Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Brak raportów kwartalnych na NewConnect - nowe spółki wpisane na Listę ostrzeżeń SII

Dla spółek z rynku NewConnect, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, granicznym terminem publikacji raportu za ostatni miniony kwartał był dzień 15. lutego bieżącego roku. Niestety, wielu emitentów nie poradziło sobie z tym obowiązkiem. Na Liście ostrzeżeń SII pojawiło się sporo nowych wpisów.

 

 

W wymaganym terminie raportów za czwarty kwartał 2015 roku nie opublikowały spółki: Abpol Company Polska, AlejaSamochodowa.pl, Alfa Star, Arcadia Aviation Holdings, Baltic Ceramics Investments, BGS Energy Plus, Centurion Finance, Electroceramics, Euroinvestment, Formuła8, Futuris, Global Trade, LZMO, PCH Venture, Polfa, Polska Grupa Przemysłowa Polonit, Power Price, SPC Group oraz TrophyResort.

 

W wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pojawiły się zatem nowe wpisy dotyczące wymienionych wyżej emitentów. Jedynym wyjątkiem są spółki Baltic Ceramics Investments i Electroceramics, które do czasu dokonania zmian na Liście ostrzeżeń SII zdążyły już przekazać wymagane raporty, a także BGS Energy Plus i TrophyResort, które nie zostały wpisane ze względu na fakt, że są to spółki zagraniczne (zgodnie z regulaminem Listy ostrzeżeń SII w wykazie znajdują się emitenci wyłącznie z siedzibą w Polsce).

 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami emitentów, którzy nie przekazali raportu za czwarty kwartał 2015 roku. Dodatkowo w przypadku Abpol Company Polska i Alfa Star podjęta została uchwała o wykluczeniu tych spółek z obrotu, które nie nastąpi, o ile do 16 maja 2016 roku (włącznie) opublikowane zostaną zaległe raporty okresowe za trzeci i czwarty kwartał 2015 roku.

 

Na dzień 19 lutego 2016 roku na Liście ostrzeżeń SII znajduje się łącznie 60 spółek, w tym 22 z rynku regulowanego oraz 38 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Wielu emitentów spełnia więcej niż jedno kryterium kwalifikacji, a zdecydowanym niechlubnym rekordzistą jest firma Cash Flow, spełniając ich aż 9. Najczęściej występujące w wykazie naruszenia związane są z brakiem publikacji raportów okresowych, w tym właśnie raportów kwartalnych, a także z brakiem zwołania w terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia, odmową wydania przez biegłego rewidenta wymaganej opinii do raportu okresowego czy ogłoszeniem upadłości.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII

 

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Brak raportów kwartalnych na NewConnect - nowe spółki wpisane na Listę ostrzeżeń SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie