Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwają zapisy na akcje Dino Polska S.A.

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM

 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi materiał reklamowy, nie zaś prospekt emisyjny w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym w języku polskim („Prospekt”), opublikowanym przez Dino Polska S.A. („Spółka”) w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

 

TRWAJĄ ZAPISY NA AKCJE DINO POLSKA S.A.

 

Dino Polska S.A („Spółka” lub „Dino”), jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, 20 marca opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczęła pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

 

Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

 

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki w dniach 22 marca – 3 kwietnia 2017 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski BDM.


Cena Maksymalna sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych została ustalona na 33,50 zł. Oznacza to, że wartość Oferty może wynieść do ok. 1,6 mld zł.

Przewidywany skrócony harmonogram oferty

DATA

DZIAŁANIE

20 marca – 4 kwietnia 2017 r.

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

22 marca – 3 kwietnia 2017 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

4 kwietnia 2017 r.

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

5 – 7 kwietnia 2017 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej

do 12 kwietnia 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych

około 21 kwietnia 2017 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW

Strategia Dino

Strategia Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:

 

 1. Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów. Spółka ocenia, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planuje przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku. Na koniec 2016 r. sieć supermarketów Dino liczyła 628 sklepów.
 2. Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). Dino przewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i średniej wartości zakupów.
 3. Konsekwentna poprawa rentowności – W latach 2014-2016 firma Dino wypracowała trwały wzrost marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA, i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, rosnącej sile zakupowej oraz działaniom optymalizującym koszty.

Przewagi konkurencyjne

Spółka zamierza realizować strategię wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron sieci i jej przewag konkurencyjnych, do których należą:

 • Wiodąca pozycja w dynamicznie rosnącym segmencie supermarketów proximity w Polsce
 • Potwierdzona zdolność szybkiego otwierania nowych sklepów w oparciu o nieruchomości posiadane na własność
 • Wyróżniająca się oferta świeżych i markowych produktów oraz konkurencyjne ceny
 • Efektywny kosztowo i skalowalny model biznesowy
 • Dobre historyczne wyniki finansowe
 • Doświadczona kadra kierownicza

Wzrost liczby sklepów

Wyniki finansowe

w mln PLN

2016

Zmiana 2016/2015

2015

Zmiana 2015/2014

2014

Przychody ze sprzedaży

3.369,5

+30,1%

2.589,6

+22,8%

2.108,0

Zysk brutto ze sprzedaży

770,5

+31,7%

584,9

+26,1%

463,9

Marża brutto ze sprzedaży

22,9%

+0,3 pp.

22,6%

+0,6 pp.

22,0%

EBITDA*

288,3

+37,1%

210,2

+42,4%

147,7

Marża EBITDA

8,6%

+0,5 pp.

8,1%

+1,1 pp.

7,0%

Zysk netto

151,2

+23,7%

122,2

+84,9%

66,1

*EBITDA definiowana jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o deprecjację i amortyzację, skorygowany o zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości wynoszącej 7,5 mln zł w 2016 r., w tym rezerwy związane z nowym programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz koszty o jednorazowym charakterze związane z Ofertą. 

 

%

2016

2015

2014

Wzrost sprzedaży like-for-like

+11,3%

+5,1%

+4,2%

 

w mln PLN

2016

2015

2014

Dług netto**

496

429

380

 

** Grupa Dino definiuje i oblicza dług netto jako oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wskaźnik dług netto stanowi miarę zadłużenia Grupy Dino pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi

W latach 2010-2015 rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce rósł średniorocznie o 3,4%. Segment handlu tradycyjnego zmniejszał się średnio o 7,7% rocznie, podczas gdy segment handlu nowoczesnego zwiększył swój udział w rynku o 15 pp. Oczekuje się zwiększania całościowej sprzedaży na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w tempie 3,7% średniorocznie do roku 2020 (źródło: Raport Rolanda Bergera).

 

Obserwowany wzrost polskiego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi to efekt sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, rosnącego dochodu rozporządzalnego i związanego z tym wzrostu wydatków na konsumpcję. Rządowy Program 500+, spadający poziom bezrobocia oraz regularny wzrost płacy minimalnej wspierają konsumpcję indywidualną w Polsce. Jest to w szczególności obserwowane w mniejszych miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Dino.

Segment proximity

Segment supermarketów proximity, w którym działa Grupa Dino, jest najszybciej rozwijającym się pod względem liczby sklepów segmentem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. W latach 2010-2015 segment ten odnotował CAGR (średnioroczny wzrost) w wysokości 13,2%. Oczekuje się, że segment supermarketów proximity będzie najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020 i osiągnie CAGR pod względem liczby sklepów na poziomie ok. 10,7%.

 

Supermarkety proximity w Polsce prowadzone są głównie jako sklepy ogólnospożywcze o powierzchni od 200 do 500 m2, w formie twardej franczyzy lub sklepów własnych, oferując 4.000-8.000 pozycji asortymentowych, z których około 90% to produkty spożywcze. Typowo zlokalizowane są blisko obszarów mieszkalnych w dużych, średnich i małych miastach.

 

Supermarkety proximity rozwijają się w Polsce z sukcesem z następujących powodów:

 • ­mają przewagę nad sklepami o większej powierzchni, w tym w szczególności hipermarketami i dużymi supermarketami wynikającą z dogodniejszej dla klientów lokalizacji i możliwości dokonania zakupów w znacznie krótszym czasie
 • oferują szerszy asortyment w porównaniu z sieciami dyskontowymi lub sklepami convenience
 • ­mają przewagę nad niezależnymi sklepami spożywczymi wynikającą ze scentralizowanej logistyki i skali zakupów.

 

Wszystkie te przewagi doprowadziły w latach 2010-2015 do podwojenia udziału supermarketów proximity w polskim rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi wg. liczby sklepów (źródło: Raport Rolanda Bergera).

Więcej informacji o Dino Polska S.A.:

Dino to wiodący gracz w perspektywicznym i rosnącym segmencie supermarketów proximity w Polsce. W latach 2010-2015 Dino było najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce (pod względem średniej rocznej stopy wzrostu liczby sklepów i przychodów ze sprzedaży), a w 2015 roku drugą siecią w segmencie proximity pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży (według raportu Rolanda Bergera z listopada 2016 r.).

 

Sieć Dino obejmuje 628 sklepów (dane na 31.12.2016 r.), zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Większość sklepów Dino jest zlokalizowana w mniejszych miejscowościach, średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast, w lokalizacjach dogodnych dla klientów.

 

Model biznesowy Grupy Dino łączy zalety formatu proximity oraz umiejętność szybkiej ekspansji sieci sklepów, atrakcyjny asortyment, na który składają się przede wszystkim markowe i świeże produkty oraz konkurencyjne ceny.

 

Sklepy Dino oferują klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (tzw. SKU), w tym w większości produkty pod znanymi markami oraz produkty świeże. Grupa Dino oferuje kluczowe produkty w cenach podobnych jak w największych sieciach handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Jednym z najważniejszych aspektów, które odróżniają Grupę Dino od sieci dyskontowych jest posiadanie stoisk mięsnych z obsługą w każdym sklepie. Wysokiej jakości mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane są głównie przez Agro-Rydzynę, zakład mięsny będący częścią Grupy Dino.

 

Sieć logistyczna Grupy Dino oparta jest na trzech centrach dystrybucyjnych: w Krotoszynie, Jastrowiu i Piotrkowie Trybunalskim. Jej zasięg geograficzny umożliwia dostawy świeżych produktów do wszystkich sklepów sieci Dino we wszystkie dni w tygodniu.

Spółka jest właścicielem zdecydowanej większości gruntów i nieruchomości, w których zlokalizowane są sklepy Dino. W połączeniu z dobrze funkcjonującym modelem biznesowym, umożliwiło to szybki rozwój sieci Dino na przestrzeni ostatnich lat i wzrost liczby sklepów ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku.

 

Właścicielem 51% akcji jest założyciel Spółki, Pan Tomasz Biernacki, pozostałe 49% posiada Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Na dzień 31 stycznia 2017 roku Grupa Dino zatrudniała ponad 10.600 osób. 

 

Więcej informacji na www.grupadino.pl


Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE; nie zawiera też i nie stanowi elementu oferty, zaproszenia ani zachęty do złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych i nie może stanowić podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących umów lub zobowiązań. Oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym („Oferta”), a także dystrybucja niniejszego komunikatu prasowego może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby wchodzące w posiadanie dokumentów lub informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, powinny zasięgnąć informacji o tych ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danym kraju.

 

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez właściwej rejestracji lub uzyskania wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended). Spółka nie zarejestrowała i nie przewiduje rejestrowania żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzania oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a jakakolwiek sprzedaż papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, w Stanach Zjednoczonych lub tzw. „U.S. persons” będzie przeprowadzona na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended) i odpowiednio będzie mieć miejsce wyłącznie na rzecz osób, które są “kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi” (ang. “qualified institutional buyers”) zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami. Egzemplarze niniejszego komunikatu prasowego oraz informacje w nim zawarte nie są i nie powinny być dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych ani wprowadzane (bezpośrednio lub pośrednio) na ich terytorium.

 

Niniejszy komunikat prasowy jest adresowany wyłącznie do (i) osób przebywających poza Zjednoczonym Królestwem, (ii) profesjonalnych inwestorów (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promocjach finansowych z 2001 r. wydanego na podstawie Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r.(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) („Rozporządzenie”) oraz (iii) osób posiadających znaczny majątek (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może być zgodnie z prawem przekazany, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działania inwestycyjne (ang. investment activity) w rozumieniu art. 21 Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. w związku z Ofertą mogą zostać zgodnie z prawem przekazane bezpośrednio lub przez pośrednika (wszystkie takie osoby zwane będą dalej łącznie „uprawnionymi osobami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy, będą dostępne tylko dla osób uprawnionych i będą podejmowane tylko z nimi. Osoby nie będące osobami uprawnionymi nie mogą podejmować działań w oparciu o niniejszy dokument i żadne jego treści. Oferta nie będzie przeprowadzana publicznie w Zjednoczonym Królestwie.

 

Niniejszy komunikat prasowy służy wyłącznie celom promocyjnym i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić oferty ani zaproszenia, ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w akcje Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Spółki, Oferty w Polsce i akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty jest Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka ma prawo przeprowadzić Ofertę w Polsce na podstawie opublikowanego Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dla celów dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej. Dodatkowo, Prospekt został udostępniony, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

 

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

 

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym i ich ustne omówienia nie są wyczerpujące ani dokładne i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek działań bądź decyzji.

 

Dokonanie inwestycji opisanych w niniejszym komunikacie prasowym naraża inwestora na znaczące ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionego podmiotu specjalizującego się w doradztwie inwestycyjnym.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, UBS Limited, WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Erste Group Bank AG działają wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki i w żadnym innym charakterze w związku z Ofertą. Nie ponoszą wobec tego żadnej odpowiedzialności wobec osób innych niż Akcjonariusz Sprzedający i Spółka w związku z zapewnieniem ochrony oferowanej ich klientom lub świadczeniem doradztwa w związku z Ofertą.

 

Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych Spółki lub Grupy Dino. Stwierdzenia takie można zidentyfikować po używaniu wyrażeń „przewiduje”, „uważa”, „oczekuje”, „szacuje”, „zamierza”, „mógłby”, „może”, innych tego rodzaju wyrażeń lub użyciu czasu przyszłego. Spółka ostrzega, że stwierdzenia takie stanowią jedynie przewidywania i faktyczny bieg wydarzeń może od nich w istotny sposób odbiegać. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności mających miejsce po dacie niniejszego komunikatu prasowego, lub zajścia nieprzewidzianych zdarzeń. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności między faktycznym rozwojem wydarzeń a przewidywaniami zawartymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym m.in. czynniki ryzyka szczególnie dotyczące Spółki, Grupy Dino lub jej działalności.

 

Źróło: Dino Polska S.A.