Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Panika na akcjach Mirbudu po publikacji rocznego raportu

© peshkov – fotolia.com

Grupa Kapitałowa Mirbud opublikowała raport okresowy dotyczący 2016 roku. Choć podane poziomy przychodów i zysków są wyższe niż rok wcześniej, w piątek od rana kurs akcji gwałtownie spada. Z czego to może wynikać?

 

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Mirbud osiągnęła 774 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 760,8 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 20,8% do poziomu 51,2 mln zł, a wynik operacyjny zwiększył się o 24,1% do poziomu 41,5 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł natomiast 19,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 13,6 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2016 r. 2015 r.

Zmiana

2016/2015

Przychody ze sprzedaży 773 993 760 816 1,7%
Wynik EBITDA 51 162 42 353 20,8%
Wynik operacyjny 41 489 33 430 24,1%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 479 13 619 43,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta.

 

Mimo trudnej sytuacji na rynku, osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego, a także odnotowanego w kraju spadku inwestycji w sektorze prywatnym i publicznym oraz produkcji budowlanomontażowej w segmencie budynków, udało nam się wypracować w Grupie wyższy o 40% zysk netto w porównaniu do 2015 r. Zwiększyliśmy również przychód Grupy Kapitałowej o ponad 13 mln. zł. We wszystkich segmentach działalności Grupy osiągnęliśmy zysk na sprzedaży brutto wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty, a także stabilne przychody z działalności deweloperskiej oraz z wynajmu powierzchni handlowych – napisał w liście skierowanym do akcjonariuszy Prezes Zarządu spółki Mirbud.

 

Pomimo poprawy zysku netto inwestorzy wyraźnie negatywnie zareagowali na opublikowane przez Grupę Mirbud wyniki finansowe. W piątek, na pierwszej sesji po publikacji raportu rocznego, giełdowe notowania budowlanej spółki spadają o kilkanaście procent przy zwiększonym w porównaniu do poprzednich sesji wolumenie. Około godziny 14:30 kurs akcji Mirbud wynosił 1,45 zł w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego na poziomie 1,77 zł, co stanowiło spadek o 18,08%, a notowania zostały zawieszone ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wahań kursu.

 

Mirbud – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Jak tłumaczyć można takie zachowanie kursu akcji Mirbud, biorąc pod uwagę fakt, że wykazany zysk netto w 2016 roku wzrósł o ponad 40% w porównaniu do 2015 roku?

 

Z jednej strony, wydaje się, że oczekiwania inwestorów co do wyniku finansowego spółki były dużo wyższe, na co wskazywać mogło zachownie kursu akcji Mirbud od grudnia 2016 roku. Tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy, licząc do momentu publikacji raportu rocznego, rynkowa wycena spółki zwiększyła się bowiem o blisko 150%. Tymczasem, w samym czwartym kwartale wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Mirbud wyniósł jedynie 807 tys. zł.

 

Z drugiej strony, zauważyć można, że poprawa wyniku netto Grupy Mirbud w 2016 roku wynika przede wszystkim z dokonanej aktualizacji wyceny nieruchomości Marywilska 44, dzięki której odnotowano dodatkowy jednorazowy przychód w wysokości 17,5 mln zł (choć jednocześnie w 2016 roku odnotowano łącznie 9,1 mln zł kosztów z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w Starachowicach i w Rumi).

 

Co więcej, akcjonariuszy Mirbud niepokoić mogą toczące się przed sądem postępowania wobec spółki wszczęte przez Polaris Hospitality Enterprises na łączną kwotę 17,15 mln zł, w związku z którymi emitent nie zdecydował się utworzyć rezerw na przyszłe zobowiązania, co dodatkowo negatywnie wpłynęłoby na wykazany wynik finansowy.

 

Rezerwy na przyszłe zobowiązania, które mogą powstać z toczących się postępowań sądowych tworzone są w drodze szczegółowej analizy ryzyka ich powstania. Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Emitenta nie widzi ryzyka powstania zobowiązań wobec Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. – wskazano w raporcie rocznym.

 

Mirbud wytoczył przy tym postępowania przeciwko Polaris Hospitality Enterprises na łączną kwotę 18,32 mln zł, a jak poinformowano w raporcie rocznym, na dzień jego sporządzenia Zarząd emitenta nie widzi ryzyka utraty wartości należności od Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o., przez co nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

 

Zobacz również:

Najważniejsza rzecz to nowe wydanie światowego bestsellera, którego premiera już w maju 2019 roku. Strategicznym partnerem polskiego wydania jest broker XM.

O ponad 10 procent oraz o prawie 4 procent rosły notowania akcji Libet i CCC we wtorek.

Panika na akcjach Mirbudu po publikacji rocznego raportu
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie