Czym jest SII?

Pięć nowych propozycji inwestycyjnych do segmentu głosowanego

Pora na kolejną sondę do Fudnamentalnego Portfela SII. Na głosy internautów czekamy do poniedziałku, 11 czerwca 2018 r., do godz. 12:00.

 

Poniżej przedstawiamy pięć propozycji, na które można oddać swój głos (sonda znajduje się na dole niniejszego akapitu).

 


 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


 

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z czołowych krajowych producentów węgla kamiennego energetycznego, który stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze duże podmioty energetyki zawodowej, choć sprzedaż kierowana jest również do mniejszych firm oraz odbiorców indywidualnych. Największym klientem Bogdanki są podmioty z Grupy Kapitałowej Enea (około 78% przychodów w 2017 roku).

 

Wyniki Grupy Bogdanka za I kwartał 2018 roku nie były najlepsze. W tym okresie wydobycie netto spadło o 13,5% rdr do 2,1 mln ton, a sprzedaż o 17,7% rdr do 2 mln ton. W konsekwencji przychody obniżyły się o 14,3% rdr do poziomu 398,7 mln zł, a wynik brutto na sprzedaży o 71,7% do 35,5 mln zł. W połączeniu ze wzrostem niektórych kosztów, w tym przede wszystkim świadczeń na rzecz pracowników, zużycia materiałów i energii oraz usług obcych, spowodowało to także spadek zysków. Wynik netto za I kwartał 2018 roku wyniósł 23,2 mln zł wobec 68,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, przy czym dodatkowo został on podwyższony o ponad 30 mln zł w związku z zawartą ugodą z konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infraestructuras.

 

Jak podaje Zarząd spółki, kłopoty Bogdanki były tylko przejściowe i wynikały głównie z trudności geologiczno-górniczych, które spowodowały niższą wydajność produkcji niż w normalnych warunkach. Problemy udało się przezwyciężyć w marcu, kiedy to produkcja odbywała się już zgodnie z planem. Wyższe wydobycie przełożyć się ma natomiast na większą sprzedaż i przychody, co w scenariuszu kosztów operacyjnych na poziomie zbliżonym do tych z I kw. 2018 roku powinno pozwolić spółce na poprawę osiąganych zysków. Ponadto Bogdance sprzyjają ostatnio także wzrosty cen rynkowych węgla energetycznego, które powinny być widoczne w wynikach finansowych od 2019 roku.

 

Więcej o bieżącej sytuacji, wynikach i otoczeniu Grupy LW Bogdanka, a także o jej perspektywach przeczytać można w najnowszym raporcie analitycznym SII.

 

LW Bogdanka – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Akcje Bogdanki chcielibyśmy kupić po cenie niższej niż 55 zł.

PGE

Ostatnie miesiące nie były udane dla akcjonariuszy spółek energetycznych. Negatywny sentyment do całej branży sprawił, że od końca sierpnia ubiegłego roku do dołka z maja bieżącego roku indeks sektorowy WIG-Energia stracił na wartości ponad 38%. W poprzednim tygodniu notowania nieco odbiły, jednak spółki energetyczne wciąż mają sporo strat do odrobienia.

 

Wydaje się, że po sporych spadkach nastąpiło pewne przesilenie, a nastawienie rynku do tego sektora powoli się zmienia. Być może jest to zatem dobry moment, aby do swojego portfela dołączyć akcje spółek energetycznych. Jedną z nich niewątpliwie jest Grupa PGE – największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.

 

Poza, jak się wydaje, niską wyceną rynkową i zmieniającym się nastawieniem do całej branży, za inwestycją w akcje PGE przemawiać mogą także takie czynniki jak np. rosnące ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, które w kontraktach bazowych na trzeci kwartał 2018 r. w ciągu kilku miesięcy urosły z poziomów poniżej 200 PLN/MWh do około 300 PLN/MWh.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Akcje PGE planujemy kupić w okolicach poziomu 10 zł.

Arctic Paper

Grupa Arctic Paper to wiodący europejski producent objętościowego papieru książkowego, oferujący szeroki asortyment produktów w tym segmencie, a także jeden z czołowych producentów graficznego papieru wysokogatunkowego. W jej ofercie znajduje się wiele rodzajów bezdrzewnego papieru niepowlekanego oraz powlekanego, a także drzewnego papieru niepowlekanego dla drukarni, dystrybutorów papieru, wydawców książek i czasopism oraz branży reklamowej. Dodatkowo, w związku z nabyciem Grupy Rottneros w grudniu 2012 roku, jej asortyment poszerzył się o produkcję celulozy.

 

W marcu bieżącego roku spółka poinformowała, że zakłada dla działalności papierniczej poprawę rentowności EBIT najpóźniej do 2022 roku do poziomu aż 10 proc. wobec około 3 proc. w 2017 roku (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe). Jednocześnie nowa przyjęta strategia biznesowa opierać się ma na takich strategicznych inicjatywach jak: rozwój działalności poprzez koncentrację na wybranych rentownych segmentach i rynkach (w tym na produktach specjalistycznych i produktach premium, w Europie Wschodniej i na nowych rynkach), nowe innowacyjne produkty i gramatury, opracowane w ścisłej współpracy z klientami, a także budowanie silnych marek dla segmentu premium oraz innych segmentów, w celu zwiększenia przychodów na tonę papieru. Ponadto założono optymalizację wszystkich procesów w celu obniżenia kosztów, wzmacnianie kultury wydajności wśród pracowników, opartej na jasnych i mierzalnych celach oraz zrównoważoną działalność opartą na produktach nadających się do recyklingu i materiałach odnawialnych. Spółka ogłosiła również niedawno, że zamierza wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,2 zł.

 

Wycena akcji Arctic Paper nie wydaje sie wygórowana. Biorąc pod uwagę dane finansowe za ostatnie 4 kwartały, wskaźnik P/E wynosi obecnie około 12, przy czym na zysk netto za 2017 rok negatywnie wpłynęło zdarzenie w postaci dokonania odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Arctic Paper Grycksbo (w wysokości 23,8 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym).

 

Arctic Paper – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Walory Arctic Paper planujemy zakupić poniżej 4,5 zł.

Bloober Team

Bloober Team to przedstawiciel branży gamingowej, notowany na rynku NewConnect. Specjalizuje się w produkcji i wydawaniu gier z gatunku horroru psychologicznego. Wśród wydanych tytułów wymienić można między innnymi serię "Layers of Fear" oraz grę ">observer_", a poprzez spółkę iFun4All (Bloober Team ma w niej 50,6% akcji) również "Serial Cleaner", "Red Game Without a Great Name" oraz "Green Game: Time Swapper".

 

W I kwartale 2018 roku Grupa Bloober Team wypracowała 4,65 mln zł przychodów i około 0,75 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 3,36 mln zł i 0,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak wyjaśniono w raporcie, na podane wyniki finansowe wpływ miały pierwsze kamienie milowe związane z projektem realizowanym we współpracy z firmą Gun Media (umowa dotyczy produkcji, dystrybucji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry – na jej mocy Bloober Team ma otrzymywać od wydawcy wynagrodzenie typu "advance" po spełnieniu ustalonych kamieni milowych, a także w postaci tantiem, które będą wypłacane od pierwszej sprzedanej sztuki gry), a także wpływy ze sprzedaży "Layers of Fear" oraz pierwsze tygodnie sprzedaży "Layers of Fear: Legacy". Jednocześnie podkreślono, że w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu przez wydawcę gry ">observer_" wynik ze sprzedaży tego tytułu widoczny będzie dopiero w raporcie za drugi kwartał 2018 roku.

 

Zgodnie z opublikowanymi informacjami Bloober Team szykuje premiery 3 znaczących tytułów z gatunku horror psychologiczny do końca 2019 roku. Inwestorzy z niecierpliwością czekają przy tym przede wszystkim na największą dotychczasową produkcję spółki, czyli "Medium". Firma iFun4all ma natomiast kontynuować prace produkcyjne nad trzema nowymi projektami, w tym "Far Peak" i "Ritual" (premiera gry "Ritual" została zapowiedziana na drugą połowę 2018 roku). Wciąż trwają także prace zmierzające do przeniesienia notowań akcji Bloober na Główny Rynek GPW.

 

Bloober Team – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Akcje Bloober Team chcielibyśmy kupić po cenie niższej niż 50 zł.

PKP Cargo

Niższe od oczekiwań rynku wyniki finansowe za 2017 rok oraz zapowiadane duże nakłady inwestycyjne w 2018 roku, które mogą przekroczyć 1 mld zł, sprawiły, że kurs akcji PKP Cargo w marcu bieżącego roku zanurkował w ciągu kilku sesji z poziomu około 60 zł do około 40 zł. Pomimo niezłych komunikatów dotyczących spółki, jakie pojawiły się w ostatnich tygodniach, kurs nadal porusza się w przedziale 40-45 zł.

 

Pisząc o niezłych komunikatach, warto przede wszystkim wspomnieć o raporcie za I kwartał 2018 roku. W tym okresie Grupa PKP Cargo wypracowała około 1,2 mld zł przychodów z działalności operacyjnej wobec 1,1 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,2% do 200,3 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 3,2 mln zł do 63,3 mln zł, a wynik netto wyniósł 35,6 mln zł wobec straty równej 1,4 mln zł odnotowanej w I kwartale 2017 roku. Zgodnie z opublikowaną w maju prognozą wynik EBITDA Grupy PKP Cargo ma w całym 2018 roku wynieść 778,7 mln zł, tj. o 10,9% więcej niż w 2017 roku, przy planowanej masie przewiezionych towarów w wysokości 125,9 mln ton, co ma dać udział w polskim rynku przewozów na koniec 2018 roku w wysokości 53,9% według pracy przewozowej i ma być wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku. Przedstawiciele Zarządu PKP Cargo wspominają również, że analizują potencjalne możliwości przejęć, a rozmowy w tej sprawie są prowadzone. Niedługo ma zostać także opublikowana nowa strategia spółki.

 

PKP Cargo – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Akcje PKP Cargo planujemy zakupić po cenie nie wyższej niż 45 zł.

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.