Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

KGHM zakończył 2016 rok ze stratą netto 4,4 mld zł

© Geza Farkas – fotolia.com

KGHM opublikował raport okresowy dotyczący 2016 roku. Drugi rok z rzędu, ze względu na dokonane odpisy aktualizujące, miedziowa Grupa poniosła kilkumilardową stratę. Kurs notowań akcji świeci jednak na zielono, bo odpisy zapowiadane były już wcześniej.

 

Wybrane dane finansowe Grupy (mln zł) 2016 r. 2015 r. Zmiana 2016/2015 r.
Przychody ze sprzedaży 19 156 20 008 -4,3%

Zysk netto ze sprzedaży

2 544 506 402,8%

Wynik EBITDA

(2 263) (2 088) 8,4%
Wynik netto (4 449) (5 009) -11,2%
Skorygowany wynik EBITDA 4 666 4 710 -0,9%

Źródło: KGHM SA.

 

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy KGHM wyniosły 19,2 mld zł i były niższe o ponad 4% w porównaniu do 2015 roku – głównie na skutek niższych poziomów cenowych miedzi (-632 USD/t, -12%) przy jednoczesnym wzroście notowań srebra (+1,46 USD/troz, +9%) i złota (+90 USD/troz, +8%). W samym czwartym kwartale 2016 roku skonsolidowane przychody przekroczyły natomiast 6 mld zł i były o 16,8% wyższe rok do roku, co związane jest przede wszystkim ze wzrostem sprzedaży i odbiciem cen notowań miedzi na rynkach, a także z aprecjacją kursu amerykańskiego dolara w stosunku do złotego.

 

Zysk netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej KGHM w 2016 roku wzrósł rok do roku z poziomu 506 mln zł do 2,5 mld zł. Na poziomie wyniku EBITDA i wyniku netto, podobnie jak rok wcześniej, poniesiono jednak duże straty – ten pierwszy był na minusie 2,3 mld zł, a drugi 4,4 mld zł (rok wcześniej było to odpowiednio 2,1 mld zł i 5 mld zł). Taki stan rzeczy wynika z dokonanych dużych odpisów aktualizujących aktywa trwałe. Jak podała spółka, w ubiegłym roku wyniosły one łącznie 5,7 mld zł. Najwięcej, bo około 4,4 mld zł, przypadło na zaangażowanie w przedsięwzięcie Sierra Gorda. Wartość odpisów dotyczących projektu Ajax, Zagłębia Sudbury i kopalni Robinson to natomiast odpowiednio: 430 mln zł, 356 mln zł i 141 mln zł. O wstępnych wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości KGHM informował jednak już wcześniej, tj. 14 lutego 2017 roku.

 

Po wyłączeniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupa KGHM zanotowałaby zysk netto na poziomie 1,23 mld zł w całym 2016 roku, z czego 548 mln zł w czwartym kwartale. Skorygowany o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych wynik EBITDA wyniósł natomiast 4,67 mld zł w porównaniu do 4,71 mld zł osiągniętych rok wcześniej.

 

To był kolejny rok pełen wyzwań na międzynarodowym rynku surowcowym, którym GK KGHM sprostała. Pomimo spadku średniorocznej rynkowej ceny miedzi w USD o ponad 11% nasze przychody były niższe tylko o 4%, w efekcie wyższej sprzedaży pozostałych metali, a dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej skorygowany wskaźnik EBITDA został niemal stabilny. Wyraźna poprawa rynkowego sentymentu dla sektora surowcowego, która zarysowała się pod koniec zeszłego roku, pozwala nam z większym, choć ostrożnym, optymizmem planować dalszy rozwój Grupy KGHM zarówno w kraju, jak i w ramach istniejących aktywów zagranicznych – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

W piątek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji rocznego raportu okresowego, kurs KGHM nieznacznie rośnie, choć notowania otworzyły się na niewielkim minusie. Około południa rynkowa cena akcji kształtowała się na poziomie około 129 zł w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego wynoszącego 127,9 zł.

 

KGHM – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Do końca kwietnia 2017 roku ma nastąpić zatwierdzenie i publikacja strategii spółki na lata 2017-2021. Planowane nakłady na inwestycje rzeczowe w Polsce w latach 2017-2018 to około 2 mld zł rocznie. Po 2018 roku średnie nakłady na inwestycje nie powinny przekroczyć natomiast 2 mld zł rocznie.