Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Praktyczne podejście do oceny wyników portfela

© Wrangler - Fotolia.com

W teorii widnieje wiele wzorów, współczynników, czy średnich, które rzekomo mają pomóc w wyliczeniu rzeczywistego wyniku portfela. Pamiętajmy jednak, iż metoda powinna być przede wszystkim skuteczna, ale też łatwa i szybka. Najprostszym sposobem sprawdzenia osiągniętego wyniku jest wyliczenie prostej stopy zwrotu, która poszerzona o kilka istotnych elementów pozwoli na wyliczenie wyników własnego portfela w bardzo realistyczny i wiarygodny sposób.

 

Prosta stopa zwrotu

 

Prosta stopa zwrotu to szybka i mało skomplikowana metoda oceny inwestycji opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami, a efektami. Mówiąc inaczej, jest to relacja uzyskanych korzyści zrealizowanych dzięki danej inwestycji do poniesionych nakładów (kapitału). Jest to metoda, która traktuje inwestycje bardzo ogólnie, gdyż poznajemy jedynie całkowity wynik z danego okresu. Warto rozbić swoje inwestycje i policzyć prostą stopę dla każdej z nich, tak aby móc zaobserwować, które inwestycje były najmniej zyskowne, zadać sobie pytanie dlaczego, i próbować wyciągać wnioski na przyszłość. Następnie należy zsumować wyniki i podzielić przez ilość zawiązanych transakcji.

 

Benchmark

 

Najważniejszym krokiem po wyliczeniu stopy zwrotu jest przyrównanie jej do głównego indeksu akcji giełdy, na której zawiązywaliśmy transakcje. Zabieg ten pokaże nam, czy osiągnęliśmy wynik lepszy, czy gorszy, niż główne spółki na danym rynku. W momencie, gdy przez dłuższy czas nasze indywidualne wybory przynoszą gorsze rezultaty od głównego indeksu warto zastanowić się nad sensem podejmowania samodzielnych decyzji i możliwości powierzenia kapitału w ręce zarządzających funduszów inwestycyjnych. Innym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest inwestowanie w tzw. "całą giełdę" za pomocą instrumentów pochodnych opartych na głównych indeksach.

 

Inflacja

 

Oprócz ogólnej koniunktury giełdowej warto również zwrócić uwagę na inflację. O tym elemencie bardzo często wielu inwestorów zapomina, a może on postawić nasze inwestycje w diametralnie innym świetle. Wyobraźmy sobie sytuacje, iż po wyliczeniu rocznej stopy zwrotu uzyskujemy wynik roczny wysokości 0,8%. Na pierwszy rzut oka nie jesteśmy  w pełni zadowoleni z tego wyniku. Jednak, gdy dowiadujemy się, że w danym roku inflacja wynosiła 2,8%, a wynik głównego indeksu -4%, to w zupełnie inny sposób patrzymy na nasz wynik. Oczywiście medal ma dwie strony, i należy pamiętać, że rzadziej, ale jednak istnieje również deflacja, która powoduje, iż wartość pieniądza rośnie nawet, gdy pozostawimy cały kapitał na dnie szuflady.

 

Przepływy pieniężne

 

Elementem, o który powinna być poszerzona metoda wyliczania prostej stopy zwrotu są przepływy pieniężne na naszym rachunku inwestycyjnym. Każda wpłata i wypłata środków powinna być odnotowana, tak aby podczas wyliczania wyniku można było odpowiednio skorygować wynik.

 

Prowizje

 

Warto również podczas wyliczania stopy zwrotu zwrócić uwagę na wysokość prowizji, gdyż w przypadku małego kapitału mogą one "pożerać" dużą część zysków, lub nawet powodować stratę. Skutkiem może być błędna ocena naszej strategii osiągnięta na podstawie złudnych danych.

 

Dziennik transakcji

 

Pomocnym elementem zarówno do wyliczenia stóp zwrotu z naszych inwestycji, jak i ogólnego panowania nad własnymi transakcjami jest stworzenie arkusza kalkulacyjnego, do którego będziemy wpisywali dane każdej związanej transakcji (data, walor, cena zakupu, stop loss, cena zamknięcia, wynik).  Kolejną przydatną rzeczą jest robienie print screenów z każdego wejścia i wyjścia z pozycji. Pozwoli nam to na wyciąganie wniosków z każdego zagrania na przyszłość.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Praktyczne podejście do oceny wyników portfela
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie