Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Idea Bank w drodze na giełdę. Zapisy dla inwestorów indywidualnych do 30 marca

Trwają zapisy w IPO Idea Banku. Zebraliśmy garść niezbędnych informacji o spółce.

Podstawowe informacje o Idea Bank

Idea Bank jest polskim bankiem, który rozpoczął działalność pod tą nazwą w 2010 r., stopniowo tworząc rozbudowaną Grupę, oferującą swoim klientom szeroki wachlarz innowacyjnych produktów i usług, łączących tradycyjną bankowość z usługami pomocniczymi, takimi jak pośrednictwo finansowe, usługi księgowe, factoring, windykacja należności oraz leasing. Produkty Grupy skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm, stanowiących atrakcyjny i rosnący segment rynku, niedoceniany przez polskie banki komercyjne o bardziej ugruntowanej pozycji. Innowacyjne podejście do marketingu oraz wielokanałowa sieć dystrybucji pozwalają Grupie skutecznie dotrzeć do klientów, zarówno poprzez wykorzystanie kanałów internetowych i telefonicznych, za pośrednictwem oddziałów call center, jak i sieć około 200 placówek zlokalizowanych w całej Polsce. Na koniec 2014 r. sieć ta obejmowała 71 placówek Idea Banku, 63 biur Tax Care, 43 placówki Idea Expert, 10 placówek Idea Leasing oraz 13 placówek Idea Leasing & Fleet.

Struktura oferty publicznej Idea Banku

  • Do 20 000 000 nowych akcji
  • Do 7 000 000 akcji istniejących oferowanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy

 

Transza detaliczna obejmuje 15% oferowanych akcji (tylko Nowe Akcje). Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Minimalny zapis to 10 akcji. Cała Oferta kierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

 

Umową typu lock-up (zobowiązanie do niesprzedawanie akcji) objęci zostaną:

 

  • dr Leszek Czarnecki (wraz z podmiotami zależnymi) - lock-up na okres 12 miesięcy
  • Zarząd Banku i pozostali Akcjonariusze Sprzedający - lock-up na okres 18 miesięcy 

Przewidywany harmonogram oferty Idea Banku: 

19 marca 2015 r.

publikacja ceny maksymalnej (cena już jest znana 32 zł)

19 – 31 marca 2015 r.

budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

23 – 30 marca 2015 r.

zapisy od inwestorów indywidualnych

31 marca 2015 r.

ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym grupom inwestorów

1 – 7 kwietnia 2015 r

zapisy od inwestorów instytucjonalnych (7 kwietnia do godz. 15:00 czasu warszawskiego)

około 8 kwietnia 2015 r.

przydział Akcji Oferowanych

16 kwietnia 2015 r.

przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW

Akcjonariat

Idea Bank - Struktura akcjonariatu

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe ( tys. zł) 2014 r. 2013 r. 2012 r.
Wyniki z tytułu odsetek 332 147 198 409 100 026
Wyniki z tytułu prowizji i opłat 331 376 244 631 142 956
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 153 782 22 128 3 303
Wynik z działalności operacyjnej 262 548 74 064 -22 046

Zysk netto (przypisany akcjonariuszom

jednostki dominującej)

241 255 104 173 23 559

Źródło: Prospekt emisyjny Idea Bank

 

W 2014 r. Grupa osiągnęła przychody netto z działalności operacyjnej w wysokości 817,3 mln zł, co stanowi wzrost o 76% w porównaniu z 2013 r., oraz wypracowała zysk netto w kwocie 241,3 mln zł (+132% rok do roku). Na koniec 2014 roku wartość aktywów Grupy wyniosła 15,1 mld zł. Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Przedsiębiorcy i  małe firmy stanowią głównych kredytobiorców Grupy (95% spośród 79,8 tys. na koniec 2014 r.), zaś klienci detaliczni stanowią głównych posiadaczy jej lokat terminowych (98% spośród 114,4 tys. na koniec 2014 r.). Na koniec 2014 r. Idea Bank obsługiwał 181,2 tys. posiadaczy rachunków bie- żących, z czego 88% to przedsiębiorcy i małe przedsiębiorstwa. Dla porównania na koniec 2013 r. Bank prowadził 128 tys. rachunków.

Strategia

W kolejnych latach Idea Bank planuje dalszą koncentrację na zaspokajaniu potrzeb rozwijającego się segmentu przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, m.in. dzięki rozwojowi platformy Idea Cloud, oferującej usługi księgowe i bankowe w sposób łatwo dostępny i przyjazny, za pośrednictwem internetu, smartfona lub tabletu. Grupa chce działać jako zaufany doradca klientów, którzy w  miarę rozwoju swojej działalności będą interesować się dodatkowymi produktami i doradztwem finansowym. Szeroka gama produktów i usług, zarówno opracowanych przez Grupę, jak i zintegrowanych wraz z ostatnimi akwizycjami, zwiększy zdolność do budowy długoterminowych relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie nowych dzięki wykorzystaniu cross-sellingu. Dzięki emisji nowych akcji w ramach pierwszej oferty publicznej Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę.

 

Rafał Irzyński

Główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Źródło: www.ideabank.pl

 

Więcej informacji:

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Idea Bank w drodze na giełdę. Zapisy dla inwestorów indywidualnych do 30 marca