Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Grupa Lotos – polski koncern naftowy ukierunkowany na zwiększenie własnego wydobycia

Źródło: www.lotos.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Lotos S.A. przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

GRUPA LOTOS

 

1. Profil spółki

Grupa Lotos S.A. jest koncernem naftowym prowadzącym działalność w Polsce i poza jej granicami, zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej. Prowadzi także sprzedaż hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa Lotos jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju. Grupa jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym, z portfelem aktywów skoncentrowanym na dwóch segmentach związanych z ropą naftową:

 

 • Upstream - poszukiwanie i wydobycie,
 • Downstream - przerób i handel, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii w Europie

 

Kluczowym aktywem Grupy Lotos jest rafineria w Gdańsku. Należy ona do jednej z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie (wg. Studium Solomona 2013). Jej zdolności przerobowe wynoszą 10,5 mln ton rocznie. W 2014 roku przerób wyniósł 9,89 mln ton. Elastyczność wsadu umożliwia dobór różnych rodzajów ropy naftowej. Spółka produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy Lotos S.A., która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie 36 spółek ze znakiem Lotos.

 

Poprzez spółki z grupy kapitałowej - Lotos Petrobaltic i Lotos Exploration and Production Norge, polski koncern prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce Lotos Geonafta koncern ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy. W ramach pakietu aktywów Heimdal (Norwegia) Lotos posiada zasoby ropy i gazu wg. kategorii 2P ok. 19,2 mln boe. Będące w posiadaniu spółki morskie złoża ropy na Morzu Bałtyckim (B3 – produkcyjne, B8 – początek produkcji w 4 kwartale 2015 roku) i perspektywiczne złoża gazowe (B4, B6) posiadają zasoby ropy i gazu około 41,2 mln boe. Na Litwie posiadane zasoby ropy to około 7,4 mln boe. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS na koniec 2014 roku wynosiło 5 106 osób.

 

Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od listopada 2009 roku spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.

 

2. Akcjonariat

Na ostatni dzień grudnia 2014 roku największym akcjonariuszem Lotosu był Skarb Państwa z udziałem 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie posiadał powyżej 5% akcji. Należy mieć jednak na uwadze, że 9 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Przypomnijmy, że spółka wyemitowała 55 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 18,1 zł. Obecnie nie jest znana dokładna struktura akcjonariatu, a w szczególności potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE. Jednak w objęciu emisji duży udział miał najprawdopodobniej Skarb Państwa, który już wcześniej deklarował skorzystanie ze wszystkich przysługujących mu praw poboru. Po zarejestrowaniu nowej emisji kapitał zakładowy Grupy Lotos dzieli się na 184 873 362 akcji.

 

Lotos S.A. - Struktura Akcjonariatu Lotos S.A. na dzień 31.12.2014

Źródło: Lotos S.A.

 

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Jakość relacji inwestorskich Lotosu należy ocenić pozytywnie. Zawartość merytoryczna sprawozdań finansowych i prezentacji inwestorskich jest bogata w informacje. Spółka udostępnia wiele rynkowych danych (w tym comiesięczne dane w zakresie modelowej marży rafineryjnej), ułatwiając w ten sposób proces analizy dla inwestorów. Przedstawiciel spółki był gościem na ostatniej konferencji Wallstreet, podczas której indywidualni inwestorzy mieli okazję do bezpośredniego kontaktu. Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz często udziela wywiadów dla mediów. Na stronie internetowej spółki oprócz prezentacji inwestorskich i innych pozostałych danych dla inwestorów można znaleźć też ostatni prospekt emisyjny spółki. Wysoki poziom relacji inwestorskich dodatkowo należy podkreślić ze względu na to, że Grupa Lotos jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, a te prezentują bardzo różne podejście do kontaktu z inwestorami.

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

W raporcie rocznym Lotosu za 2014 roku znalazł się opis tendencji rynkowych w zakresie zużycia ropy naftowej. Zawarte tam informacje wskazują, że globalny wzrost gospodarczy, a także spadek ceny ropy naftowej przyczyniły się do wzrostu globalnej konsumpcji tego surowca. Jednocześnie utrzymał się trend spadkowy zapotrzebowania w krajach rozwiniętych oraz trend wzrostowy zużycia w krajach rozwijających się. Organizacje branżowe oceniają, że przeciętne zapotrzebowanie na surowiec w 2014 roku wyniosło 91,8 mb/d, tj. o ok. 1,0% więcej niż w roku poprzedzającym. Jednocześnie przeciętne prognozowane zużycie ropy w 2015 roku ma wynieść 92,8 mb/d, co oznacza wzrost o 1,1%. Średniookresowe prognozy Agencji JBC przewidują zapotrzebowanie na surowiec w 2019 roku na poziomie niemal 97,8 mb/d, co oznacza średnioroczną stopę wzrostu w wysokości 1,2%. Szacunki branży wskazują, że motorem globalnego wzrostu pozostaje rosnące zapotrzebowanie na surowiec w krajach rozwijających się.

Pełna treść artykułu dostępna za darmo po zalogowaniu się.

Zaloguj się Zarejestruj się

Zobacz również:

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

Zadaniem nowego podmiotu – Domu Analiz SII – będzie dostarczanie pokrycia analitycznego emitentów, którzy do tej pory nie cieszyli się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych.

Zobacz więcej

Grupa Lotos – polski koncern naftowy ukierunkowany na zwiększenie własnego wydobycia
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie