Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Votum już wypłaca zaliczkę na poczet dywidendy za 2015 rok

© lenetsnikolai - Fotolia.com

Zarząd Votum S.A. 21 września 2015 roku zdecydował o wypłacie akcjonariuszom 32 groszy na akcję stanowiących zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok 2015.

 

W komunikacie spółka podała, że decyzja zarządu Votum została poparta przez Radę Nadzorczą. Łączna kwota, która zostanie wypłacona będzie wynosić 3,84 mln zł. Już 3 września spółka informowała, że zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015. Nieznana była wówczas jej kwota oraz termin wypłaty. Zgodnie z podjętą wczoraj uchwałą zarządu, dzień ustalenia prawa do zaliczki (dzień dywidendy) ustalono na 15 października 2015 roku, natomiast dzień wypłaty na 22 października br.

 

Decyzję zarządu w następujący sposób skomentował prezes Votum - Dariusz Czyż:

 

„Już po publikacji raportu za I półrocze bieżącego roku jako zarząd Spółki podjęliśmy decyzję o wypłacie części przewidywanego na rok 2015 zysku w postaci zaliczki na poczet dywidendy jeszcze w tym roku. Przesłankami do tej decyzji był osiągnięty wynik na działalności operacyjnej wynoszący w ujęciu skonsolidowanym 9,64 mln PLN, co stanowiło wzrost o 141% w porównaniu do roku 2014 oraz wysoka płynność odzwierciedlona w stanie gotówki na koniec okresu. Po zaudytowaniu sprawozdania finansowego wiemy, że rekomendowana przez nas kwota 32 groszy na akcję jest zgodna z wymogami kodeksu spółek handlowych. W naszej opinii osiągane przez Spółkę wpływy pozwolą na zapewnienie źródła finansowania trwających i planowanych projektów.”

 

Przypomnijmy, że w I półroczu br. na poziomie skonsolidowanym Votum wygenerował 9 566 tys. zł zysku brutto i 7 671 tys. zł zysku netto, co dało 0,64 zł na jedną akcję. Na koniec czerwca 2015 roku stan środków pieniężnych wynosił 10 699 tys. zł. Dywidenda z zysku za rok 2014 wyniosła 0,67 zł na 1 akcję i została wypłacona w dniu 30 czerwca 2015 roku.

 

Techniczny obraz kursu akcji wykazuje stabilny trend wzrostowy. Po skokowy wzroście notowań, który przyniósł wzrost z 10 zł do ponad 14 zł praktycznie w 3 sesje, kurs ustabilizował się w przedziale 14,5 - 19,50 zł.  Stronie popytowej nie udało się skutecznie podejść i zaatakować okrągły poziom 20 zł, który obecnie wydaje się najbliższym celem. O pierwszych objawach słabości kursu akcji, można będzie mówić po przełamaniu poziomu 14,50 zł, a następnie głównej linii trendu wzrostowego, przebiegającej obecnie w okolicy 11 zł. 

 

Votum SA - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Votum S.A.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Votum już wypłaca zaliczkę na poczet dywidendy za 2015 rok
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie