Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

KNF podała wymogi dla banków w sprawie wypłaty dywidendy w 2016 roku

© Comugnero Silvana - Fotolia.pl

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła wczoraj (to jest 16 grudnia 2015 roku) swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków. Instytucje te będą musiały spełnić szereg kryteriów aby wypłacić dywidendę.

 

Zgodnie z kryteriami KNF dywidendę w 2016 roku będą mogły wypłacić banki, które:

 

  • nie realizują programu naprawczego,
  • są pozytywnie oceniane w ramach badania i oceny nadzorczej (BION, ocena końcnowa nie gorsza niż 2,5),
  • posiadają poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
  • posiadają współczynnik kapitału Tier 1 podwyższony o kapitał bezpieczeństwa na ustalonym poziomie.

 

Komisja określiła następujące poziomy współczynnika kapitałowego Tier 1:

 

  • dla banków z ponad 5% udziałem w rynku depozytów sektora finansowego – współczynnik kapitału Tier 1 podwyższony o kapitał bezpieczeństwa wyższy od 13,25% plus 75% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych indywidualnie nałożonego na bank przez KNF w dniu 23 października 2015 roku,
  • dla pozostałych banków komercyjnych – odpowiednio 11,25% plus 75% ewentualnego domiaru kapitałowego.

 

Wspomniany kapitał bezpieczeństwa wynosi 3 punkty procentowe ponad rekomendowany przez KNF poziom współczynnika kapitału Tier 1 i poziom łącznego współczynnika kapitałowego dla banków z ponad 5% udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego oraz 1 punkt procentowy dla pozostałych banków. Z kolei domiar kapitałowy otrzymało pięć banków: PKO BP, mBank, Millennium, BZ WBK i Getin Noble. O ich wysokościach pisaliśmy w tym miejscu.

 

Następnie KNF sprecyzował kryteria co do wysokości wypłaconej dywidendy. Do 50% wypracowanego zysku netto będą mogły wypłacić banki, posiadające łączny współczynnik kapitałowy wyższy od 13,25% plus 100% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych. Do 100% zysku netto będą mogły wypłacić banki, które spełnią następujące kryteria:

 

  • dla banków z ponad 5% udziałem w rynku depozytów sektora finansowego – łączny współczynnik kapitałowy wyższy od 16,25% plus 100% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych,
  • dla pozostałych banków komercyjnych – łączny współczynnik kapitałowy wyższy od 14,25% plus 100% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych.

 

W komunikacie Komisji zaznaczono, że w oparciu o wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku, banki otrzymają indywidualne zalecenia w sprawie polityki dywidendowej. Zalecenia co do wypłaty dywidendy zostały przygotowane celem zapewnienia dalszego stabilnego działania banków w Polsce, zapewniając dalsze wzmocnienie ich bazy kapitałowej i dostosowywanie jej do poziomów innych krajów Unii Europejskiej. KNF wystąpi również do Komitetu Stabilności Finansowej o wydanie oceny co do pozycji kapitałowej i polityki dywidendowej banków z udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego powyżej 5%. 

 

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Bank, III kw. 2015 r.

Współczynnik Tier 1

Łączny współczynnik wypłacalności

PKO BP

13,17%

14,48%

mBank

14,1%

17%

Millennium

15,5%

16%

BZ WBK

13,47%

13,93%

Getin Noble

10,4%

13,5%

Pekao

17,7%

17,7%

ING

 

13,7%

Alior Bank

10,3%

12,7%

Źródło: prezentacje wynikowe banków za III kw. 2015 roku

 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

22.03.2018, Newsroom

7 banków z wytycznymi KNF. Na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze?

22.03.2018, Newsroom

7 banków z wytycznymi KNF. Na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze?

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom wytyczne dotyczące dywidendy z zysku za 2017 rok. Takie działanie komisji ma na celu zwiększenie funduszy własnych banków.

Zobacz więcej

KNF podała wymogi dla banków w sprawie wypłaty dywidendy w 2016 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie