Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Talex S.A., spółka, która od 2013 roku urosła o ponad 400%

© kentoh - Fotolia.com

Dynamiczny rozwój sektora IT oraz usług IT w Polsce i na świecie stworzył okazję firmom takim jak Talex do rozwinięcia swojej działalności. Spółka działa już ponad 25 lat, a ostatnie lata są dla niej bardzo dobrym okresem. Talex wykorzystuje swoje doświadczenie i pozycję rynkową, aby pozyskiwać nowych ważnych klientów, jak choćby PKO BP, czy też Grupa Allegro.

Działalność

 Talex S.A. to założona w 1990 roku spółka świadcząca zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Nie jest to spółka nowa na GPW, bowiem swój giełdowy debiut odnotowała 20 listopada 2000 roku. Obecnie działalność Talexu skoncentrowana jest wokół trzech obszarów. Pierwszym z nich jest integracja systemów teleinformatycznych, w ramach której spółka sposiada szeroki wachlarz usług starając się indywidualnie dopasować do potrzeb klienta. Segment ten obejmuje wykonywanie wstępnych analiz, konsultacje, tworzenie projektów i zarządzanie nimi, opracowywanie i wdrażanie procedur integracyjnych, konfigurowanie systemów, a także szkolenia dla pracowników.

 

Drugim obszarem działalności jest świadczenie usług outsourcingowych w zakresie informatyki, gdzie Talex także posiada ofertę skupiającą się przede wszystim na oferowaniu tzw. data center (centrum przetwarzania danych), konfigurowaniu i administrowaniu aplikacji oraz przeprowadzaniu masowej wymiany infrastruktury teleinformatycznej (tzw. rollout) w dużych przedsiębiorstwach. W latach 2000-2005 Talex przeprowadził rollouty między innymi w Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląskim, Banku Millenium, Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym.  

 

Ostatnim z głównych segmentów działalności spółki jest produkcja oprogramowania, które obejmuje między innymi tworzenie i rozszerzanie istniejących aplikacji oraz dopasowywanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta. Produkowane przez Spółkę oprogramowanie wykorzystywane jest w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach państwowych oraz dużych firmach przemysłowych. Talex S.A. jest partnerem wielu wiodących producentów sprzętu i oprogramowania, w tym: HP, Microsoft, IBM, Lenovo, Oracle, Huawei.

 

Spółka osiaga przychody ze sprzedaży usług, a także ze sprzedaży towarów i materiałów. W I półroczu 2016 roku 56,5% wpływów (24,6 mln zł) stanowiły sprzedane usługi, natomiast sprzedaż towarów, czyli komputerów i oprogramowania odpowiadała za pozostałe 43,5% (18,5 mln zł). W sprzedaży usług największy udział miały usługi instalacji i utrzymania środowisk IT (8,3 mln zł), zarządzania oprogramowaniem (5,2 mln zł), Data Center (5,1 mln zł) oraz outsourcingu (4,9 mln zł). Pośród głównych klientów Talexu znajdują się między innymi: BZ WBK, Credit Agricole, ING, Politechnika Poznańska oraz Allegro. Sektorowa struktura sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyglądała następująco:

 

Talex - Struktura sprzedaży w sektorach
Źródło: Talex S.A.

 

Spółka stara się systematycznie rozwijać, co przekłada się na stały wzrost zatrudnienia. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudnionych było 349 pracowników, a więc najwięcej w historii Talexu.

Rozwój sektora IT

 Talex prowadzi całość działalności na terenie Polski. Rynek IT w naszym kraju w latach 2016-2021 ma utrzymać pozytywną dynamikę wzrostową. W roku bieżącym według prognozy firmy PMR ma on wzrosnąć o 4,1%, do około 34 mld zł (po wzroście o 4,2% w ubiegłym roku). Najsłabsze prognozy ma obecnie rynek sprzętu, a więc sprzedaży komputerów, monitorów oraz urządzeń drukujących. W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku sprzedaż sprzętu IT na świecie spadła do poziomów notowanych ostatnio blisko 10 lat temu. Z kolei jednym z najszybciej rozwijających się usług IT w Polsce są rozwiązania chmurowe, które mają w tym roku podtrzymać dynamikę wzrostu rzędu 30% z roku ubiegłego. Firma PMR spodziewa się dalszego silnego rozwoju tego segmentu w naszym kraju, bowiem obecnie rozwiązania cloud stanowią ledwie ponad 1% całkowitych nakładów ponoszonych na usługi IT (na koniec 2016 roku ma to być 1,5%), podczas gdy średnia globalna na koniec bieżącego roku wynieść ma 3,4%.

 

Dynamiczny rozwój w dalszym ciągu notować mają fizyczne centra przetwarzania danych. W ubiegłym roku rynek data center w Polsce urósł o 15%, a powierzchnia centrów danych powiększyła się o ponad 10 000 metrów kwadratowych. Zdecydowanie miastem, w którym znajduje się najwięcej powierzchni data center jest Warszawa, co obrazuje poniższy wykres:

 

Talex - Udział miast w powierzchni centrów danych
Źródło: PMR

 

Warto podkreślić, że Talex posiada swoje oddziały we wszystkich wymienionych miastach, za wyjątkiem Bydgoszczy oraz Poznania. Pozwala to spółce na dotarcie do klientów w całej Polsce, bo choć geograficzne położenie data center w teorii nie ma większego znaczenia, to jednak zlokalizowanie zasobów w inym mieście niż działalność firmy nie jest w Polsce częstą praktyką.

 

Polski rynek IT napędzany jest obecnie głównie poprzez przedsiębiorstwa szukające przewagi nad konkurencją. Najmocniej inwestującymi sektorami są: sektor finansowy, publiczny i produkcyjny. Największe zapotrzebowanie widoczne jest na usługi CRM (zarządzanie kontaktami z klientami), BPM (optymalizacja procesów biznesowych) oraz narzędzia BI (Business Inteligence). W roku bieżącym wśród dużych przedsiębiorstw szczególnie powinien rozwinąć się segment Business Inteligence, natomiast wśród małych i średnich przedsiębiorstw technologie cloud computing.

 

W związku z przewidywaną dynamiką rozwoju rynku usług IT, a w szczególności technologii chmury, Talex zamierza kontynuować swoją działalność w tym sektorze. W sprawozdaniu zarządu z działalności spółki czytamy - "Talex planuje dalej koncentrować swoja działalność na: outsourcingu usług informatycznych, świadczeniu usług integracyjnych w zakresie technologii informatycznych oraz produkcji oprogramowania. Traktując usługi outsourcingowe jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju, Spółka konsekwentnie, od kilku już lat, rozwija kompetencje i niezbędną infrastrukturę techniczną".

 

Pośród największych zagrożeń dla rozwoju spółka wymienia niepewność związaną z otoczeniem politycznym, a w szczególności z kosztami pracy, podatkami, kosztami inwestycyjnymi oraz ogólnym rozwojem gospodarki. Ponadto spółka działa w branży wysoce konkurencyjnej, w której w ostatnich latach odnotowywany jest napływ zagranicznych firm do Polski, co może grozić utratą części udziału w rynku. Spółka uzależniona jest także od dużych klientów, z którymi podpisywane są wieloletnie kontrakty. Talex podejmuje działania mające zapobiegać wystąpieniu powyższych zagrożeń. W ubiegłym roku ukończony został dofinansowywany przez Unię Europejską projekt "Utworzenie Centrum IT", dzięki któremu spółce udało się już pozyskać nowych klientów, w tym Grupę Allegro.

Analiza finansowa

Wybrane pozycje wynikowe (w mln zł) 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 124 109,9 117,1
Wynik brutto na sprzedaży 20,4 22  18,2
Zysk operacyjny 8,4 10,6  7,2
EBITDA 13,3 13,9  9,8
Zysk netto 6,3 8,7  5,9

Źródło: Talex S.A.

 

Od kilku lat Talex notuje stabilne kilkumilionowe zyski netto, co nie zawsze było regułą, bowiem lata 2012 i 2009 przyniosły straty netto rzędu odpowiednio 2,2 i 2,8 mln zł, natomiast w roku 2011 zysk netto wyniósł jedynie 0,66 mln zł. Od roku 2013 spółka znacznie poprawiła swoje wyniki. Przychody w tym okresie wyniosły 117,1 mln zł i były wyższe o 23,8% rok do roku. Zysk netto był najwyższy od lat i wyniósł 5,9 mln zł. Na pozytywne informacje z tego okresu spływające od spółki o znaczących umowach z kolejnymi partnerami na bieżąco reagował rynek, a akcje Talexu podrożały w tym czasie o blisko 150% z około 4,50 zł do około 11 zł. 

 

Rok 2014 przyniósł obniżkę przychodów o 6,1% do poziomu 109,9 mln zł, co jednak zostało z nawiązką zrekompensowane przez obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które uległy obniżeniu w stosunku do roku 2013 z 98,9 mln zł do 87,9 mln zł, co pozwoliło na poprawę zysków. Wynik na działalności operacyjnej był o 3,4 mln zł (41,8%) lepszy niż w roku 2013 i wyniósł 10,6 mln zł, z kolei zysk netto w tym okresie wzrósł z 5,9 mln zł do 8,7 mln zł, a więc o 47,5%. W roku 2015 Talex odnotował wyraźny wzrost przychodów o 12,8% rok do roku. Wyniosły one 124 mln zł, lecz spółka poniosła także wyższe niż zakładano koszty związane między innymi z wspominanym już projektem "Utworzenie Centrum IT", co wiązało się z rozbudową ośrodka data center oraz zakupem urządzeń technicznych i maszyn. Nakłady na ten cel wyniosły 29,1 mln zł, podczas gdy prognoza zakładała 16,3 mln zł. Spowodowało to pogorszenie wyników spółki. Zysk operacyjny w 2015 roku wyniósł 8,4 mln zł, natomiast zysk netto 6,3 mln zł i były to wielkości niższe niż w roku poprzednim odpowiednio o 20,8% i 20,6%.

 

Warto także przytoczyć wyniki Talexu po I półroczu 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 43,5 mln zł i były niższe o 6% w stosunku do 46,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo tego spółce udało się poprawić marże oraz zyski. EBIT wyniósł w tym okresie 1,66 mln zł i był o 56,6% wyższy od 1,06 mln zł w I półroczu 2015 roku, natomiast zysk netto wzrósł w tym czasie o 91,4%, z 0,53 mln zł do 1 mln zł. Pozytywne dynamiki spółka uzyskała także na podstawowych wskaźnikach rentowności, płynności i zadłużenia. Rentowność netto sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyniosła 2,31%, wobec 1,14% w podobnym okresie roku ubiegłego. ROA (rentowność aktywów) wzrosła w tym czasie z 0,61% do 1,27%, natomiast ROE (zwrot z kapitałów własnych) z 1,20% do 2,19%. Jeśli zaś chodzi o płynność, to wskaźnik bieżący znalazł się na poziomie 1,19 (wzrost z 1,05) zbliżając się do pożądanych wartości od 1,2 do 1,8, natomiast wskaźnik płynności szybkiej wyniósł 1,1 (0,96 w I półroczu 2015 roku), wobec docelowych wartości na poziomie 0,8-1,0. Stopa zadłużenia spadła w tym okresie z 0,40 do 0,32 (maksymalna akceptowalna przez spółkę wartość wynosi 0,5), natomiast zadłużenie długoterminowe do kapitału własnego uległo obniżeniu z 0,34 do 0,29 (maksymalnie 0,5-1,0).

Analiza techniczna

Akcje notowanego na GPW od 2000 roku Talexu miały w swojej historii wzloty i upadki, jednak od początku 2013 roku, kiedy to sięgnęły one historycznego minimum w okolicy 4,50 zł, ich wartość rosła w błyskawicznym tempie. Od tego czasu notowania spółki poruszają się w bardzo silnym trendzie wzrostowym, zyskując w tym okresie ponad 400%. W lutym bieżącego roku Talex przebił bardzo ważny opór na poziomie 20 zł i wspiął się na historyczne maksima. Po korekcie trwającej od marca do września 2015 roku kurs wrócił do agresywnych wzrostów i w ostatnich tygodniach znów wyznacza historyczne szczyty. Obecnie za jeden walor Talexu należy zapłacić ponad 27 zł.

 

Talex - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Talex S.A.

Zobacz również:

Najważniejsza rzecz to nowe wydanie światowego bestsellera, którego premiera już w maju 2019 roku. Strategicznym partnerem polskiego wydania jest broker XM.

O ponad 10 procent oraz o prawie 4 procent rosły notowania akcji Libet i CCC we wtorek.

Talex S.A., spółka, która od 2013 roku urosła o ponad 400%
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie