Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

PGNiG szacuje 5,7 mld zł przychodów w III kwartale 2016 roku

PGNiG opublikowało wstępne skonsolidowane wyniki za III kwartał 2016 r oraz prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016-2018.  Spółka poinfonformowała też o możliwym sporze prawnym z Komisją Europejską i niemieckim urzędem regulacji energetyki w sprawie niekorzystnych dla Grupy decyzji wydanych przez te instytucje.

 

Skonsolidowane wyniki (w mld zł) III kwartał 2016 roku III kwartał 2015 roku
Przychody 5,7 6,31
EBITDA 1,07 1,31
EBIT 0,45 0,63
Zysk netto 0,28 0,29

                         Źródło: PGNiG S.A.
Według szacunków skonsolidowane przychody w III kwartale 2016 roku wyniosły 5,7 mld zł, w porównaniu z 6,31 mld w III kwartale roku ubiegłego. Grupa wypracowała EBITDA na poziomie 1,07 mld zł (spadek o 18,3%). EBITDA w III kwartale została oszacowana na 1,07 mld zł (spadek o 9,7%), z czego w sektorze Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 0,5 mld zł, w Dystrybucji 0,54 mld, w sektorze Wytwarzania 0,04 mld, zaś w sektorze Obrót i Magazynowanie 10 mln na minusie. Zysk operacyjny wyniósł 0,45 mln zł (spadek o 28,6%), a zysk netto 0,28 mld zł i był porównywalny do III kw. roku ubiegłego. Z wynikami spółki za II kwartał 2016 r. można się zapoznać w tym artykule.

Prognozy wydobycia surowców

Grupa podała też prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Prognozy gazu ziemnego podane są w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3 (w miliardach m3), zaś prognozy ropy naftowej w tysiącach ton. W komunikacie zaznaczono, że dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z planowanych akwizycji złóż ujętych w Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022.

 

  2016 2017 2018
Wydobycie gazu w Polsce 3,9 3,8 3,8
Wydobycie gazu w Norwegii 0,5 0,5 0,5
Wydobycie gazu w Pakistanie 0,2 0,2 0,3
Wydobycie gazu razem 4,5 4,5 4,6
Wydobycie ropy w Polsce 757 745 840
Wydobycie ropy w Norwegii 549 571 579
Wydobycie ropy razem 1 306 1 316 1 419

                        Źródło: PGNiG S.A.
Zmiana prognozy wydobycia gazu ziemnego w Polsce wynika głównie z zastosowania wskaźników, zaktualizowanych o dane rzeczywiste, do przeliczenia gazu naturalnego na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3. Wolumen wydobycia gazu ziemnego w jednostkach naturalnych w Polsce, w porównaniu do pierwotnej prognozy, kształtuje się
na podobnym poziomie. Zmiana prognozy wydobycia gazu w Pakistanie w roku 2018 jest związana zaś z weryfikacją harmonogramu włączenia nowych odwiertów do produkcji. W Polsce z mniejszone wydobycie ropy naftowej i kondensatu w latach 2016-2017 wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji dotyczących podłączenia odwiertów na złożach Barnówko-Mostno-Buszewo oraz Lubiatów-Międzychód-Grotów, spowodowanej opóźnieniem w uchwaleniu Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzeniprzez gminy. W Norwegii głównymi przyczynami zmiany prognozy wolumenów wydobycia węglowodorów w latach 2016-2018 jest intensyfikacja wydobycia ropy na złożach Skarv i Morvin oraz udokumentowanie i rozpoczęcie wydobycia dodatkowych zasobów w ramach jednego z odwiertów projektu Vilje.

Spór PGNiG z Unią Europejską

W komunikacie prasowym PGNiG poinformowało także o gotowości do zaskarżenia Komisji Europejskiej i niemieckiego urzędu regulacji energetyki (Bundesnetzagentur) w sprawie decyzji wydanych przez te instytucje. Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji, zatwierdzającej decyzję Bundesnetzagentur. Obie instytucje wbrew unijnej zasadzie dostępu stron trzecich zwiększają dostęp Gazpromu do zdolności przesyłowych gazociągu OPAL do 80% (z 17,5 mld do 28 mld m3). Będzie to kolejny przywilej udzielony przez Komisję Europejską Gazpromowi, podważający powszechne stosowanie reguły TPA w Unii Europejskiej (reguła równego dostępu strony trzeciej do przesyłu). Jeśli żaden inny podmiot nie wykupi pozostałych 20% (7 mld m3) przepustowości na aukcji, Gazprom będzie mógł je wykorzystać na własne potrzeby.

Z jednoznacznych deklaracji uczestników rynku wynika, że żaden z europejskich shipperów nie jest zainteresowany dodatkową mocą przesyłową gazociągu OPAL. Jednocześnie Gazprom poinformował w dniu 24.10.16 o planowanej rozbudowie zdolności przesyłowych Nord Stream z 55 do 60 mld m3.


Oznaczać to będzie, że Gazprom wprowadzi do Niemiec z gazociągu Nord Stream 1 o ponad 20 mld m3 gazu więcej niż był uprawniony do tej pory. W efekcie Gazprom będzie mógł wstrzymać przesył gazociągiem jamalskim (przez Polskę) i gazociągiem Braterstwo (przez Ukrainę) bez konsekwencji dla rynków zachodniej Europy.


Decyzje Komisji Europejskiej i Bundesnetzagentur zapadną niespełna dwa miesiące po wystosowaniu do polskiego Rządu przez Ministra Energii Federacji Rosyjskiej, groźby przerwania dostaw gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej i Polski. W swoim oficjalnym piśmie rosyjski minister uzależnił utrzymanie przesyłu gazociągiem jamalskim od zaprzestania stosowania przez Polskę przepisów III pakietu liberalizującego rynek gazu UE na gazociągu jamalskim. O tej groźbie poinformowana została Komisja Europejska.


Komisja Europejska planuje również zakończyć postępowanie antymonopolowe bez nakładania kar na Gazprom za łamanie przepisów konkurencji na rynku gazu w Europie Środkowo – Wschodniej. Taki wynik postępowania stoi w jasnej sprzeczności z obserwowaną polityką różnicowania cen gazu dostarczanego przez Gazprom do państw członkowskich na zachodzie i wschodzie UE. Komisja Europejska nie bierze także pod uwagę szeregu niedozwolonych klauzul stosowanych przez Gazprom w kontraktach z odbiorcami w Europie Środkowo – Wschodniej. Komisja ignoruje ponadto niezgodne z prawem praktyki łączenia przez Gazprom kwestii handlowych z warunkami dostępu i rozbudowy gazociągów przesyłowych w Europie  Środkowo - Wschodniej.

Zdaniem Grupy decyzje w sprawie udostępnienia Gazpromowi przepustowości gazociągu OPAL oraz decyzja Komisji Europejskiej ws. nadużywania pozycji monopolisty przez Gazprom, będą naruszać przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywę 2009/73/WE ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego. Stanowić będą także realne zagrożenie dla stabilności dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej.

Na informację o szacunkowych wynikach rynek zareagował negatywnie kontynuując kilkudniową korektę. Po bańce spekulacyjnej w 2015 roku kurs PGNiG kontynuuje wzrosty. Należy jednak zwrócić uwagę, że cena zbliżyła się do krótkoterminowej linii trendu wzrostowego i jej efektywne przekroczenie może stanowić istotny sygnał spadkowy.

 

PGNiG - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: PGNiG S.A.