Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ostatecznie Integer bez emisji akcji?

Ostatniego dnia kwietnia bieżącego roku, tuż przed majówką, Integer przedstawił w komunikacie bieżącym projekty uchwał na Walne Zgromadzenie. Do raportu wkradł się jednak błąd techniczny dotyczący potencjalnej emisji akcji, który dużo kosztował spółkę i jej akcjonariuszy. Dzisiaj, to jest 18 maja 2015 roku, spółka poinformowała, że do emisji akcji może w ogóle nie dojść.

 

Dnia 30 kwietnia 2015 roku spółka poinformowała, że jednym z projektów uchwał na WZ było uprawnienie Zarządu Integer.pl do emisji niemal 6 mln akcji, co stanowi niemal 75% obecnej liczby akcji – 7 764 217 sztuk. Już po sesji spółka poinformowała kolejnym raportem bieżącym, że do projektu uchwał wkradł się błąd, a zarząd miał dostać upoważnienie do emisji nie więcej niż 1 164 631 akcji, a więc około 15% obecnej liczby akcji. Ten błąd techniczny kosztował spółkę przecenę o niemal 12% w jeden dzień.

 

Dzisiaj spółka poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od akcjonariusza dotyczące zmiany projektu uchwał na WZ. Owym akcjonariuszem jest A&R Investments, spółka kontrolowana przez Rafała Brzoskę, prezesa Integer.pl, posiadająca 29,99% w kapitale zakładowym Integer.pl. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwał przewiduje się odstąpienie od upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji. Rafał Brzoska wypowiadał się wcześniej, że na chwilę obecną emisja akcji przez Integer.pl nie jest rozważana.

 

Dnia 18 maja br. Integer.pl opublikował wyniki za I kw. 2015 roku. Przychody spółki wzrosły do 153,5 mln zł, o 27% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4,7 mln zł względem zysku rok temu w wysokości 2,5 mln zł. Z kolei zysk EBITDA, uwzględniający amortyzację, był większy rok do roku o 17% i wyniósł 11,4 mln zł w I kw. 2015 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8,1 mln zł względem 2,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

I kw. 2015

I kw. 2014

Przychody ze sprzedaży

153 459

121 234

Wynik z działalności operacyjnej

-4 727

2 508

EBITDA

11 419

9 760

Wynik brutto

-10 037

1 709

Wynik netto

3 306

-1 408

Wynik netto podmiotu dominującego

8 112

2 199

Źródło: Integer.pl

 

W następujący sposób wyniki spółki skomentował jej prezes, Rafał Brzoska:

 

„Pierwsze miesiące 2015 roku były dla Grupy Integer.pl bardzo owocne. Zakończyliśmy proces pozyskiwania inwestorów dla easyPack, a do grona udziałowców dołączyły prestiżowe instytucje finansowe – Templeton Strategic Emerging Markets oraz PZU.Dodatkowo pozyskaliśmy finansowanie dłużne Banku Gospodarstwa Krajowego na rozwój Paczkomatów® InPost w Kanadzie. Podpisaliśmy umowę z Pocztą Polską na odpłatne korzystanie z infrastruktury pocztowej, w tym skrzynek oddawczych i rozszerzyliśmy sieć Paczkomatów® InPost w Polsce o 200 terminali. PGP – spółka, którą przejęliśmy pod koniec 2014 roku - jest stroną w postępowaniu UKE na operatora wyznaczonego. W kolejnych kwartałach wdrożymy wiele innowacyjnych usług opartych o naszą infrastrukturę logistyczną – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem pewien, że będziemy pionierami zintegrowanej oferty, jakiej żaden operator ani pocztowy, ani logistyczny w Polsce nie posiada.”

 

Akcje Integera znajdują się w trendzie spadkowym już ponad rok. W ostatnich dniach zostało przełamane silne wsparcie na poziomie 150 zł. Obecnie cena powróciła w okolice tego poziomu, jednak może być to tylko retest. Kolejne istotne wsparcie można wyznaczyć w okolicach poziomu 130 zł. Z kolei opór wyznacza linia trendu spadkowego, która przebiega obecnie w okolicach 167 zł.

 

Integer - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Integer.pl

 

Więcej:

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

W IV kw. 2017 roku spółce PlayWay udało się utrzymać momentum wynikowe z III kw. W relacji kwartał do kwartału zyski okazały się nieco mniejsze, jednak już w porównaniu do IV kw. 2016 roku widać znaczną poprawę.

Zobacz więcej

Ostatecznie Integer bez emisji akcji?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie