Czym jest SII?

5 spółek na koniec roku – nowa sonda do Fundamentalnego Portfela SII

Przedstawiamy drugą sondę do Fundamentalnego Portfela SII. Głosowanie potrwa do poniedziałku, 11 grudnia, do godziny 12:00.

Auto Partner

Pomimo, że wycena spółki może wydawać się wygórowana (C/Z w okolicach 18), to jednak Auto Partner wciąż utrzymuje wysokie, dwucyfrowe tempo rozwoju. W październiku przychody zwiększyły się o prawie 33% rok do roku, a narastająco od początku roku dynamika wyniosła ponad 30%. W III kw. dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła 26%, a spółce udało się poprawić marżę brutto na sprzedaży o 1,2 p.p. rdr, do 27%. Warto tez nadmienić, że spółka bardzo dynamicznie rozwija działalność zagraniczną – po trzech kwartałach przychody poza krajem zwiększyły się o 62,9% rdr, do poziomu 183,4 mln zł.

 

Przyrost pozostałych kosztów spowodował wolniejsze tempo wzrostu zysku netto, które wyniosło w III kw. bieżącego roku 14,1% rdr. Przy takim tempie rozwoju jest to jednak naturalne. Najmocniej rosły koszty sprzedaży i marketingu (36% rdr, do 30,4 mln zł), koszty magazynowania (43,9% rdr, 14,8 mln zł) oraz koszty finansowe (82% rdr, 2,9 mln zł).

 

Wierzymy w utrzymanie obecnego tempa rozwoju oraz realizację strategii spółki, która zakłada wzrost skali działania, ekspansję na nowe rynki, dalszą dywersyfikację sprzedaży oraz dalszy wzrost rentowności. W okolicach połowy grudnia Auto Partner powinien opublikować raport sprzedażowy za listopad. Baza z zeszłego roku jest dość wysoka (w listopadzie 2016 roku spółka poprawiła przychody o 42,8% rdr), jednak chociażby ze względu na budowę biznesu zagranicą wierzymy w wysoki odczyt.

 

Akcje Auto Partnera chcemy kupić za nie więcej niż 5,4 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 4,45 zł.

 

Auto Partner – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


Monnari

Monnari jest relatywnie ryzykowną propozycją w sondzie, jednak takie inwestycje dają szansę na wypracowanie wysokich stóp zwrotu. W Monnari szczególnie podobają się nam wyniki osiągnięte w III kw. 2017 roku. Spółka zwiększyła przychody o 16,5% rdr, do poziomu 54,2 mln zł. Jednocześnie udało się poprawić marżę brutto na sprzedaży aż o 4,6 p.p., do 52,7%. Spółka już od dłuższego czasu zwraca uwagę na ostrożniejszą politykę przecen w celu obrony marży. Również koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu rosną wolniej niż powierzchnia handlowa (w III kw. 9,8% vs 14,8%). Dzięki temu na poziomie wyniku operacyjnego spółka odnotowała 0,9 mln zł zysku wobec 2,5 mln zł straty rok temu. Kwartał zakończył się z zyskiem netto na poziomie 0,7 mln zł wobec 0,6 mln zł straty netto rok temu. Wyniki finansowe okazały się również lepsze od oczekiwań analityków mierzonych przez konsensus PAP.

 

W najnowszym sprawozdaniu Monnari podoba się nam także stwierdzenie o odnotowaniu wzrostu cen obuwia i odzieży. W poprzednich latach widoczna była tendencja spadkowa cen tych produktów. Utrzymywała się ona również w 2017 roku, jednak we wrześniu odnotowano wzrost cen obuwia i odzieży odpowiednio o 2,3% i 2,1% w relacji rok do roku.

 

Raporty sprzedażowe za październik i listopad nie są najlepsze dla Monnari, w szczególności w porównaniu do konkurentów, którzy odnotowali dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 3,4% rdr w X i o 1,9% rdr w XI. Wierzymy jednak, że przynajmniej w części pozytywnie na wyniki przełożą się działania mające na celu obronę marż. Po drugie, rok temu spółka odnotowała wyższe dynamiki w X i XI, jednak w całym IV kw. 2016 roku przychody okazały się na tym samym poziomie co w IV kw. 2015 roku. Dlatego pod tym względem najważniejszy dla spółki będzie grudzień. Na koniec warto także zwrócić uwagę na umacnianie się złotego, co powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki.

 

Można przytoczyć jeszcze kilka argumentów przemawiających na inwestycją w Monnari, jednak na razie ograniczymy się do tych powyżej. Dodamy jedynie, że cały czas z optymizmem na spółkę patrzą analitycy DM BZ WBK – ostatnia wycena została obniżona z 19,20 zł do 15,70 zł, co przy obecnej wycenie giełdowej daje potencjał do blisko 90% wzrostu kursu akcji. Spółka znalazła się również w zestawieniu DM mBanku „top picks” na najbliższe miesiące z sektora detalicznego (raport wydany 28 listopada 2017 roku).

 

Akcje Monnari będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 9 zł. Sprzedaż akcji rozważymy przy kursie poniżej 7 zł. 

 

Monnari – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Stalexport Autostrady

Działalność Grupy Stalexport Autostrady koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji płatnego fragmentu autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków. Umowa koncesyjna, która daje firmie prawo do czerpania zysków z autostrady, kończy się w marcu 2027 roku (zawarta została na 30 lat).

 

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Stalexport wyniosły 240,8 mln zł w porównaniu do 224 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o blisko 7% do poziomu 167,3 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 8% do poziomu 119,4 mln zł. Poprawiające się wyniki finansowe to z jednej strony efekt podwyższenia stawek za przejazd samochodów ciężarowych, a z drugiej strony wzrost średniego dobowego ruchu samochodów na autostradzie. Wiele wskazuje także na to, że natężenie ruchu na odcinku A4 zarządzanym przez Stalexport będzie dalej stopniowo rosło, co mogłoby pozwolić spółce utrzymać wzrost wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na niedawną rekomendację wydaną przez DM BZ WBK. Analitycy tej instytucji wycenili jedną akcję Stalexport Autostrady na 5,85 zł przy obecnej cenie rynkowej równej 4,05 zł, zwracając uwagę m.in. na "niewymagające wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA gotówkowa – odpowiednio 4,4(x) oraz 2.5(x) na 2018 r.". Co ciekawe, powyższa wycena została dokonana przy założeniu całkowitego zaprzestania działalności przez Stalexport Autostrady w momencie wygaśnięcia koncesji na autostradę A4, tj. w marcu 2027 roku. Oznacza to, że przedłużenie koncesji lub uzyskanie innej, dodatkowo wpłynęłoby na podwyższenie rzeczonej rekomendacji.

 

Akcje Stalexportu będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 4,2 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs spadnie poniżej 3,8 zł.

 

Stalexport Autostrady – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

PlayWay 

Kolejną propozycją do Fundamentalnego Portfela SII są akcje PlayWay – debiutanta z 2016 roku, który szybko stał się drugim deweloperem gier na polskiej giełdzie pod względem kapitalizacji (420 mln zł wobec 400 mln zł 11 bit studios). Spółka odnotowała bardzo dobry III kw. 2017 roku, w którym miała miejsce premiera Car Mechanic Simulator 2018 na platformę PC (data wydania 28 lipca 2017 roku). Jak podał PlayWay, gra zwróciła wszystkie poniesione koszty produkcji i marketingu już w pierwszym dniu sprzedaży. Po czterech dniach od premiery gra sprzedała się w ponad 75 tys. sztuk, a dodatki do gry Mazda DCL oraz Dodge DLC w liczbie odpowiednio 47 tys. oraz 46 tys. sztuk. Spółka pochwaliła się również, że są to znacznie lepsze wyniki sprzedażowe niż poprzednia edycja gry, Car Mechanic Simulator 2015, który po czterech dniach od premiery sprzedał się w liczbie 12 tys. sztuk.

 

Premiera gry miała wymierny wpływ na wyniki finansowe. W III kw. 2017 roku spółka osiągnęła 16,2 mln zł przychodów (+250% rdr), zysk operacyjny wyniósł 9,2 mln zł (+360% rdr), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7,6 mln zł (+340% rdr). Osiągnięte zyski miały swoje potwierdzenie w wygenerowanej gotówce – przepływy operacyjne wyniosły 10,3 mln zł.

 

Na początku grudnia PlayWay poinformował o planowanych premierach w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Spółka pracuje między innymi nad Car Mechanic Symulator 2018 w wersji na platformy mobilne (Android, iOS) oraz na konsole (Xbox One, Playstation 4). Potencjał sprzedażowy tej gry, liczony jako liczba zapisanych obecnie graczy w sklepie steam, w usłudze wishlist, wyniósł ponad 189 tys.

 

Akcje PlayWay będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 68 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 58 zł.

 

PlayWay – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Bytom

Pomysł na inwestycję w akcje Bytom z jednej strony opiera się na niezłych wynikach sprzedażowych spółki za ostatnie miesiące i oczekiwania dobrych danych finansowych za następne kwartały. W październiku bieżącego roku przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się rok do roku o 20,1% do poziomu 14,7 mln zł, a w listopadzie o 20,7% do poziomu 15,2 mln zł. Zauważyć można było przy tym zapowiadane wcześniej zahamowanie spadków osiąganej marży. Podczas gdy po 9 miesiącach 2017 roku marża detaliczna wynosiła 50,7% i była niższa w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o 3,1 p.p., w październiku osiągnęła poziom 54,8% (spadek rok do roku o 0,9 p.p.), a w listopadzie 52,8% (wzrost rok do roku o 3,1 p.p.). Poprawa realizowanej marży jest także jednym z celów Zarządu Bytomia na 2018 i 2019 rok. Poza tym spółka zamierza koncentrować się na poprawie efektywności sprzedaży (wyrażonej w zł/m2) oraz na stopniowym zwiększaniu powierzchni handlowej (do około 130 sklepów o powierzchni minimum 17 tys. m2 w 2019 roku, co ma dawać potencjał przychodów na poziomie około 250 mln zł).

 

Z drugiej strony, inwestując w akcje Bytomia warto zwrócić uwagę na plany połączenia tej spółki z Vistula Group. Jak informowano wcześniej, miałoby się to odbyć poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółki przejmowanej) na Vistula Group (spółkę przejmującą) w zamian za akcje Vistula Group. Parytet wymiany ustalony został na poziomie 0,77-0,87, a wartość punktowa parytetu na poziomie 0,82. Przy obecnych cenach rynkowych, w tym biorąc pod uwagę ostatnie wyraźne wzrosty notowań akcji Vistula Group, za którymi nie podążyły notowania akcji Bytomia, powyższy parytet wydaje się korzystny dla akcjonariuszy Bytomia (choć do połączenia wymagane są jeszcze zgody Prezesa UOKiK i akcjonariuszy obu tych spółek, a parytet wymiany może ulec zmianie).

 

Akcje Bytomia będziemy chcieli kupić po cenie nie wyższej niż 2,8 zł. Sprzedaż rozważymy, gdy kurs akcji spadnie poniżej 2,4 zł.

 

Bytom – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

 

 

--

Projekt „Fundamentalny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.