Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Publiczna oferta obligacji KRUK S.A.

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 17 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.


Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso - odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Od 2007 roku Grupa działaw Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, a w 2014 roku w Niemczech.


KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 150 mln zł, z czego ok. 460 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 560 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021.


W 2014 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji 571 mln zł w 59 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 3,8 mld zł.


Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu wzrósł ponad czterokrotnie.


KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

Publiczna oferta Obligacji KRUK S.A. 

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii W2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane na podstawie 3-miesięcznej stopy bazowej WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 2,90 p.p., a odsetki wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Nie ma podmiotowych ograniczeń co do składania zapisów, ale intencją emitenta jest skierowanie emisji Obligacji przede wszystkim do inwestorów detalicznych.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 100 obligacji (10 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 18 listopada do 25 listopada 2015 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 26 listopada 2015 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM S.A. (Podmiot oferujący) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Uczestnik konsorcjum)
 • Inwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu.
 • Obligacje spółki KRUK będą notowane na rynku Catalyst.
 • Wpływy z emisji obligacji serii W2 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

 

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, opublikowanym 30 grudnia 2014 r., oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii W2, które zostały opublikowane w dniu 17 listopada 2015 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).

Strategia rozwoju 

Głównym celem strategicznym rozwoju Grupy KRUK na lata 2015-2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa KRUK zamierza go osiągnąć poprzez:

 

 • Ekspansję w przekroju produktowym i geograficznym, czyli wzrost na obecnych rynkach oraz ekspansję zagraniczną. KRUK planuje wejść na cztery nowe rynki do końca 2019 roku, a w bliskim kręgu zainteresowania są Hiszpania, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania.
 • Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem. KRUK zarządza portfelem o łącznej wartości nominalnej ponad 24 miliardy złotych. Grupa zamierza zwiększyć dotarcie do osób zadłużonych poprzez rozwój zarządzania procesowego, rozwój sieci doradców terenowych i zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej.
 • Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych. KRUK zamierza pogłębiać doświadczenie poprzez doskonalenie modeli wycen portfeli, doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (ponad 3 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie).

 

Emitent

KRUK SA

www.kruksa.pl

 

Podmiot oferujący

BDM S.A.

www.bdm.pl

Członek konsorcjum

DM PKOBP

www.dm.pkobp.pl

 

 


 

Zastrzeżenie prawne

* Ranking "Pulsu Biznesu"
** Przykładowa kalkulacja. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów, która w dniu 09.11.2015 r. wynosiła 1,73%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii W2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów z dnia 20.11.2015 r., powiększonej o marżę w wysokości 2,9 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii W2.W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii W2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 30.12.2014 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii W2, które zostały opublikowane w dniu 17.11.2015 r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Publiczna oferta obligacji KRUK S.A.