Czym jest SII?

Pora przyznać się do błędu. Sprzedajemy akcje GetBack

Wygląda na to, że tym razem rynek się nie mylił. Dzisiejsze komunikaty mogą pokazywać, że duże spadki notowań akcji GetBack w ostatnich tygodniach nie były bezzasadne. W reakcji na nowe informacje postanowiliśmy sprzedać wszystkie posiadane przez nas akcje spółki.

 

W piątek, tj. 2 marca 2018 roku, opublikowane zostały dwa raporty bieżące, które wywołały kolejną lawinę wyprzedaży akcji GetBack.

 

Z pierwszego z nich wynika, że Zarząd firmy właśnie rozpoczął przegląd przez spółkę potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy GetBack. Decyzja ta ma być "wynikiem oceny aktualnej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz potencjalnych możliwości dalszego rozwoju". Jednocześnie Zarząd spółki ma przy tym dążyć do "zapewnienia w długim terminie możliwie najlepszej pozycji Grupy na rynku zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki". Wśród rozważanych opcji strategicznych znalazły się: poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma mieć przy tym na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Grupy.

 

 


 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


 

Drugi raport bieżący zawiera natomiast informację o planach Zarządu GetBack podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Plany te mają zostać zrealizowane poprzez emisję łącznie do około 70 mln nowych akcji przy obecnych 100 mln akcji GetBack. Jak podano, do 20 mln nowych walorów miałoby zostać wyemitowanych w drodze subskrypcji prywatnej przy cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o giełdowy kurs notowań, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów. Cena emisyjna akcji miałaby uwzględniać wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji, w tym przede wszystkim: koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych oraz sytuację finansową GetBack aktualną w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżące wydarzenia i perspektywy rozwoju spółki, a także rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w ofertę akcji. Jednocześnie powyższe plany zakładają upoważnienie przez walne zgromadzenie Zarządu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 50 mln akcji w drodze – według decyzji Zarządu – subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów (w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych) lub oferty publicznej. Dodatkowo wyjaśniono przy tym, że w pierwszej kolejności akcje zaoferowane zostaną uprawnionym inwestorom, którzy wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym GetBack (na dzień podjęcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie) i wyrażą takie zainteresowanie. Również w tym przypadku cena emisyjna miałaby zostać ustalona w oparciu o cenę rynkową z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej.

 

W ocenie Zarządu działanie takie jest uzasadnione i zgodne z interesem GetBack z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału, a tym samym umożliwia GetBack podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie – dodatkowo wyjaśniono w raporcie bieżącym.

 

Pomimo przedstawionych tłumaczeń Zarządu GetBack oba powyższe komunikaty spółki oceniliśmy negatywnie. Po pierwsze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gotowa strategia GetBack miała zostać przedstawiona inwestorom w I kwartale 2018 roku, tymczasem okazało się, że Zarząd dopiero rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych. Po drugie, planowana emisja aż do 70 mln nowych akcji (nowe akcje stanowić mogą do 41% w podwyższonym kapitale zakładowym) z wyłączeniem prawa poboru spowoduje duże rozwodnienie akcjonariuszy mniejszościowych. Warto przy tym dodać, że ma ona zostać dokonana w oparciu o obecną wycenę giełdową akcji GetBack, podczas gdy Zarząd GetBack od wielu tygodni jak mantrę powtarza w mediach, że spółka jest na rynku niedowartościowana.

 

Fragment wywiadu z Prezesem Zarządu GetBack, Konradem Kąkolewskim, przeprowadzonym przez Parkiet TV (publikacja z 20 lutego 2018 r.)
Źródło: Parkiet TV.

 

Naszym zdaniem ostatecznie emisja nowych akcji do inwestora strategicznego nie musi być dla spółki i jej akcjonariuszy niekorzystna. Duże znaczenie będzie miało to, na jakim poziomie ustalona zostanie cena emisyjna i do kogo konkretnie ona trafi. Sposób wcześniejszej komunikacji spółki i ujawnienia informacji o planowanej emisji mocno podważa jednak zaufanie do Zarządu GetBack, co udowadnia piątkowa reakcja rynku – notowania GetBack spadają o ponad 15%. Okoliczności wskazują przy tym na spore ryzyko, że uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji będą sprzeczne z dobrymi obyczajami, godzić w interesy spółki oraz mieć na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (co mogłoby być podstawą ich zaskarżenia). Na marginesie trzeba też wspomnieć, że agencja ratingowa S&P w połowie lutego zwracała uwagę na "pozytywny wpływ ewentualnego dokapitalizowania Spółki i zmiany struktury akcjonariatu, jeżeli takowe zdarzenia miałyby miejsce", co może rodzić wątpliwości, czy wspomniane emisje nie były zaplanowane przez Zarząd GetBack dużo wcześniej (a wówczas wszyscy akcjonariusze spółki powinni się o tych planach dużo wcześniej dowiedzieć).

 

 

Mając na uwadze powyższe, w tym przede wszystkim utratę zaufania do Zarządu spółki, zdecydowaliśmy się na sprzedaż akcji GetBack. Transakcja została dokonana po cenie 14,74 zł, co oznacza, że na tej pozycji ponieśliśmy stratę rzędu 27%. 

 

GetBack – potwierdzenie transakcji
Źródło: DM BOŚ.

 

Braster

Podczas dzisiejszej sesji sprzedaliśmy również akcje Brastera, które wygrały w ostatniej sondzie przygotowanej pod koniec stycznia. Ze spółki nie napłynęły żadne informacje, jednak kurs akcji podążał za trendem panującym na całej giełdzie. W efekcie notowania spadły poniżej wyznaczonego przez nas poziomu stop loss. Akcje spółki sprzedaliśmy po kursie 6,95 zł i łącznie z prowizjami zanotowaliśmy stratę na tej inwestycji w wysokości 19,8%.

 

Braster – potwierdzenie transakcji
Źródło: DM BOŚ.

 

Bieżący stan i wynik Portfela

Aktualnie na naszym rachunku mamy akcje 8 spółek, w tym 5 w segmencie własnym (ABC Data, Ailleron, Idea Bank, PCM, Delko) i 3 w segmencie głosowanym (BOŚ, Monnari, Eurotel). Od momentu startu nowej edycji Fundamentalnego Portfela SII (październik 2017 roku) jego wycena stopniała o 3,2% i wynosi nieco ponad 29 tys. zł wobec początkowych 30 tys. zł. W tym samym okresie indeks WIG zanotował spadek o 4,8%. Oznacza to, że stopa zwrotu naszego Portfela jest relatywnie wyższa od wyniku szerokiego rynku o 1,6 p.p., choć oczywiście marne to pocieszenie.

 

Bieżący stan Fundamentalnego Portfela SII*

*Powyższy stan nie obejmuje gotówki w wysokości 6 tys. zł trzymanej na rachunku przeznaczonym do zawierania transakcji na rynku terminowym. Łączny stan środków pieniężnych w Portfelu SII to aktualnie 13.028,76 zł.

 Źródło: DM BOŚ.

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.