Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta InPost S.A. – piguła informacyjna

© Tomasz Zajda - Fotolia.com

InPost jest spółką należącą do notowanej już na giełdzie Grupy Kapitałowej Integer.pl. Spółka jest największym niezależnym operatorem pocztowym, który posiada ponad 1200 placówek POK i około 8000 Punktów Akwizycyjnych. W 2013 roku spółka dostarczyła ponad 240 mln przesyłek.

 

Podstawową działalność spółki stanowi dostarczanie przesyłek listownych we wszystkich przedziałach wagowych oraz paczek pocztowych na zasadach zdefiniowanych w Ustawie Prawo Pocztowe. Oferta spółki obejmuje między innymi usługi kurierskie, logistyczną obsługę Paczkomatów InPost oraz usługi finansowe związane z przyjęciem, przemieszczeniem i dostarczeniem środków pieniężnych oraz pośrednictwo w oferowaniu usług finansowych, przede wszystkim ubezpieczeń. Uchwalona pod koniec 2012 roku nowa Ustawa Prawo Pocztowe była jedną z podstawowych przesłanek do rozwoju sieci placówek pocztowych w skali ogólnokrajowej. Nowa ustawa stanowiła istotny krok w kierunku demonopolizacji polskiego rynku usług pocztowych, zwiększając konkurencyjność operatorów alternatywnych. Sztandarowymi usługami InPost są Paczkomaty InPost, usługa Print&Go oraz outsourcing e-dokumentów.

 

Wyniki finansowe

 

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

I połowa 2015 r.

I połowa 2014 r.

2014 r.

2013 r.

Przychody operacyjne

269 812

212  477

443 380

185 151

Wynik operacyjny

12 708

16 437

25 593

6 750

Wynik EBITDA

19 972

17 906

28 558

9 480

Wynik brutto

11 641

16 054

24 673

5 519

Wynik netto podmiotu dominującego

9 542

11 853

18 308

4 211

Źródło: InPost S.A.

 

W 2014 roku przychody operacyjne InPostu dynamicznie wzrosły i osiągnęły wartość 443,4 mln zł wobec 185,2 mln zł na koniec 2013 roku (+139% rok do roku). Jak podała spółka w prospekcie głównie wynika to z faktu realizowania od 1 stycznia 2014 roku kontraktu SIP (na rzecz Sądów i Prokuratur) przy współpracy z Polską Grupą Pocztową (PGP). Kontrakt ten został zawarty na okres dwóch lat 2014-2015, a jego wartość brutto oszacowano na niemal 0,5 mln zł. Dnia 30 grudnia 2014 roku spółka nabyła PGP. Od zawarcia kontraktu SIP, Sądy i Prokuratura (przed przejęciem była to PGP) są największym kontrahentem InPostu. W 2014 roku odpowiadały za niemal 60% przychodów, a w I półroczu 2015 roku było to ponad 38%. Drugim kontrahentem jest InPost Paczkomaty (prawie 6% przychodów w 2014 roku i niemal 9,5% przychodów w I półroczu 2015 roku).

 

Na skokowy wzrost wyników w 2014 roku miał wpływ w głównej mierze zysk zrealizowany na jednorazowej transakcji sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej funkcjonowania ogólnopolskiej sieci pocztowej do spółki PGP, który pozytywnie wpłynął na zyski w kwocie 24,1 mln zł, który nastąpił w I półroczu 2014 roku. Ponad to na wyniki spółki wpływ miała wycena kontraktu SIP, który jest wyceniany metodą stopnia zaawansowania. Tak przyjęta metoda wyceny rozpoznała aktywo z wyceny kontraktu, pomniejszając koszty operacyjne o 24,7 mln zł w I połowie 2014 roku, na koniec 2014 roku aktywo w wysokości 19,5 mln zł, a na koniec I półrocza 2015 roku aktywo o wartości 16,2 mln zł.

 

Akcjonariat przed i po ofercie oraz struktura i harmonogram oferty

 

Ofercie publicznej InPostu nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji. Jedynym sprzedającym, który posiada 100% akcji spółki, jest Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o., wchodzący w skład GK Integer.pl. W ramach oferty zaoferowanych zostanie do 4 623 200 akcji, stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki. Ponad to sprzedający może dodatkowo zaoferować do 1 155 799 akcji, stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki minus jedna akcja. Dla inwestorów indywidualnych przewidziane jest około 15% akcji, czyli do 693 480 akcji w ofercie podstawowej lub do 866 850 w ofercie dodatkowej. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą się odbywać w dniach 16-23 września 2015 roku.

 

Sam InPost nie pozyska żadnych środków z oferty publicznej. Jak mówią przedstawiciele spółki w mediach (na przykład prezes InPostu, Sebastian Anioł na łamach GG Parkiet) środki mają zostać wykorzystane przez grupę Integer.pl na dalszy rozwój paczkomatów zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Cena maksymalna, po której będą składać zapisy inwestorzy indywidualni, została ustalona na 33 zł. Oznacza to, że wartość oferty podstawowej wyniesie do 190,7 mln zł. Z całą ofertą dodatkową IPO może mieć wartość do 228,8 mln zł.

 

15 września 2015 r.

Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

15-24 września 2015 r.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

16-23 września 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

24 września 2015 r.

Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ilości i ceny oferowanych akcji

25-29 września 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

30 września 2015 r.

Przydział oferowanych akcji

Do 2 października 2015 r.

Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych

Około 9 października 2015 r.

Zakładany pierwszy dzień notowań

Źródło: InPost S.A.

 

Polityka dywidendowa

 

Zgodnie z polityką dywidendową spółka zamierza dzielić się zyskami z akcjonariuszami w postaci dywidendy w wysokości co najmniej 50% rocznego zysku netto. Rekomendacja zarządu odnośnie dywidendy będzie dostosowywana między innymi do aktualnej sytuacji ekonomicznej czy też zakresu planowanych inwestycji i planów akwizycyjnych. Zarząd spółki oczekuje, że pierwsza wypłata dywidendy może nastąpić już w 2016 roku.

 

Z pełnym prospektem emisyjnym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: InPost S.A.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternatywa do trzymania pieniędzy w banku na lokacie terminowej lub wręcz na rachunku ROR.

Zobacz więcej

Oferta InPost S.A. – piguła informacyjna