Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Kurczą się zyski PKO BP. Kurs akcji spada coraz niżej

© tonefotografia - Fotolia.com

PKO BP opublikowała wyniki za III kw. 2015 roku. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe z ich odniesieniem do III kw. 2014 roku.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

III kw. 2015 r.

III kw. 2014 r.

Wynik z tytułu odsetek

1 818

1 978

Wynik z tytułu prowizji i opłat

720

726

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących

z tytułu utraty wartości i rezerw

-362

-475

Ogólne koszty administracyjne

-1 335

-1 337

Odpisy aktualizujące

-362

-475

Zysk netto

815

873

 Źródło: PKO BP S.A.

 

W III kw. 2015 roku w PKO BP można zaobserwować spadkowe tendencje w dwóch głównych kategoriach generujących wynik finansowych. Wynik z tytułu odsetek spadł o 8% do 1 818 mln zł wobec 1 978 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Był to przede wszystkim efekt spadku przychodów odsetkowych determinowany obniżeniem rynkowych stóp oraz niższych kosztów odsetkowych (dostosowanie warunków cenowych oferty depozytowej do rynkowej). Niewielki spadek bank zanotował też na wyniku z tytułu prowizji i opłat, które wyniosły 720 mln zł wobec 726 mln zł rok wcześniej. Głównym powodem było obligatoryjne obniżenie stawek interchange do poziomu 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych od początku tego roku. Na gorszy wynik wpłynął też spadek prowizji z tytułu ubezpieczeń kredytów konsumpcyjnych. Mniejsze koszty PKO BP wykazał na odpisach aktualizujących, które w zakończonym kwartale wyniosły 362 mln zł wobec 475 mln zł rok wcześniej. W tym zakresie spółka podkreśla wpływ niższych odpisów na portfelu kredytów gospodarczych. Ogólne koszty administracyjne na poziomie grupy pozostały niemalże na tym samym poziomie, jednak należy dodać, że w zakończonym okresie konsolidowane były już spółki z Grupy Nordea. Poziom zatrudnienia na koniec września 2015 roku wyniósł w Grupie PKO BP 28 988 osób wobec 29 143 rok wcześniej. Największy polski bank przewiduje, że łączne koszty z tytułu integracji z Nordeą w latach 2013-2015 wyniosą 151 mln zł.

 

Zysk netto w samym trzecim kwartale tego roku wyniósł 815 mln zł w stosunku do 873 mln zł w III kw. 2014 roku. Oznacza to wynik gorszy o około 7%. Z drugiej strony uzyskany wynik jest wyższy o 7% od konsensusu rynkowego, który oczekiwał zysku netto w kwocie 759 mln zł. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy PKO BP wynosił 2,16 mld zł (14% mniej niż w roku poprzednim).

 

Na koniec września 2015 roku PKO BP posiadał portfel papierów wartościowych o wartości 43,7 mld zł. Składał się on z następujących instrumentów: 53% papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 21% bony pieniężne NBP, 11% obligacje samorządowe, 4% papiery wartościowe emitowane przez banki oraz 13% pozostałe instrumenty. Patrząc na główne wskaźniki bankowe istotnie wzrosła relacja kosztów do dochodów – C/I wyniósł w III kw. 2015 roku 52,2% wobec 44% rok wcześniej. Obniżeniu uległy też wskaźniki rentowności – ROA netto spadł z 1,6% do 1,1%, ROE netto z 13,5% do 10,2%, a marża odsetkowa z 3,6% do 3,1%. Z kolei wzrosła wartość kredytów netto wynoszących na koniec września 2015 roku 185,2 mld zł (wzrost o 3,8% rdr) przy wzrośnie depozytów do kwoty 178,3 mld zł ( wzrost o 4,1% rdr).

 

Mimo, że wynik netto był wyższy od oczekiwań rynkowych, kurs akcji PKO BP o godz. 12 spada o ponad 2%. Na wykresie dominuje trend spadkowy. Główna jego linia rysuje się od lutego 2014 roku, a przyspieszona od maja tego roku. W chwili obecnej przekroczone w dół zostało wsparcie na poziomie 28,2 zł i obecnie celem podaży jest strefa ostatnich minimów w zakresie 26,4-27 zł. Pierwszym pozytywnym sygnałem dla byków byłoby przebicie w górę średnioterminowej linii trendu spadkowego, która obecnie jest w okolicy 30 zł.

 

PKO BP - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Kurczą się zyski PKO BP. Kurs akcji spada coraz niżej