Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Konferencja: Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 r.

© mstaniewski - Fotolia.com

 

Implementacja regulacji unijnych istotnie zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. Zestaw dyrektyw dotyczący ładu korporacyjnego, rewizji finansowej, raportowania informacji finansowej i niefinansowej będzie obowiązywał w Polsce już w 2016 roku.


Zmiany obejmą m.in.:

 

 • kryteria jednostek obowiązanych do powoływania komitetu audytu; w miejsce kryterium liczebności członków rady nadzorczej wejdzie kryterium wielkości spółki;
 • kryteria dla osób powoływanych do rad nadzorczych i komitetów audytu oraz ich osobistą odpowiedzialność;
 • odpowiedzialność dla przedsiębiorstw za naruszenie regulacji;
 • zasady wyboru biegłego rewidenta i firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych;
 • nowe zasady ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki 2016”.

 

Implementacja tych regulacji oznaczać będzie obowiązek wdrożenia wielu nowych zasad i procedur w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w tym w wielu przypadkach również poprzez zmianę statutów jednostek.


Problematyce tej będzie poświęcona konferencja pt. „Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 roku”, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016 roku w Sali konferencyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.


W trakcie konferencji dowiemy się co, jak i kiedy zmieniać, aby wdrożyć nowe regulacje. Wydarzenie to jest kierowane m.in. do:

 • członków komitetów audytu,
 • członków zarządów i rad nadzorczych,
 • dyrektorów biur zarządów
 • przedstawicieli biur nadzorów właścicielskich,
 • dyrektorów finansowych spółek publicznych i NewConnect,
 • osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF,
 • personelu zajmującego się przygotowaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NewConnect oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • przedstawicieli pionów relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego, compliance
 • autoryzowanych doradców,
 • przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

 

Konferencja jest odpowiedzią na poprzednią edycję wydarzenia, która została bardzo pozytywnie odebrana przez jej uczestników, którymi byli między innymi dyrektorzy finansowi spółek publicznych i NewConnect oraz personel zajmujący się przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w tych spółkach.


Zmiany wchodzą w życie już od 17 czerwca 2016 roku. Zależy nam, aby członkowie SII byli do nich przygotowani.


Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej.

 


 

PROGRAM KONFERENCJI

Część I

Rady nadzorcze i Komitety audytu w nowych regulacjach

Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na współpracę właścicieli, zarządu, rady nadzorczej i jej komitetu audytu.
Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowiedzialność.
Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.
Wybór biegłego rewidenta.
Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych.
Inne wybrane zagadnienia.

Część II

Czy statuty i regulacje corporate governance będą wymagały zmian w spółkach publicznych?

 

 1. Powołanie członków rad nadzorczych przez akcjonariuszy.
 2. Komitety audytu – jak dobierać ich członków.
 3. Obowiązki komitetów audytu – są w regulacjach, a jakie są prawa?
 4. Wynagrodzenia dla członków komitetu audytu versus sankcje i ich asekuracja.
 5. Jak kształtować regulaminy działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
 6. Czy zmieniać statuty?
 7. Dobre praktyki 2016, a nowe regulacje.

Część III

Panel I

 

Wyzwania dla organów spółek i komitetów audytu wynikające z nowych regulacji 2016.
Paneliści: członkowie rad nadzorczych i komitetów audytu, przedstawiciele inwestorów.

 

Panel II

 

Jak wdrożyć regulacje: zadania pionów Relacji Inwestorskich, Compliance, Corporate Governance i audytu wewnętrznego.
Paneliści: przedstawiciele biur w spółkach publicznych – odpowiedzialni za relacje inwestorskie, compliance, corporate governance, audyt wewnętrzny.