Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza spółki Inwestycje.pl

© ibreakstock - Fotolia.com

Jeszcze do niedawna Inwestycje.pl SA działała jedynie w branży mediów internetowych ukierunkowanych na biznes i inwestycje. Spółka prowadzi serwisy internetowe o profilu finansowym, a wśród kluczowych należy wymienić takie jak inwestycje.pl, waluty.com, kantory.pl i fundusze24.pl. Dzięki dokonaniu akwizycji, dziś obecna jest również w branży e-kantorów.

We wrześniu 2015 r. za 10 mln zł Spółka przejęła pakiet kontrolny (74,30% udziału) TNN Finance SA, operatora serwisu wymiany walut - KantoryOnline.pl. Tym samym powstała Grupa Kapitałowa Inwestycje.pl.

Poprzez TNN Finance realizowane są transakcje internetowej wymiany walut. Klientami są spółki klienci firmowi i indywidualni, krajowi i zagraniczni. Obecnie działalność ta ma dominujący wpływ na wyniki finansowe. Z kolei poprzez Inwestycje.pl wciąż prowadzona jest działalność w zakresie prowadzenia i sprzedaży powierzchni reklamowej portali internetowych. Reklamodawcami są głównie instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa, których celem jest dotarcie do klienta biznesowego lub do grona inwestorów indywidualnych. Sprzedaż powierzchni reklamowej odbywa się za pośrednictwem domów mediowych i poprzez sprzedaż własną.

Nowa strategia spółki skupia się głównie w następujących obszarach: rozwój platformy wymiany walut, ekspansja na rynki zagraniczne oraz intensyfikacja działań w obszarze wydawnictwa portali internetowych i sprzedaży powierzchni reklamowych należących do Spółki serwisów. Rozwój platformy KantorOnline.pl ukierunkowany będzie na jej dostosowanie do najnowszych trendów w zakresie user experience.

Wyniki finansowe

Rys. 1. Jednostkowe przychody za lata 2012-2014 oraz za trzy kwartały 2014 i 2015 narastająco oraz skonsolidowane przychody za trzy kwartały 2015 narastająco (brak danych porównawczych za analogiczny okres roku poprzedniego), dane w tys. zł.

 

Rys. 2. Jednostkowe wyniki finansowe za lata 2012-2014 oraz za trzy kwartały 2014 i 2015 narastająco oraz skonsolidowane wyniki finansowe trzy kwartały 2015 narastająco (brak danych porównawczych za analogiczny okres roku poprzedniego), dane w tys. zł.Analiza wyników Inwestycje.pl jest utrudniona ze względu na fakt, że oceniając jej działalność należy brać pod uwagę wyniki całej Grupy Kapitałowej. Ta z kolei powstałą dopiero w III kwartale 2015 r., a w związku z tym brak skonsolidowanych wyników porównawczych w stosunku do lat poprzednich. Choć dzięki przejęciu spółka znacząco zwiększyła skalę działalności, to jednak należy mieć na uwadze, że przychody na poziomie prawie 300 mln zł generowane są głównie przez obrót walutami, gdzie kluczowym elementem jest spread - różnica między ceną zakupu i sprzedaży waluty, a nie wolumen obrotu, który wpływa na poziom przychodów. Na poziomie skonsolidowanym, Grupa po trzech kwartałach 2015 r. wykazała stratę operacyjną w kwocie 8 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 6 tys. zł.

Analiza SWOT

Silną stronę Spółki stanowi działalność mocno sprofilowana, tj. ukierunkowana na biznes i inwestycje. Know-how w prowadzeniu tego typu portali, połączony jednocześnie z posiadanymi domenami, w szczególności inwestycje.pl, waluty.com i kantory.pl przekłada się na silną stronę całej Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl. Powyższe stwarza bowiem możliwość stosunkowo taniego kierowania ruchu użytkowników na serwis wymiany walut – KantoryOnline.pl. Zwrócić również należy uwagę na fakt, że żadna z konkurencyjnych spółek, prowadząca działalność polegającą na elektronicznej wymianie walut, nie posiada swojego portalu informacyjnego i nie jest w stanie osiągać synergii jak Inwestycje.pl.
Wśród szans należy upatrywać ekspansji na rynki zagraniczne działalności związanej z wymianą walut. W związku z narastającą presją konkurencyjną na polskim rynku wymiany walut i prawdopodobnym przystąpieniem Polski do strefy euro, Grupa zamierza uruchomić platformę w krajach, w których to nie istnieją rozwiązania takie jak kantory internetowe. W szczególności potencjał istnieje wśród takich krajów, które charakteryzują się stosunkowo wysoką migracją ekonomiczną ludności. Dodatkową szansę stanowią synergie, płynące z przejęcia TNN Finance przez inwestycje.pl. W ramach rozwoju usług planuje się wdrożenie do oferty produktowej szeregu usług komplementarnych, takich jak zaoferowanie klientom kompleksowej usługi rozliczania zleceń płatniczych, dzięki uzyskaniu statusu Krajowej Instytucji Płatniczej. Tym samym spółka stworzy możliwość realizacji zleceń przelewów poza granice RP, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na obroty z zagranicznymi kontrahentami i generowane wyniki finansowe przez TNN Finance.

Słabą stronę i jednocześnie zagrożenie dla Grupy stanowi działalność na stosunkowo nasyconym rynku elektronicznej wymiany waluty, charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością. Popularność e-kantorów i wzrost rynku e-walut jest pochodną ustawy antyspreadowej, która spowodowała, że osoby, które zaciągnęły kredyty w obcej walucie mogły zrezygnować z obowiązkowej dotychczas wymiany walut w banku na rzecz innych form – w tym kantorów internetowych. Kantory zdobyły popularność dzięki oferowaniu niższych spreadów (różnica pomiędzy kursem kupnem i sprzedaży waluty) niż banki. Obroty e-kantorów w ostatnich latach dynamicznie wzrastały. W roku 2010 kiedy to powstawały pierwsze kantory, obroty w nich wyniosły już wtedy ponad 600 mln zł. W 2013, według szacunków porównywarki kantorów internetowych strefawalut.pl, wymieniły one walutę o wartości prawie 20 mld zł. Prognozy dla tego rynku mówią o dalszych wzrostach i przekroczeniu 30 mld zł. Tym samym istnieje więc ryzyko, że w dłuższym terminie banki zwrócą uwagę na część rynku, którą utraciły na rzecz kantorów internetowych. Zagrożenie stanowią również opóźnienia w procesowaniu przed KNF celem uzyskania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej oraz ewentualna odmowa nadania KIP. W takim przypadku, rozwój usług komplementarnych może ulec znaczącemu opóźnieniu, co będzie wpływać na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej.

 

 

Opracowanie:

 

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!