu przychodów, jednostkowy zysk operacyjny spadł o 4% rdr, do 11,3 mln zł, a zysk netto o 7% rdr, do 7,9 mln zł. Do pogorszenia rentowności przyczyniły się m.in. presja rynkowa na marże, a także wzrost kosztów finansowych, wynikający ze zwiększenia zadłużenia. W sprawozdaniu zarządu napisano, że trwają prace nad optymalizacją procesów wewnętrznych i redukcją kosztów, co powinno mieć pozytywny wpływ na wynik spółki w przyszłych kwartałach.

 

Skonsolidowane zyski były dodatkowo obciążone m.in. kosztami związanymi z rozbudową grupy kapitałowej i integracją wewnętrzną spółek zależnych. Zarząd Grodna oczekuje, że po pełnej integracji włączonych do Grupy  podmiotów, koszty te ulegać będą stopniowej redukcji, co w warunkach rosnącej sprzedaży powinno przełożyć się na wzrost pozycji wynikowych w przyszłych okresach.

 

Poniżej na wykresie przedstawiono rentowność spółki w ostatnich czterach latach obrotowych.

 

Źródło: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grodno S.A. za rok obrotowy 2017/2018

 

W roku obrotowym 2017/2018 zarząd Grodna przyjął strategię na lata 2017-2020. Celem strategicznym spółki jest wejście do gorna trzech największych podmiotów z branży do 2020 roku, a także kontynuacja tendencji rozwojowej, w oparciu o stały, dodatni wynik finansowy. W warunkach wzrostu produkcji budowlano-montażowej, na poziomie min. +5% (rocznie) do roku 2020, Zarząd GRODNO S.A. zakłada wzrost poziomu skonsolidowanych przychodów o minimum 20% rocznie – podsumowano w strategii.

 

Grodno zidentyfikowało siedem kierunków rozwoju, w tym m.in.: rozwój sieci dystrybucji, rozwój oferty asortymentowej, rozwój usług w zakresie aydutów, projektowania, wykonania i serwisu, czy też rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji. Jeśli chodzi o rozwój sieci handlowych, spółka nie wyklucza akwizycji dobrze prosperujących podmiotów z branży, co robiła już w przeszłości. W maju 2017 roku przejęła działalność handlową hurtowni elektroinstalacyjnej i oświetleniowej Jorga, a w grudniu podpisała list intencyjny dotyczący kolejnego przejęcia. Ostatnie miesiące zaowocowały również włączeniem do grupy podmiotu Elektromag Lighting, który wzmocni działalność w obszarze współpracy z projektantami i architektami oraz sprzedaży internetowej B2C. 

 

W bieżącym roku obrotowym Grupa GRODNO będzie kontynuować przyjęte kierunki rozwoju, zakładające przede wszystkim: rozbudowę sieci sprzedaży, rozwój oferty specjalistycznych usługi i rozwiązań, a także oferty asortymentowej. Sytuacja na rynku jest obecnie bardzo korzystna i oczekujemy, że stan ten utrzyma się w najbliższych kwartałach. Zgodnie z naszymi założeniami, konsekwentna realizacja strategii w sprzyjających warunkach gospodarczych powinna umożliwić nam wejście do grona trzech największych krajowych podmiotów z branży elektrotechnicznej do 2020 r. – napisał w liście do akcjonariuszy Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

 

Kurs akcji Grodna wzrósł od 2016 roku z okolic 3 zł do nawet 14 zł pod koniec 2017 roku. Od wyznaczenia historycznego szczytu, kurs akcji pozostaje w korekcie, a obecnie notowania testują wsparcie na poziomie 9,30 zł.

 

Grodno – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Grodno S.A.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.