Czym jest SII?

5 spółek na nowy rok szkolny. Wybierz kolejną spółkę do Portfela SII

Zapraszamy do oddania głosu na swojego faworyta w nowej sondzie do Portfela SII. Głosowanie potrwa do poniedziałku, 4 września, do godziny 12:00. 

ETF na WIG20

Pierwszy pomysł inwestycyjny polega na zakupie notowanych na warszawskiej giełdzie jednostek ETF na WIG20, czyli instrumentu ETFW20L. Propozycja ta związana jest z widoczną dużą siłą polskiego rynku akcji w ostatnich miesiącach, w tym w szczególności właśnie największych spółek znajdujących się w indeksie WIG20, którego zachowanie ma naśladować ETF stworzony przez Lyxor Asset Management Luxembourg.

 

Powyższe potwierdzać może fakt, że indeks szerokiego rynku WIG zyskał od początku bieżącego roku już około 25%, co jest jednym z lepszych wyników na całym świecie. W tym samym okresie indeks WIG20 zwiększył wartość o blisko 29%, a z uwzględnieniem wypłaconych dywidend (WIG20TR) ponad 30%. Dzięki tym wzrostom notowania indeksu WIG20 przekroczyły poziom 2.500 punktów – widziany ostatnio w maju 2015 roku. Wartość indeksu WIG obecnie wynosi natomiast około 65.000 punktów, co oznacza, że do historycznych maksimów z 2007 roku (67.772,9) brakuje już tylko niecałe 5%.

 

Naszym zdaniem jest całkiem spora szansa na kontynuację tych zwyżek. Póki co wciąż lepszym wyborem wydaje się przy tym inwestowanie w akcje dużych spółek, zgrupowanych w indeksie WIG20, niż stawianie na mniejszych emitentów przypisanych do indeksów mWIG40 czy sWIG80.

 

Zakup w przedziale 290 zł – 300 zł. Stop loss 276 zł. Take profit 330 zł.

 

ETFW20L – wykres notowań
ETF WIG20
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Eurocash

Za propozycją Eurocashu przemawiają poprawiające się wyniki działalności operacyjnej, zapowiedziane przejęcie sieci Mila, a także analiza techniczna. Czynniki ryzyka to wciąż potencjalne wprowadzenie podatku handlowego, zakaz handlu w niedzielę, a z najnowszych doniesień nieprawidłowości w rozliczeniu VAT – badanie spółki wykazało, że mogła ona być wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT w wyniku czego może być zobowiązana do uregulowania kwoty 121,5 mln zł (pomniejszonej o nadpłatę podatku CIT). Z tego tytułu Eurocash uiścił urzędowi skarbowemu kwotę 95,8 mln zł  tytułem zabezpieczenia zapłaty ewentualnego zobowiązania w podatku VAT. W ocenie zarządu ostateczna kwota może się różnić, a spółka zamierza dowodzić, że jest pokrzywdzona oszustwem. Negatywny wpływ na wynik finansowy w 2017 roku z tego tytułu to 114,4 mln zł, przez co w II kw. 2017 roku wykazana strata netto sięgnęła 61,8 mln zł. Spółka poinformowała jednak, że zdarzenie to nie wpłynie na politykę dywidendową.

 

Przechodząc do wyników operacyjnych, w II kw. bieżącego roku Eurocash zwiększył przychody o 13,9% rdr, które wyniosły 6,08 mld zł. Wzrost sprzedaży związany był głównie z konsolidacją przejętych na przełomie 2016 i 2017 roku spółek (EKO Holding S.A., FHC-2 Sp. z o.o. oraz PA sp. z o.o.). Dzięki temu spółka poprawiła również marżę brutto na sprzedaży, która wyniosła 11% wobec 10,5% przed rokiem. Nie uwzględniając kosztów wpływu rezerwy na potencjalne zobowiązania VAT spółce udało się poprawić zysk EBITDA o 9,1% rdr, który wyniósł 120,3 mln zł. Na zysku netto (oczyszczonym o zawiązaną rezerwę) zaważyły koszty finansowe z tytułu zadłużenia zaciągniętego na przejęcia, w efekcie czego wyniósł on 52,6 mln zł wobec 53,1 mln zł rok temu.

 

W dniu 21 sierpnia 2017 roku Eurocash zawarł list intencyjny w przedmiocie nabycia 100% udziałów w podmiocie Domelius Limited, co jest równoznaczne z przejęciem kontroli nad siecią sklepów detalicznych pod marką Mila. Spółka podała, że na koniec 2016 roku funkcjonowało 188 placówek w sieci Mila, sprzedaż wyniosła 1,49 mld zł, a EBITDA około 4,8 mln zł. Zgodnie z listem intencyjnym Eurocash do 8 września posiada prawo wyłączności na sfinalizowanie transakcji przejęcia, a strony zamierzają w tym okresie zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży.

 

Wreszcie na wykresie kursu akcji widoczna jest zmiana sentymentu do spółki, a wsparcie 30 zł ma szanse okazać się tak zwanym „twardym dnem”. Na przełomie czerwca i lipca kurs przebił linię trendu spadkowego, a następnie istotny opór na poziomie 34 zł, przechodząc we wzrostową strukturę coraz wyższych szczytów i dołków.

 

Zakup akcji w przedziale 34 zł – 36 zł. Stop loss 32,40 zł. Take profit 40 zł.

 

Eurocash – wykres kursu akcji
Eurocash - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 


 

  

Partner strategiczny

 

DM BOŚ

 


 

Chcesz wygrać książkę o tematyce giełdowej?

Zgłoś propozycję do naszego portfela na forum SII

 


GetBack

GetBack to tegoroczny debiutant na warszawskiej giełdzie. Spółka zajmuje się zakupem portfeli wierzytelności na rachunek własny, zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy, a także świadczeniem usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów. Od marca 2014 roku GetBack jest również obecny na rynku wierzytelności w Rumunii.

 

W ostatnich latach spółka rozwijała się bardzo dynamicznie, szybko zwiększając wartość swojego portfela wierzytelności. Jeszcze na koniec grudnia 2014 roku wartość nabytych portfeli wierzytelności Grupy GetBack wynosiła 188,2 mln zł, by wzrosnąć do poziomu 1,02 mld zł na koniec 2016 roku. W ślad za tym widać było także wyraźną poprawę wykazywanych przychodów i zysków. W 2016 roku Grupa GetBack odnotowała 422,7 mln zł przychodów netto i 200,3 mln zł zysku netto, podczas gdy 2 lata wcześniej było to odpowiednio 107,5 mln zł i 44,3 mln zł.

 

GetBack nie zamierza na tym jednak poprzestać i zapowiada dalszą wysoką dynamikę wzrostu. W pierwszym półroczu bieżącego roku spółka wydała na zakup portfeli wierzytelności 740 mln zł w porównaniu do 587,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a wartość spłat z tytułu obsługi portfeli wzrosła o 16% do poziomu 540 mln zł. Wcześniej spółka informowała, że jej zamiarem jest zwiększenie poziomu odzysków w ramach funduszy własnych i zewnętrznych do około 2,4 mld zł w 2019 roku. Nabycia portfeli wzrosnąć miały natomiast z poziomu 0,9 mld zł w 2016 roku do 1,9 mld zł średniorocznie w latach 2017-2019. Jednocześnie spółka niedawno przejęła windykacyjną firmę EGB Investments, a także poinformowała, że przygląda się rynkowi hiszpańskiemu.

 

Zakup akcji w przedziale 22 zł – 23 zł. Stop loss 19,4 zł. Take profit 28 zł.

 

GetBack – wykres kursu akcji
GetBack - Wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Maxcom

Maxcom jest drugim po GetBacku tegorocznym debiutantem w sondzie. Spółka jest producentem telefonów, a prawdopodobnie najbardziej znana jest z posiadania w swojej ofercie telefonów dla seniorów z dużą, fizyczną klawiaturą. W ofercie publicznej spółka oferowała akcje po cenie maksymalnej 72 zł, jednak ostatecznie uplasowała akcje po cenie 55 zł, czyli o około 24% niższej.

 

Maxcom ma za sobą lata dynamicznego rozwoju, a pod kątem wyników finansowych w szczególności wyróżnił się 2016 rok – spółka podwoiła przychody, które wyniosły 109,2 mln zł, zysk EBITDA wzrósł blisko trzykrotnie, z 6,4 mln zł do 17,2 mln zł, w podobnym tempie zwiększył się zysk netto (z 4 mln zł do 12,2 mln zł). Wzrost wyników finansowych został odnotowany również w I kw. 2017 roku – przychody wyniosły 26,8 mln zł (+58,8% rdr), a zysk netto 2,1 mln zł (+38,7% rdr).

 

Przy okazji debiutu spółka podzieliła się prognozami na najbliższe dwa lata. Zgodnie z nimi przychody w 2017 roku mają wynieść 156,7 mln zł (+43,5% rdr) i 209,8 mln zł w 2018 roku (33,9% rdr). Zgodnie z prognozami zyski będą rosły wolniej – EBITDA wzrośnie o 33,1% rdr w 2017 roku i 25,8% rdr w 2018, a zysk netto odpowiednio o 45,1% i 24,3%.

 

Pierwszy raport wynikowy już jako spółka giełdowa Maxcom opublikuje 29 września 2017 roku i będzie on dotyczył I półrocza 2017 roku. Liczymy na kontynuację tendencji z poprzednich okresów, czyli na dynamiczny, dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków. Prawdopodobnie nie jesteśmy w tym osamotnieni – w raporcie z 18 lipca bieżącego roku analitycy domu maklerskiego BZ WBK wydali dla spółki rekomendację „kupuj” z ceną docelową 84,6 zł.

 

Zakup akcji w przedziale 53 zł – 56 zł. Stop loss 48 zł. Take profit 66 zł.

 

Maxcom – wykres kursu akcji
Maxcom - Wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Telestrada

Nasza piąta propozycja w tej sondzie to Telestrada z rynku NewConnect. Spółka jest operatorem telekomunikacyjnym, funkcjonującym na rynku usług biznesowych i domowych. Działa w dwóch głównych segmentach: standardowym i inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

 

Głównym argumentem za tą propozycją są poprawiające się wyniki finansowe. W II kw. 2017 roku, pomimo spadku przychodów o 4,3% rdr, spółka pokazała 3 mln zł zysku operacyjnego (+27,1% rdr) i 3 mln zł zysku netto wobec straty 0,4 mln zł przed rokiem (wyniki w II kw. 2016 roku zostały obniżone o koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych w wysokości ponad 2,5 mln zł). Poprawa na poziomie operacyjnym w bieżącym okresie wynikała z mniejszych o ponad 1,2 mln zł (30% rdr) kosztów sprzedaży. Pomimo tego, spółka odnotowała wzrost kart SIM w segmencie usług komórkowych o 21% w relacji do I kw. 2017 roku. Na koniec czerwca aktywnie działało blisko 71 tys. abonenckich kart SIM.

 

Zakup akcji w przedziale 17 zł – 19 zł. Stop loss 15,80 zł. Take profit 22,00 zł.

 

Telestrada – wykres kursu akcji
Telestrada - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

--
Projekt "Portfel SII" ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.