Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapisy w CDM Pekao na akcje oferowane spółki AAT Holding S.A.

W dniach 10 - 21 września 2015 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki AAT HOLDING S.A.

 

Pekao CDM AAT HOLDING S.A.

 

Grupa prowadzi działałaność na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń, będąc dostawcą rozwiązań własnych i produkowanych przez inne podmioty. Grupa jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych, jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia, wytwarzanych przez renomowanych producentów oświatowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania w każdym z czterech podstawowych segmentów tego rynku. Według danych PMR w 2014 roku udział rynkowy Grupy w Polsce mierzony pod względem wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16%, co plasuje Grupę na pozycji lidera.

Źródło: Prospekt Emisyjny Spółki AAT HOLDING S.A.

 

Harmonogram oferty:

 

  • 9 września 2015 r. - publikacja Prospektu emisyjnego oraz Aneksu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej
  • 10-21 września 2015 r. (ostatniego dnia do godz. 17.00) - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
  • nie później niż 22 września 2015 r. - ustalenie i publikacja informacji o Ostatecznej Cenie i liczbie Akcji Oferowanych, w tym ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym grupom inwestorów
  • 25 września 2015 r. - przydział Akcji Oferowanych na GPW
  • około 5 października 2015 r. - debiut Akcji na GPW

 

Informacje o ofercie:

 

  • Minimalna wielkość zapisu: 10 Akcji Oferowanych.
  • Maksymalna wielkość zapisu: 359.630 Akcji Oferowanych.
  • Cena Maksymalna została określona na 30,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
  • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
  • Oferujący: Pekao Investment Banking S.A.

 

Zapisy na akcje oferowane AAT HOLDING S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

 

 

Jak złożyć zapis?

 

OTWÓRZ RACHUNEK LOGOWANIE CDM24

 

 

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki

 

 

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki AAT HOLDING S.A. („Spółka"). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), który w dniu 4 września 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, publicznej ofercie jej akcji w Polsce oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW („Oferta"). W dniu 9 września 2015 roku Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.aat.pl/). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Zapisy w CDM Pekao na akcje oferowane spółki AAT Holding S.A.