Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem, który adresowany jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie publikację Listy ostrzeżeń SII rozpoczyna z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie mimo istnienia różnych szczególnych oznaczeń spółek notowanych na giełdzie, czy też mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych wydarzeń, które sprawiają, że dana spółka staje się podmiotem o zwiększonym ryzyku, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie, bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji, wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek i oparte są o jedenaście kluczowych kryteriów. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 2. Kryterium: „Wniosek o ogłoszenie upadłości (wniosek złożony przez spółkę),
 3. Kryterium: „Postępowanie upadłościowe” (postanowienie wydane przez sąd),
 4. Kryterium: „Wniosek restrukturyzacyjny” (wniosek złożony przez spółkę),
 5. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 6. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 7. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 8. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 9. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu półrocznego” (brak publikacji raportu półrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu kwartalnego” (brak publikacji raportu kwartalnego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
2 Action S.A. w restrukturyzacji 1 01.08.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
3 Alma Market S.A. w restrukturyzacji 3

19.12.2016

15.02.2017

28.04.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

4 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
5 B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej 2

03.02.2017

05.05.2017

Brak środków na upadłość

Brak raportu rocznego

6 B3System S.A. 6

14.08.2015

 02.09.2015

25.03.2016

04.10.2016

01.12.2016

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak rocznego

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

7 Budopol Wrocław S.A. 5

24.03.2015

 01.07.2015

 02.09.2015

05.07.2016

05.05.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak raportu rocznego

8 Calatrava Capital S.A. 1

28.04.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

9 Cash Flow S.A. 14

18.02.2015

18.02.2015

18.02.2015

03.03.2015

 04.05.2015

17.05.2015

01.07.2015

02.09.2015

19.11.2015

16.05.2016

06.07.2016

06.07.2016

05.09.2016

21.11.2016

Brak ZWZ

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

10 Drewex S.A. 5

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

03.10.2016

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

11 Drop S.A. 1

28.04.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

12 Fota S.A. w upadłości układowej 6

18.02.2015

14.08.2015

02.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

28.04.2017

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wyadania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wyadania opinii biegłego rewidenta

13 Graviton Capital S.A. 1

05.05.2017

Brak raportu rocznego

14 Hawe S.A.  6

25.03.2016

17.05.2016

11.07.2016

04.10.2016

21.11.2016

05.05.2017

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

15 Hyperion 1

05.05.2017

Brak raportu biegłego rewidenta 
16 Ideon S.A. 5

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

17 Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
18 Interbud-Lublin S.A. 1

15.02.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

19 Kerdos Group S.A. w restrukuryzacji 1 13.05.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
20 Lark.pl S.A. 1 05.05.2017 Brak raportu rocznego
21 Mediatel S.A. 1 05.05.2017 Brak raportu rocznego
22 MNI S.A. 1 05.05.2017 Brak raportu rocznego

23

PC Guard S.A. 7

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

17.05.2016

07.07.2016

03.10.2016

15.05.2017

Brak ZWZ

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

24

Petrolinvest S.A. 6

14.08.2015

02.09.2015

08.04.2016

03.10.2016

01.03.2017

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Bezskuteczność egzekucji

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

25

Platynowe Inwestycje S.A. 1

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

26

Redwood Holding 2

03.10.2016

10.11.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek restrukturyzacyjny

27

Regnon S.A. 3

31.10.2016

03.10.2016

05.05.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

28

SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji 3

26.08.2016

14.09.2016

05.05.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29 Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A. w restrukturyzacji 1

11.04.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Admiral Boats S.A. 1

05.05.2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości

2 Aedes S.A. w restrukturyzacji 1

13.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

3 Agroma S.A. w upadłości 3

11.07.2016

26.07.2016

16.11.2016

Brak ZWZ

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

4 Alkal S.A. 1

19.05.2017

Brak raportu kwartalnego

5 Art New Media S.A. 1

19.05.2017

Brak raportu kwartalnego

6 Aton-HT S.A. 2

14.08.2015

20.06.2016

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

7 BDF S.A. 3

24.03.2017

24.03.2017

19.05.2017

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

8 BGE S.A. 4

14.08.2015

06.06.2016

17.02.2017

17.02.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek restrukturyzacyjny

9 Concept Liberty Group S.A. 1

11.07.2016

Brak ZWZ

10 Dase S.A. 2

06.07.2016

19.05.2017

Brak ZWZ

Brak raportu kwartalnego

11 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
12 Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

1

05.01.2017

 19.05.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

 Brak raportu kwartalnego

13 Equitier S.A.

1

04.04.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

14 Euroinvestment S.A. 2

24.03.2017

19.05.2017

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

15 EZO S.A. w restrukturyzacji 1

08.11.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

16 Fiten S.A. w restrukturyzacji 1  10.08.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

17 Futuris S.A. 1 04.04.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

18 GC Investment S.A. w upadłości układowej 2

11.07.2011

19.05.2017

Brak ZWZ

Postępowanie upadłościowe

19 Genesis Energy S.A. w upadłości układowej 3

23.04.2015

14.08.2015

06.07.2016

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

20 Grupa Jaguar 1

01.02.2017

Wniosek restrukturyzacyjny

21 Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji 1 29.04.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
22 HFT Group S.A. 1 19.05.2017 Brak raportu kwartalnego
23 Imagis S.A. w restrukturyzacji 3

27.11.2015

26.05.2016

06.07.2016

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

24 Invico S.A. w restrukturyzacji 2

30.12.2015

08.04.2016

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

25 Loyd S.A. 2

28.04.2017

19.05.2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu kwartalnego

26 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

27 Marka S.A. w restrukturyzacji 1

18.01.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

28 MATRX Pharmaceuticals S.A. 1

11.07.2016

Brak ZWZ

29 Nanotel S.A. w restrukturyzacji 1

25.03.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

30

Novavis S.A. 1 06.07.2016 Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

31

Navimor - Invest S.A. 1 12.05.2017 Postępowanie restrukturyzacyjne

32

Assetian S.A. (d. PCH Venture S.A.) 1 04.04.2017 Wymagana analiza sytuacji finansowej

33

Open-Net S.A. 1 19.05.2017 Brak raportu kwartalnego
34 Polscy Inwestorzy S.A. 1 19.05.2017 Polscy Inwestorzy S.A.
35 Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 1

11.07.2016

Brak ZWZ

36 Star Fitness S.A. 1

19.05.2017

Brak raportu kwartalnego

37 Stoppoint S.A. (d. Produkty Klasztorne S.A.) 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

38 Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji 1

06.07.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

39 Provecta IT S.A. 1

24.03.2017

Brak raportu kwartalnego

40 Runicom 1

04.04.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

41 Vedia S.A. 2

11.07.2016

07.12.2016

Brak ZWZ

Wniosek o ogłoszenie upadłości

42 Energy Environment Solutions S.A. 1

18.02.2015

Bezskuteczność egzekucji

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII