Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

 15 maja 2015 r. minął termin publikacji raportów kwartalnych za I kwartał 2015 r. Grupa, aż 14 notowanych spółek, których akcje są notowane na NewConnect, nie dopełniła tego obowiązku informacyjnego. W przypadku emitentów z rynku regulowanego, z powodu braku raportu śródrocznego na Listę ostrzeżeń SII zostało wpisanych 8 spółek.  

 

Minęły zaledwie dwa tygodnie odkąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało licznych zmian na Liście ostrzeżeń SII, a na listę została wpisana kolejna liczna grupa spółek. Tym razem związane jest to z niedopełnieniem przez emitentów obowiązku publikacji raportów okresowych za I kwartał 2015 r., których to termin publikacji upłynął 15 maja 2015.

 

Nowe podmioty na Liście

 

Na Listę ostrzeżeń SII zostało wpisanych łącznie 11 nowych podmiotów, w tym aż 10 spółek notowanych na małym parkiecie i jedna notowana na GPW. Spośród emitentów z NewConnect na małym parkiecie na Listę ostrzeżeń SII wpisane zostały następujące spółki akcyjne: Art New Media, Astro, BDF, De Molen, GC Investment, Jurajski Dom Maklerski, Progres Investment, Węglopex, Yureco oraz Zakłady Mięsne Mysław. Nowym podmiotem na Liście ostrzeżeń SII z rynku głównego jest natomiast Ideon S.A., który nie opublikował skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Dodatkowo emitent wskazał, że raport kwartalny zostanie opublikowany dopiero 29 maja 2015 r.  

 

Spółki z kolejnymi naruszeniami

 

Aduma, Cerabud i Kampa, to trzy spółki akcyjne z NewConnect, które już wcześniej zostały wpisane na Listę ostrzeżeń SII z związku z zaistnieniem innych zdarzeń stanowiących podstawę do dokonania wpisu. W przypadku tych spółek informacja o przyczynach wpisu na listę została rozszerzona o adnotację o niedopełnieniu obowiązku publikacji w terminie raportu śródrocznego. Decyzja o zmianach na Liście ostrzeżeń SII dotyczyła także siedmiu spółek notowanych na GPW, które od pewnego czasu obecne już są na niej w związku z innymi kryteriami kwalifikującymi je do takiego wpisu. Dotyczy to spółek: Alterco, Cash Flow, Dolnośląskie Surowce Skalne, Euroimplant, Gant Development, Mewa oraz MSX Resources. Każdy z wymienionych podmiotów pomimo upływu terminu, nie opublikował raportu okresowego za I kwartał 2015 r. W konsekwencji poszerzył się krąg naruszeń kwalifikujących te spółki do obecności na Liście ostrzeżeń SII. Ponadto w związku z publikacją zaległego raportu za IV kwartał 2014 r. przez spółkę Globale Trade S.A. notowaną na rynku NewConnect, Stowarzyszenie dokonało skreślenia tego podmiotu z Listy.  

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Stowarzyszenie dokonuje ponad 20 zmian na Liście ostrzeżeń SII