Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Kurs Biotonu rósł jak oszalały, a czy w ślad za nim poszły wyniki finansowe?

© nanantachoke - Fotolia.com

Bioton dziś przed sesją opublikował raport finansowy za I półrocze 2015 roku. Grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży o 22%, ale rentowność pozostawia wiele do życzenia. Zysk netto wyniósł 1,4 mln zł.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Bioton S.A.:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I półrocze 2015

I półrocze 2014

Przychody ze sprzedaży

190 349

156 505

Zysk z działalności operacyjnej

5 717

8 713

Zysk brutto

3 836

11 567

Zysk netto

1 447

450

Źródło: Bioton S.A.

 

Wartość przychodów ze sprzedaży w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyniosła 190,3 mln zł wobec 156,5 mln zł rok wcześniej. Mimo wyższych przychodów spadł zysk na działalności operacyjnej, który osiągnął wartość 5,7 mln zł w stosunku do 8,7 mln zł rok wcześniej. Największą negatywną różnicę widać po zysku brutto. W tym elemencie spółka zanotowała 66% niższy wynik od roku ubiegłego (3,8 mln zł vs 11,6 mln zł). Na poziomie zysku netto wynik z pierwszego półrocza tego roku jest wyższy rok do roku, jednak osiągnięta wartość zysku 1,4 mln zł nie powala na kolana wobec zaledwie 450 tys. zł w poprzednim roku. Skąd tak duża rozbieżność w zysku brutto i netto w porównywalnych latach? Otóż w 2014 roku z 11,6 mln zł zysku brutto, spółka wykazała 7,4 mln zł podatku dochodowego oraz 3,7 mln zł straty netto z działalności zaniechanej. Z kolei w obecnym roku przy zysku brutto 3,8 mln zł podatek dochodowy wyniósł 2,4 mln zł przy braku zysku bądź straty z działalności zaniechanej. Należy jeszcze dodać, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu zarówno w 2015 i 2014 roku wyniósł 0,8 mln zł. Obecnie cały kapitał zakładowy Biotonu dzieli się na 85 864 200 akcji. Tym samym zysk na akcję po I półroczu wyniósł 0,01 zł.

 

W bilansie spółki nadal widnieją olbrzymie kwoty, co może robić wrażenie. Suma bilansowa to 2 miliardy złotych. Zagłębiając się w bilans widzimy, że inne wartości niematerialne stanowią aż 1,13 mld zł. Na co składa się ta kwota? W raporcie półrocznym za 2015 rok szczegółów nie znajdziemy, ale widnieją one w raporcie za 2014 rok. Na koniec grudnia 2014 roku nakłady na prace rozwojowe w realizacji wyniosły łącznie 423 014 tys. zł (przede wszystkim na Sr-hgh, czyli hormon wzrostu o powolnym uwalnianiu – na kwotę 203,5 mln zł oraz Biferonex - Interferon Beta na kwotę 134,6 mln zł). Dodatkowo w skład innych wartości niematerialnych wchodziły jeszcze koncesje, patenty, licencje, oprogramowanie komputerowe o wartości 337,7 mln zł oraz pozostałe wartości niematerialne w kwocie 347,1 mln zł. Same rzeczowe aktywa trwałe również mają sporą wartość – 400,8 mln zł. Bioton posiada nadal dość istotny poziom zadłużenia. Suma kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych na koniec czerwca 2015 roku wyniosła 203 mln zł przy 38,7 mln zł środków pieniężnych. W rachunku przepływów pieniężnych działalność operacyjna wygenerowała po 6 miesiącach tego roku 15,9 mln zł gotówki, w czym istotny udział ma amortyzacja (19,5 mln zł).

 

Zarówno w bilansie Biotonu jak i w rachunku przepływów pieniężnych w ostatnim roku nie zaszły istotne zmiany. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wypadł na tym samym poziomie jak rok temu (0,8 mln zł). Pozytywny jest wzrost generowanych przychodów. Jak widać po krótkiej analizie sprawozdania finansowego, ciężko doszukiwać się w niej podłoża do dużych wahań kursu akcji.

 

Kurs akcji Biotonu od końca czerwca tego roku wzrósł o blisko 100%, a momentami rósł w tym okresie nawet o 140%. Niewątpliwie duża zasługa w tym wzroście należy do chińskich inwestorów, którzy są bardzo zdeterminowani do osiągnięcia dominującej pozycji w akcjonariacie i agresywnie stoją po stronie popytowej.

 

Bioton - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Bioton S.A.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Kurs Biotonu rósł jak oszalały, a czy w ślad za nim poszły wyniki finansowe?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie