Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oferta AAT Holding S.A. - piguła informacyjna

© xy - Fotolia.com

AAT Holding jest największym krajowym producentem i dostawcą systemów przeciwpożarowych. Ponad to spółka jest jednym z wiodących krajowych producentów i dostawców systemów telewizji dozorowej oraz jednym z kluczowych na rynku polskim dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów ochrony osób i mienia.

 

Udział rynkowy AAT Holding mierzony pod względem wartości sprzedaży na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniósł 16% w 2014 roku według danych PMR, co plasuje spółkę na pozycji lidera. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach. Pierwszym z nich jest segment rozwiązań własnych, głównie w zakresie systemów przeciwpożarowych pod marką własną „Polon-Alfa”, i systemów telewizji dozorowej pod marką własną „Novus”. Jak podaje spółka w prospekcie są to jedne z najlepiej rozpoznawanych marek na rynku krajowym. Drugi segment działalności spółki obejmuje segment rozwiązań obcych przede wszystkim w zakresie systemów sygnalizacji włamania i napadu czy też kontroli dostępu. W 2014 roku segment rozwiązań własnych wygenerował 109,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, a segment rozwiązań obcych 61,2 mln zł. Z kolei osiągnięte przychody w około 87% zostały wygenerowane na polskim rynku, a pozostała część z działalności na rynkach zagranicznych.

 

Wyniki finansowe

 

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

2014

2013

2012

Przychody ze sprzedaży

171 111

160 543

153 025

Wynik operacyjny

25 224

23 082

17 790

Wynik EBITDA

29 666

27 054

22 762

Wynik brutto

7 044

5 852

7 703

Wynik z działalności kontynuowanej

5 365

4 552

11 148

Wynik netto podmiotu dominującego

5 181

17 552

14 654

Źródło: Prospekt emisyjny AAT Holding S.A.

 

Od 2012 roku spółka poprawia osiągane przychody, które w 2014 roku wyniosły 171,1 mln zł. Szybciej od przychodów rosną osiągane zyski, co jest widoczne w osiąganych rentownościach, w szczególności na poziomie wyniku EBITDA. Marża EBITDA wzrosła od 2012 roku z poziomu 11,6% do 17,3% na koniec 2014 roku, a marża zysku operacyjnego zwiększyła się odpowiednio z poziomu 11,6% do 14,7%. Spadek wyniku brutto można tłumaczyć rosnącymi kosztami finansowymi netto, które w 2012 roku wyniosły 10,1 mln zł, rok później wzrosły do 17,2 mln zł, a na koniec 2014 roku wyniosły 18,2 mln zł. Porównując zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej należy mieć na uwadze, że spółka do 2013 roku wygaszała działalność w segmencie monitoringu. W 2013 roku zysk z działalności zaniechanej wyniósł 13,1 mln zł, a w 2012 roku 2,6 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej na koniec 2014 roku wyniósł 5,4 mln zł wobec 4,6 mln zł w 2013 roku i 11,1 mln zł w 2012 roku.

 

W samym I półroczu 2015 roku AAT Holding zwiększył przychody o 5,2% rok do roku, do poziomu 78 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 15,6% rdr, do 8,7 mln zł, a strata netto w I połowie 2014 roku w wysokości 0,9 mln zł została zamieniona na zysk netto w wysokości 4,7 mln zł na koniec I półrocza 2015 roku. Koszty finansowe netto zmniejszyły się z poziomu 8,4 mln zł do 2,6 mln zł.

 

Akcjonariat przed i po ofercie

 

Akcjonariat przed ofertą
Akcjonariat przed ofertą AAT Holding S.A.
Źródło: AAT Holding S.A.

 

Akcjonariat po ofercie
Akcjonariat po ofercie - oferta podstawowa - AAT Holding S.A. Akcjonariat po ofercie - oferta dodatkowa - AAT Holding S.A.
Źródło: AAT Holding S.A. Źródło: AAT Holding S.A.

 

Struktura i harmonogram oferty

 

W ofercie publicznej akcjonariusz AAT Sweden Holding II AB przeznacza do sprzedaży cały pakiet posiadanych akcji, do 2 397 536 akcji stanowiących 29,97% kapitału zakładowego spółki, z czego 359 630 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym. Drugi akcjonariusz, Lock Syndication może zaoferować w całości lub w części do 1 600 000 akcji, stanowiących dodatkowe 20% kapitału zakładowego. Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji w ofercie.

 

Maksymalna cena w ofercie, po której będą składali zapisy inwestorzy indywidualni, została ustalona na 30 zł. Ostateczna liczba oferowanych akcji, uwzględniająca decyzję o dodatkowej emisji, zostanie opublikowana nie później niż do 22 września 2015 roku.

 

9 września 2015 r.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

10 – 21 września 2015 r. do godziny 17:00

Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych

21 września 2015 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych i ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ceny sprzedaży

Nie później niż 22 września 2015 r.

Opublikowanie wyżej wymienionych informacji

22 – 24 września 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

25 września 2015 r.

Przydział akcji

Około 5 października 2015 r.

Pierwszy dzień notowań na GPW

 

Strategia i polityka dywidendowa

 

Kluczowymi elementami strategii AAT Holding są umocnienie pozycji lidera na polskim rynku, rozwój oferty produktowej oraz ekspansja międzynarodowa i osiągnięcie pozycji jednego z największych graczy na europejskim rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. Tendencje rynkowe zidentyfikowane przez spółkę, które będą wpływać na jej działalność w przyszłych okresach, to między innymi szybki postęp technologiczny, powodujący coraz krótszy cykl życia produktów, postępująca integracja produktów, czy też rosnący wolumen już zainstalowanych w Polsce systemów zabezpieczeń po 1990 roku, których okres technicznej użyteczności dobiega końca.

 

AAT Holding zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zgodnie z polityką dywidendową na dywidendę ma być przeznaczane co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Dywidenda ma być wypłacana począwszy od 2017 roku, a więc z zysku za 2016 rok. 

 

Z prospektem emisyjnym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: AAT Holding S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Oferta AAT Holding S.A. - piguła informacyjna