Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. w drodze na GPW

Wyjątkowa propozycja inwestycyjna w segmencie ochrony zdrowia – IPO PBKM, najszybciej rosnącego podmiotu spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie.

 

Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych w dniach 4-11 kwietnia 2016

 

Polski Bank Komórek Macierzystych
Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, to założony w 2002 roku bank krwi pępowinowej, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek pozyskiwanych po porodzie. Od 2014 roku PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych w ramach procedury wyłączenia szpitalnego.
Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek PBKM jest najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie, działającym w kilkunastu europejskich krajach.

 

 • Lider rynkowy w Polsce i wielu innych krajach europejskich
 • Duża i szybko rosnąca baza klientów abonamentowych zapewniająca stabilne przepływy pieniężne
 • Bardzo silna pozycja w dynamicznie rozwijającym się segmencie medycyny
 • Atrakcyjna polityka dywidendowa: wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto

 

Wyniki finansowe 

Około 2/3 klientów Grupy PBKM realizuje płatności w systemie abonamentowym, co zapewnia Grupie wieloletnie stabilne przepływy pieniężne, umożliwiające Spółce finansowanie dalszego intensywnego rozwoju działalności oraz regularną wypłatę dywidendy.

 

W 2015 roku PBKM zanotował 104,8 mln PLN przychodów, 27,3 mln PLN EBITDA* i 18,0 mln PLN zysku netto* wobec 85,0 mln PLN przychodów, 18,9 mln PLN EBITDA* i 12,8 mln PLN zysku netto*
w 2014 roku.

 

*EBITDA i zysk netto skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne

Źródło: Emitent

 

Oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna akcji PBKM obejmuje do 2.320.062 akcji, stanowiących do 49% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy, w tym do 1.651.214 akcji oferowanych przez największego akcjonariusza – EVF I Investments S.a r.l (podmiotem bezpośrednio dominującym nad EVF I Investments S.a r.l. jest fundusz Enterprise Venture Fund I, LP, któremu doradza Enterprise Investors Corporation).

 

Cena maksymalna akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych wynosi 66,5 zł, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych cena sprzedaży może być wyższa niż dla inwestorów indywidualnych.


Zapisy w biurach maklerskich: DM mBanku S.A., Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce, DM Banku Ochrony Środowiska S.A., BM Alior Banku S.A. oraz Millenium DM S.A.


Więcej informacji o spółce: www.pbkm.pl i ofercie publicznej: www.akcjonariusze.pbkm.pl

Przesłania inwestycyjne

 • 14 lat intensywnego wzrostu dzięki rozwojowi organicznemu i akwizycjom
 • Silna pozycja FamiCord Group w Europie
 • Trwałe przewagi konkurencyjne:
  • właściwy dobór rynków
  • własne lokalne laboratoria
  • dobre dopasowanie oferty do siły nabywczej klientów
  • duża i szybko rosnąca baza klientów abonamentowych zawierających wieloletnie umowy
  • najwięcej zastosowań komórek macierzystych w terapiach
 • Systematyczny wzrost liczby przechowywanych próbek – około 20% rocznie
 • Pewność wieloletnich wpływów gotówki – około 2/3 próbek jest opłacanych w rocznym abonamencie o bardzo niskim współczynniku rezygnacji klientów
 • Potencjał dalszego wzrostu dzięki zwiększającej się świadomości społecznej i skuteczności terapii wykorzystujących komórki macierzyste
 • Atrakcyjna polityka dywidendowa – wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto

O komórkach macierzystych

Komórki macierzyste są pierwotnymi, niewyspecjalizowanymi komórkami, posiadającymi duży potencjał do namnażania i unikalną zdolność do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworzące tkanki. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest zastąpienie lub odbudowa innych, uszkodzonych komórek.


Komórki macierzyste są stosowane w standardowym leczeniu ponad 80 chorób, w szczególności chorób hematologicznych i onkologicznych a także w obszarze tzw. medycyny regeneracyjnej – neurologii, ortopedii, okulistyce oraz kardiologii. Terapie wykorzystujące komórki macierzyste są jednym z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Obecnie na świecie prowadzonych jest kilka tysięcy prób klinicznych.

 

 

Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych, który odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 12:00

 


 

Zastrzeżenie prawne


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje na temat pierwszej oferty publicznej („Oferta Publiczna”) akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie do Obrotu”) jest prospekt emisyjny („Prospekt”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (akcjonariusze.pbkm.pl) oraz na stronie internetowej Współoferujących, tj. Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl) oraz Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce (http://www.haitongib.com/pl).


Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Spółki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych objętych prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolita Polską. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.