Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

North Coast S.A. - akcjonariusze mniejszościowi ponownie bardzo aktywni

© peshkova - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30 czerwca wzięło udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) akcjonariuszy spółki North Coast S.A. Stowarzyszenie na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentowało podczas obrad inwestorów indywidualnych dysponujących łącznie akcjami stanowiącymi około 6% kapitału zakładowego Spółki. Inwestorzy indywidualni, a także fundusz BPH TFI łącznie dysponowali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ilością akcji, które stanowiły około 25% kapitału zakładowego Spółki. Inwestor branżowy, a więc Nuova Castelli, którego większościowym udziałowcem jest Charterhouuse – brytyjski fundusz private equity, zarejestrował na ZWZ ponad 1,8 mln akcji Spółki, co stanowiło 67% udział w ogólnej liczbie głosów.

 

Mniejszościowi zamierzali powołać biegłego i członka RN

 

W porządku obrad, obok zmian w statucie, czy też standardowych uchwał ZWZ, znalazły się dwa punkty zgłoszone przez akcjonariuszy mniejszościowych, a więc wybór biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz wybór rady nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o powołanie biegłego rewidenta miał na celu wyjaśnienie w szczególności wątpliwości dotyczące działalności spółki, w tym m.in. działalności spółek zależnych. Z kolei ponowny wniosek o zmiany w Radzie Nadzorczej North Coast był podyktowany tym, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które miały miejsce 26 lutego br. m.in. głosami akcjonariuszy większościowych doszło do zablokowania powołania do Rady kandydata zgłoszonego przez BPH TFI. W lutym głosowano również nad powołaniem biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Niemniej wówczas i ta uchwała nie zdobyła wymaganej większości.

 

Tym razem korzystając z zapisów Kodeksu spółek handlowych, służących ochronie akcjonariuszy mniejszościowych, wnioskowano o wybór rady nadzorczej w innym trybie, gwarantującym akcjonariuszom dysponującym akcjami stanowiącymi ponad 20% kapitału zakładowego wybór członka do Rady Nadzorczej. Członek wybrany w takim trybie oddelegowany mógł być uchwałą Walnego Zgromadzenia do indywidualnego nadzoru z prawem udziału w posiedzeniach zarządu Spółki.

 

Powołano członka Rady Nadzorczej

 

W trakcie obrad podjęto uchwałę dotyczącą zmian w Radzie, tj. powołano m.in. osobę proponowaną przez BPH TFI. Dokonano także wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ponadto w trakcie obrad dokonano zmian w Zarządzie, a dodatkowo zatwierdzono sprawozdania spółki za 2014 r. i udzielono absolutoriów. Cześć akcjonariuszy obecnych podczas obrad zgłosiła sprzeciwy do uchwał. W trakcie obrad nie podjęto niestety uchwały dotyczącej powołania biegłego rewidenta ds. szczególnych. Przeważyły o tym głosy Nuova Castelli, który nie poparł wniosku. Pod niniejszym linkiem można zapoznać się z treścią projektu uchwały dotyczącej powołania biegłego. Część z akcjonariuszy mniejszościowych rozważa obecnie podjęcie działań przed sądem celem powołania rewidenta w trybie przewidzianym w Ustawie o ofercie publicznej.

 

Warto brać przykład

 

SII drugi raz na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy uczestniczyło w WZA spółki North Coast. SII, podobnie jak poprzednio reprezentowało akcjonariuszy dysponujących akcjami stanowiącymi około 6% kapitału zakładowego. Akcjonariusze mniejszościowi dysponowali podczas obrad jednak łącznie akcjami stanowiącymi, aż około 25% kapitału zakładowego.

Na końcu, podobnie jak przy okazji omówienia poprzedniego WZA North Coast, szczególną uwagę należy zwrócić na aktywność akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w tym ich determinację do udziału w WZA i walkę o przeysługujące im prawa. Na uwagę zasługuje w szczególności zarówno aktywność inwestorów indywidualnych, jak i funduszu BPH TFI (który w ten sposób wyraża dbałość o interes swoich klientów). Sądzić można, że gdyby akcjonariusze mniejszościowi, w tym fundusze w taki sposób dbali o swój interes częściej, to zapewne wielu negatywnych wydarzeń w spółkach udałoby się uniknąć. Pozostaje wierzyć, że akcjonariusze innych spółek zaczerpną z tej sytuacji inspirację do częstszej aktywności w obronie swojego interesu.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

North Coast S.A. - akcjonariusze mniejszościowi ponownie bardzo aktywni
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie