Czym jest SII?

Fundamentalny Portfel SII – sonda na luty 2018

Przedstawiamy kolejną sondę do Fundamentalnego Portfela SII. Głosowanie potrwa do piątku, 2 lutego 2018 r., do godziny 12:00.

 

Tym razem wybierać można spośród akcji następujących spółek: Braster, PBKM, Stelmet, Tim i Polwax. Opis poszczególnych propozycji oraz sonda, gdzie można oddać swój głos, znajdują się poniżej.

Braster

W ostatnich tygodniach sentyment do spółki Braster wyraźnie się poprawił, a od dołka z listopada 2017 roku kurs jej akcji zdążył urosnąć już o blisko 60%. Notowania wciąż są jednak dużo niżej od poziomów widywanych w drugiej połowie 2016 roku (przez moment nawet 30 zł).

 

Poprawie giełdowej wyceny pomogły ostatnie komunikaty płynące z firmy. Po pierwsze, w grudniu ubiegłego roku Braster poinformował o rozpoczęciu pilotażu medycznego w Wielkiej Brytanii. Powyższy pilotaż ma być realizowany trzyetapowo w I półroczu 2018 roku jako: „Medical Pilot” skierowany do wybranej grupy lekarzy w ośrodkach zdrowia, „Professional Pilot” dedykowany dla personelu medycznego oraz „Technical Pilot” skierowany do wybranej grupy konsumentek. Ponadto umowa przewiduje rozpoczęcie współpracy z firmą Advanced Cancer Diagnostics w zakresie dystrybucji urządzenia Braster w Wielkiej Brytanii – przedstawiciele emitenta informowali przy tym, że liczą na rozpoczęcie sprzedaży na tym rynku już w I półroczu bieżącego roku. Po drugie, w styczniu spółka podała raport o nawiązaniu współpracy z Santander Consumer Bank, polegającej na dostarczeniu pracownikom tej instytucji 1500 pakietów badań, co ma potwierdzać, że „rynek polski otwiera się na telemedycynę, i że w perspektywie kolejnych lat ta gałąź opieki medycznej może zyskiwać coraz więcej zwolenników”. Warto przy tym zauważyć, że jest to efekt niedawnej zmiany modelu biznesowego Brastera, zgodnie z którym ograniczono sprzedaż kanałem aptecznym na rzecz sprzedaży bezpośredniej do firm i dużych korporacji.

 

Akcje Brastera chcemy kupić po kursie nie wyższym niż 9 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 7,5 zł.

 

Braster – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


PBKM

Ubiegły rok był dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) bardzo udany. W tym okresie spółka pozyskała 20.519 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 18.604 rok wcześniej, co oznaczało wzrost o 10,3%. Liczba przechowywanych próbek ogółem zwiększyła się rok do roku o 14,2% i wyniosła 159.288. W samym segmencie B2C liczba próbek przekroczyła 147 tysięcy (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym) w porównaniu do nieco ponad 127 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec 2016 roku (w tym 62,8% umów w modelu abonamentowym), co stanowiło wzrost o 15,5%.

 

Choć w ślad za dobrymi publikowanymi danymi finansowymi kurs akcji PBKM wyraźnie wzrósł od giełdowego debiutu (z poziomu 47 zł do obecnych 74 zł, tj. o blisko 60%), wskaźniki rynkowe spółki przy obecnym tempie jej rozwoju wciąż nie wydają się wygórowane – biorąc pod uwagę dwunastomiesięczny okres zakończony 30 września 2017 roku (dane finansowe za IV kwartał 2017 roku nie są jeszcze publicznie dostępne), wartość P/E to aktualnie około 12. Jednocześnie liczymy na dalszy rozwój działalności spółki i poprawę notowanych przez nią wyników finansowych. Jak zapowiadał Prezes Zarządu PBKM, dynamika wzrostu w pozyskiwaniu nowych próbek ma w 2018 roku zostać utrzymana na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Jednocześnie ciekawy może być fakt, że spółka rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami i za współpracą z nowymi partnerami biznesowymi, dzięki którym byłaby w stanie rozszerzyć zasięg dotychczas prowadzonej działalności na nowe rynki. Intensywnie rozwija także portfolio usług dodatkowych, przez co rosną średnie przychody przypadające na pojedynczego klienta.

 

Z drugiej strony, pewnym ryzykiem może być to, że szybki rozwój odbije się w przyszłości na uzyskiwanym przez spółkę poziomie marży. Ponadto trzeba również zwrócić uwagę na wspomniane w raporcie okresowym ryzyko spowolnienia działalności PBKM na jednym z kluczowych jego rynków, tj. w Turcji. Niedawno, ze względu na zastrzeżenia tamtejszego Ministerstwa Zdrowia co do kwalifikacji osoby odpowiedzialnej za laboratorium spółki zależnej PBKM, emitent informował także o tymczasowym wstrzymaniu w tym kraju działalności w obszarze preparatyki nowych próbek krwi pępowinowej.

 

Akcje PBKM będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 75 zł. Sprzedaż akcji rozważymy przy kursie poniżej 64 zł. 

 

PBKM – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Stelmet

Rok obrotowy 2016/2017 był dla Stelmetu jednym z najgorszych w ciągu ostatnich lat pod względem osiąganych wyników finansowych. Przyczyniło się do tego kilka czynników, choć przede wszystkim słabość była widoczna na rynku brytyjskim – zarówno pod względem wolumenów sprzedaży (wysokie zapasy produktów drewnianej architektury ogrodowej – DAO) oraz mocnego osłabienia funta brytyjskiego. Swoje piętno na wynikach odcisnęły również między innymi restrukturyzacja spółki w Wielkiej Brytanii (Grange Fencing) czy niższa efektywność zakładu w Grudziądzu w początkowym stadium produkcji. W efekcie, po mocnym spadku zysku (zysk brutto na sprzedaży – 140,3 mln zł, o 26,2% mniej rdr, EBITDA – 57,6 mln zł, o 30% mniej rdr, zysk netto – 19,4 mln zł, o 33,7% mniej rdr) baza na 2017/2018 rok obrotowy nie jest wygórowana.

 

Spółka informowała na początku stycznia o rozpoczęciu produkcji w nowym zakładzie w Grudziądzu. Pozwoli ona zwiększyć moce produkcyjne o około 40 tys. ton pelletu rocznie, co łącznie z zakładem w Zielonej Górze zwiększy moce produkcyjne do około 150 tys. ton pelletu rocznie. W poprzednim roku obrotowym Stelmet odnotował wzrost sprzedaży tego produktu o 21% rdr. Spółce udało się również zwiększyć sprzedaż na pozostałych rynkach zagranicznych, to jest w Niemczech i we Francji. Ponadto przedstawiciele spółki informowali, że oczekują zatrzymania negatywnych tendencji na rynku brytyjskim i odwracania spadkowego trendu.

 

Podsumowując, słaby rok obrotowy 2016/2017, tworzący niską bazę wynikową, w połączeniu z przeprowadzonymi inwestycjami daje szansę na co najmniej wyhamowanie dynamiki spadku zysków. Istotne zagrożenia to między innymi wciąż umacniający się złoty oraz niepewność związana z rynkiem brytyjskim, w tym z Brexitem.

 

Akcje Stelmetu będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 18,5 zł (więc liczymy na małą korektę). W negatywnym scenariuszu inwestycję zakończymy, gdy kurs spadnie poniżej 14 zł w cenach zamknięcia.

 

Stelmet – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

TIM

Grupa kapitałowa TIM systematycznie poprawia osiągane przychody. Jak komunikowała spółka, pierwszy raz po trzech kwartałach obroty przekroczyły 0,5 mld zł (dokładnie wyniosły 515,1 mln zł w okresie I-III kw. 2017 roku). Z kolei w kolejnych miesięcznych raportach sprzedażowych spółka pokazała wzrost przychodów o 24,2% rdr w październiku i o 7,5% w listopadzie. Na dniach powinien ukazać się raport za grudzień.

 

Pomimo dalszego zwiększania przychodów kurs akcji spółki spadł z okolic 15 zł pod koniec 2016 roku do okolic 7 zł obecnie. Powodów do przeceny nie trzeba szukac daleko – po trzech kwartałach 2017 roku grupa kapitałowa TIM wykazała 2,2 mln zł straty na sprzedaży (wobec 2 mln zł zysku rok temu) i 2,1 mln zł straty netto akcjonariuszy podmiotu dominującego (wobec zysku 3,8 mln zł przed rokiem). Straty były tłumaczone głównie ujemnymi wynikami zależnej spółki logistycznej 3LP, która została założona 1 lipca 2016 roku. Zdecydowanie lepiej prezentują się natomiast dane za sam III kw. 2017 roku – zysk ze sprzedaży wyniósł 1,8 mln zł (wobec straty 0,2 mln zł rok temu), a zysk netto 1,1 mln zł (wobec straty 1,6 mln zł przed rokiem). Ponadto w informacji do sprawozdania finansowego dodano, że w III kw. 2017 roku spółka zależna 3LP osiągnęła zysk na sprzedaży i działalności operacyjnej.

 

Liczymy, że niska baza z 2017 roku w połączeniu z dalszym rozwojem spółki zależnej 3LP, a zatem również poprawą jej wyników finansowych, przyczyni się do wykazania istotnej poprawy raportowanych wyników w 2018 roku, a tym samym przełoży na wzrost kursu akcji.

 

Akcje spółki TIM będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 7,5 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 6,5 zł.

 

TIM – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Polwax

Fala zwyżek na początku 2018 roku nie ominęła spółki Polwax. Notowania urosły z okolic 11 zł do 13 zł, jednak po publikacji szacunków wyników za 2017 rok przecena sprowadziła kurs akcji do punktu wyjścia. Spółka podała, że w 2017 roku wypracowała 283,5 mln zł przychodów, 27 mln zł EBITDA i 17,2 mln zł zysku netto. Są to wyniki niższe o odpowiednio 3,8%, 12,9% i 17,7% rdr. Wyniki okazały się również słabsze od konsensusu PAP, choć ten był zbudowany na podstawie jedynie dwóch prognoz. Warto dodać, że wyniki spółki w 2017 roku były obciążone zdarzeniem jednorazowym w postaci dezinwestycji o wartości 1,2 mln zł.

 

Pomimo słabszych wyników, wydaje się, że nie uzasadniają one przeceny spółki z 17 zł – 18 zł na początku 2017 roku do 10 zł – 11 zł obecnie. Obawy inwestorów może budzić inwestycja w „Projekt FUTURE” (budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego daczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi). Wstępnie koszty tej inwestycji szacowano na 123,6 mln zł, jednak ich prognoza wzrosła w kwietniu 2017 roku do 159,9 mln zł. Dla porównania obecna kapitalizacja spółki to około 110 mln zł, a w szczytowym momencie w październiku 2016 roku sięgnęła na chwilę 190 mln zł. Jak pokazuje porównanie, już sama skala inwestycji jest dużym wyzwaniem dla Polwaksu. Jak komunikuje sama spółka, w 2018 roku nastąpi spiętrzenie wydatków na ten projekt i ewentualne zmniejszenie generowanych marż może nawet przyczynić się do złamania kowenantów umowy kredytowej.

 

Ideą inwestycji jest wejście na rynek specjalistycznych produktów, które charakteryzują się wyższą rentownością. Jednak spółka ma obawy, że wprowadzenie na rynek dużych wolumenów nowych produktów może spowodować spadek marż, a zatem rentowności całej inwestycji. W efekcie zamierza przemodelować strukturę sprzedaży, planując wyjście poza rynek europejski.

 

Polwax to niewątpliwie ryzykowna propozycja i wiele czynników ryzyka rodzi sama inwestycja, a do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z sytuacją branżową (na przykład w III kw. 2017 roku, sezonowo najlepszym dla spółki, średnia cena produktów parafinowych była o 8,9% niższa rdr). Jeśli jednak spółce uda się przeprowadzić inwestycję w „Projekt FUTURE” i ulokować dodatkową produkcję na rynku, to potencjał do wzrostu zysków i kursu akcji wydaje się duży.

 

Akcje Polwaksu będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 11,50 zł. W negatywnym scenariuszu inwestycję zakończymy, gdy kurs spadnie poniżej 9,90 zł w cenach zamknięcia.

 

Polwax – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Ankiety:

Wybierz spółkę, która trafi do Fundamentalnego Portfela SII (głosowanie trwa do 2 lutego 2018 r., do godziny 12:00):

Dziękujemy za wzięcie udziału w sondzie.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.