Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2015 roku

© Victoria - Fotolia.com

Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie dywidendy z zysku za 2014 rok. W uzasadnieniu tłumaczy, że wskaźnik długu netto do EBITDA przekroczył 2,5x, co zgodnie z polityką dywidendową spółki oznacza niewypłacanie dywidendy. Na koniec 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 3x.

 

W komunikacie Cyfrowy Polsat dodaje, że celem zarządu jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia spółki, aby osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika zadłużenia w możliwie krótkim czasie. W 2014 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 26 groszy na akcję, co dało stopę dywidendy około 1,2%. W latach 2011-2013 spółka wypłacała dywidendy.

 

Zgodnie z nową polityką dywidendy Cyfrowego Polsatu, zatwierdzoną 22 stycznia 2014 roku, spółka będzie przeznaczać na dywidendę od 33% do 66% jednostkowego zysku netto jeśli wskaźnik zadłużenia dług netto/EBITDA będzie na koniec roku obrotowego mniejszy niż 2,5x.

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu zostało zwołane na 2 kwietnia 2015 roku. Wtedy akcjonariusze podejmą decyzję między innymi o wypłacie dywidendy. Na dzień publikacji raportu za 2014 rok (4 marca 2015 roku) Zygmunt Solorz-Żak, prezes Rady Nadzorczej, posiadał przez podmioty zależne 63,83% udziałów w spółce.

 

W 2014 roku Cyfrowy Polsat wypracował jednostkowy zysk netto w wysokości 177,2 mln zł. W 2013 roku było to 429 mln zł. Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej pokazane są w tabeli poniżej. Odnotowane istotne wzrosty wyników rok do roku wynikają głownie z konsolidacji wyników Grupy z Metelem od 7 maja 2014 roku. Z kolei Grupa tłumaczy, że na zysk netto istotnie wpłynęły koszty odsetkowe po konsolidacji z Metelem oraz jednorazowe koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytu terminowego CP, obligacji Senior Notes CP, jak również negatywnym efektem wyceny obligacji Senior Notes PLK.

 

[mln zł]

2013

2014

%

Przychody

2 960

7 410

155%

Koszty operacyjne

1 914

4 681

146%

EBITDA

1 046

2 738

162%

Zysk netto

525

292

-44%

Źródło: Cyfrowy Polsat

 

Na koniec IV kwartału 2014 roku Grupa Cyfrowego Polsatu miała 569 tys. klientów smartDOM. Łączna liczba usług posiadanych przez tych klientów wyniosła na koniec roku 1,753 mln. W samym ostatnim kwartale przyrost świadczonych usług wzrósł o 394 tys.

 

Od początku 2012 roku na wykresie akcji Cyfrowego Polsatu dobrze widoczny jest trend wzrostowy. W tym okresie kurs akcji wzrósł z okolic 13 zł do prawie 28 zł. Obecnie kurs akcji konsoliduje się wokół poziomu 24 zł. Najbliższym wsparciem jest przebiegająca tuż poniżej linia trendu wzrostowego, testowana dwukrotnie od początku 2015 roku, która przebiega aktualnie w okolicach 22,90 zł. Opór można wyznaczyć na poziomie historycznych szczytów z października 2014 roku przy cenie 27,99 zł.

 

Cyfrowy Polsat - Analiza techniczna

Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Cyfrowy Polsat

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

22.03.2018, Newsroom

7 banków z wytycznymi KNF. Na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze?

22.03.2018, Newsroom

7 banków z wytycznymi KNF. Na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze?

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom wytyczne dotyczące dywidendy z zysku za 2017 rok. Takie działanie komisji ma na celu zwiększenie funduszy własnych banków.

Zobacz więcej

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2015 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie