Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Tauron z emisją akcji, którą obejmie Skarb Państwa?

© tartaruga1988 - Fotolia.com

Tauron zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 listopada 2015 roku, na którym przedmiotem obrad będzie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w kwocie 400 mln zł.  Emisja akcji ma być skierowana do Skarbu Państwa, który ma ją objąć w zamian za akcje spółek notowanych na GPW.

 

Kapitał zakładowy Tauronu ma zostać podwyższony o 80 mln akcji niemych, uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Akcje będą uprawniały do 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję, a także będą posiadały pierwszeństwo w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami. Uprzywilejowanie wygaśnie po spełnieniu warunków określonych w uchwale. Emisja nowych akcji ma odbyć się z całkowitym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Z kolei posiadacze akcji niemych nie mają prawa głosu, w związku z tym po ewentualnej emisji pozycja poszczególnych akcjonariuszy podczas głosowania na WZ nie zmieni się.

 

„Aktualna wycena akcji Spółki na GPW pozwala zakładać, iż zainteresowanie akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa nabyciem emitowanych akcji, nie będzie wystarczające dla pozyskania dofinansowania na oczekiwanym poziomie.

 

(…) Zarząd Spółki stwierdza, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C umożliwi szybkie objęcie akcji i leży w interesie Spółki.” – napisano w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru.

 

Wyemitowane akcje mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym i zaoferowane Skarbowi Państwa. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mają być akcje spółek notowanych na GPW, które charakteryzują się dużą płynnością. Dzięki temu będą one mogły zostać sprzedane lub wykorzystane jako zabezpieczenie zobowiązań.

Potrzeby finansowe na inwestycje Tauronu

W komunikacie Zarząd Tauronu uzasadnia, że dodatkowe finansowanie jest konieczne w celu realizacji planu inwestycyjnego przyjętego do 2023 roku. Plan na lata 2014-2023 został wyceniony na około 37 mld zł. Jako kluczowe inwestycje wymieniono rozbudowę bloków energetycznych, rozwój sieci dystrybucyjnej, inwestycje w źródła kogeneracyjne oraz inwestycje w górnictwo w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla istniejących i planowanych jednostek wytwórczych.

 

W dalszej części uzasadnienia emisji akcji zwrócono uwagę na wysoki poziom zadłużenia mierzony wskaźnikiem długu netto do EBITDA, który po I półroczu 2015 roku osiągnął wartość 1,93. Przekroczenie przez wskaźnik wartości 3,0 może stanowić podstawę do postanowienia całego zadłużenia grupy kapitałowej Tauron w stan natychmiastowej wymagalności. Zaznaczono też, że obecnie możliwości banków i innych inwestorów są coraz bardziej ograniczone.

 

„Wobec powyższego proponowane jest pozyskanie finansowania przez zwiększenie kapitału zakładowego, które nie stanowi finansowania dłużnego i nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA. Dodatkowo takie działanie powinno być pozytywnie odebrane przez instytucje finansowe oraz wpłynąć na podwyższenie oceny zdolności kredytowych Spółki poprzez polepszenie relacji kapitałów własnych do zadłużenia zewnętrznego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w przypadku niektórych źródeł dalszego finansowania podwyższenie kapitału własnego pozwoliłoby na zwiększenie puli dostępnych środków (np. w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego dostępny limit preferencyjnego finansowania stanowi określony procent kapitałów własnych)” – napisano w uzasadnieniu.

 

Dodano również, że „takie działanie powinno zostać pozytywnie ocenione przez agencje ratingowe, jako wsparcie wiodącego akcjonariusza. Ewentualna poprawa oceny ratingowej mogłaby mieć szczególnie istotne znacznie w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o wyjściu na rynek euroobligacji w celu pozyskania finansowania.”

Zmiana zarządu

Przypomnijmy, że z początkiem października bieżącego roku zmieniono skład zarządu Tauronu. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa zarządu spółki Dariusza Luberę, a na jego miejsce powołano Jerzego Kurella. Zmiana nastąpiła również na pozostałych stanowiskach zarządu. Media niemal jednogłośnie wskazywały, że powodem do zmian na szczycie energetycznej spółki był nieefektywny i wciąż niezakończony proces przejmowania pogrążonej w kłopotach kopalni Brzeszcze. Przypomnijmy, że poprzedni zarząd Tauronu złożył propozyję zakupu kopalni za symboliczną złotówkę, stawiając jeszcze inne twarde warunki, takie jak chociażby potrzeba pilnej restrukturyzacji kopalni.

 

Z technicznego punktu widzenia akcje Tauronu znajdują się w silnym trendzie spadkowym. Wyznaczona linia trendu została dotychczas dwukrotnie fałszywie wybita. Obecnie kurs akcji zbliża się ku historycznego minimum. Podczas dzisiejszej sesji (14.10.15) jeszcze do godziny 10:00 akcje spadały o ponad 1,8%, a za jedną akcje płacono około 3,20 zł.

 

Tauron - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Tauron Polska Energia S.A.

Zobacz również:

15.02.2019, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – CCC S.A. oraz Grupa Lotos S.A.

15.02.2019, Aktualności

Certyfikaty ING Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – CCC S.A. oraz Grupa Lotos S.A.

15 lutego na Giełdzie Papierów Wartościowych zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o akcję spółki CCC S.A. oraz Grupy Lotos S.A.

Zobacz więcej

15.02.2019, Newsroom

Relacja z czatu inwestorskiego Echo Investment. O zmianach cen nieruchomości i nie tylko

15.02.2019, Newsroom

Relacja z czatu inwestorskiego Echo Investment. O zmianach cen nieruchomości i nie tylko

Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych spółki odpowiadał na pytania inwestorów dotyczące rynku mieszkań na wynajem, zmian cen nieruchomości oraz rosnących kosztów prac budowlanych.

Zobacz więcej

Tauron z emisją akcji, którą obejmie Skarb Państwa?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie