Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem adresowanym do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie rozpoczęło publikację Listy ostrzeżeń SII z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie, mimo szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, jak również mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ogłoszenie ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych czynników mogących świadczyć o tym, że instrumetny finansowe danej spółki charakteryzują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na Liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na Listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarcza spełnienie jednego z szesnastu obiektywnych kryteriów wymienionych poniżej (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z Listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 2. Kryterium: „Wniosek o ogłoszenie upadłości (wniosek złożony przez spółkę),
 3. Kryterium: „Postępowanie upadłościowe” (postanowienie wydane przez sąd),
 4. Kryterium: „Wniosek restrukturyzacyjny” (wniosek złożony przez spółkę),
 5. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 6. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 7. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 8. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 9. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu półrocznego” (brak publikacji raportu półrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu kwartalnego” (brak publikacji raportu kwartalnego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
2 Action S.A. w restrukturyzacji 1 01.08.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
3 Alma Market S.A. w restrukturyzacji 3

19.12.2016

15.02.2017

28.04.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

4 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
5 B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej 5

03.02.2017

05.05.2017

10.07.2017

10.07.2017

06.10.2017

Brak środków na upadłość

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu półrocznego (2017)

6 B3System S.A. 9

14.08.2015

 02.09.2015

25.03.2016

04.10.2016

01.12.2016

05.05.2017

07.06.2017

10.07.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu półrocznego (2017)

7 Budopol Wrocław S.A. 6

24.03.2015

 01.07.2015

 02.09.2015

05.07.2016

05.05.2017

07.06.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2015)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

8 Calatrava Capital S.A. 2

28.04.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

9 Cash Flow S.A. 19

18.02.2015

18.02.2015

18.02.2015

03.03.2015

 04.05.2015

17.05.2015

01.07.2015

02.09.2015

19.11.2015

16.05.2016

06.07.2016

06.07.2016

05.09.2016

21.11.2016

10.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

06.10.2017

Brak ZWZ (2014)

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2015)

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2017)

Brak środków na upadłość

Brak raportu półrocznego (2017)

10 Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji 1

18.10.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

11 Drewex S.A. 6

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

03.10.2016

05.05.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

12 Drop S.A. 2

28.04.2017

21.09.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

13 Fota S.A. w upadłości 6

14.08.2015

02.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

28.04.2017

14.06.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie upadłościowe

14 Hawe S.A.  9

25.03.2016

17.05.2016

11.07.2016

04.10.2016

21.11.2016

05.05.2017

07.06.2017

10.07.2017

06.10.2017

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu półrocznego (2017)

15 Hyperion S.A. w restrukturyzacji 1

 11.08.2017

 Niepowodzenie restrukturyzacji

16 iAlbatros Group S.A. 2

14.07.2017

06.10.2017

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu półrocznego (2017)

17 Ideon S.A. 5

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

18 Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
19 Interbud-Lublin S.A. 1

15.02.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

20 Kerdos Group S.A. w restrukuryzacji 1 07.09.2017 Postępowanie upadłościowe
21 Mediatel S.A. 1

09.06.2017

 

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

 

22

PC Guard S.A. 7

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

17.05.2016

07.07.2016

03.10.2016

15.05.2017

Brak ZWZ (2015)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

23

Petrolinvest S.A. 8

14.08.2015

02.09.2015

08.04.2016

03.10.2016

01.03.2017

05.05.2017

10.07.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Bezskuteczność egzekucji

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

24

Platynowe Inwestycje S.A. 1

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

25

Qumak  1

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

26

Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji 3

03.10.2016

20.06.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

27

Regnon S.A. 4

31.10.2016

03.10.2016

05.05.2017

06.10.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

28

SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji 3

26.08.2016

14.09.2016

05.05.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29

Vistal Gdynia S.A. 3

06.10.2017

28.09.2017

05.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek o ogłoszenie upadłości

30 Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A. w restrukturyzacji 1

11.04.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Admiral Boats S.A. 2

05.05.2017

08.06.2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

2 Aedes S.A. w restrukturyzacji 1

13.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

3 Agroma S.A. w upadłości 5

11.07.2016

26.07.2016

16.11.2016

10.07.2017

10.07.2017

Brak ZWZ (2016)

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznegoo

Brak ZWZ (2017)

4 Alkal S.A. 4

19.05.2017

04.08.2017

04.08.2017

17.08.2017

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

5 Art New Media S.A. 3

07.06.2017

10.07.2017

21.09.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

6 Assetus S.A. 1

07.06.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

7 Aton-HT S.A. 3

14.08.2015

20.06.2016

08.06.2017

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

8 B2BPartner S.A. 3

07.06.2017

04.08.2017

21.09.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

9 BDF S.A. 2

23.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

10 BGE S.A. w restrukturyzacji 6

14.08.2015

06.06.2016

17.02.2017

17.02.2017

07.06.2017

10.07.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2017)

11 Carlson Gaudi Investments S.A. 2

10.07.2017

22.09.2017

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

12 Dase S.A. w upadłości 6

06.07.2016

19.05.2017

10.07.2017

10.07.2017

18.08.2017

18.08.2017

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

13 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
14 Ecotech S.A. 2

07.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

15 Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

5

05.01.2017

 19.05.2017

10.07.2017

10.07.2017

16.08.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

16 ELQ S.A.

1

10.07.2017

Brak ZWZ (2017)

17 Equitier S.A.

3

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

18 Eurocent S.A.

1

10.07.2017

Wniosek restrukturyzacyjny

19 Euroinvestment S.A. 3

 10.07.2017

22.09.2017

22.09.2017

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

20 EZO S.A. w restrukturyzacji 2

08.11.2016

14.06.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

21 Fiten S.A. w restrukturyzacji 2

10.08.2016

 08.06.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

22 Futuris S.A. 3

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

23 GC Investment S.A. w upadłości 1

 19.05.2017

Postępowanie upadłościowe

24 Genesis Energy S.A. w upadłości układowej 4

23.04.2015

14.08.2015

06.07.2016

08.06.2017

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

25 Global Trade S.A. 2

07.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

26 Grupa Jaguar S.A. 3

01.02.2017

10.07.2017

16.08.2017

Wniosek restrukturyzacyjny

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

27 Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji 1 29.04.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
28 HFT Group S.A. 2

23.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

29 Imagis S.A. 3

27.11.2015

06.07.2016

08.06.2017

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

30 Invico S.A. w upadłości 3

30.12.2015

07.06.2017

17.10.2017

Brak środków na upadłość

Brak raportu biegłego rewidenta

Postępowanie upadłościowe

31 Jantar Development S.A. 3

07.06.2017

10.07.2017

22.09.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

32 Logzact S.A. 1

06.10.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

33 Loyd S.A. 5

28.04.2017

19.05.2017

07.06.2017

10.07.2017

16.08.2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

34 Luxima S.A. 1

04.08.2017

Brak ZWZ (2017)

35 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

36 Marka S.A. w restrukturyzacji 1

18.01.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

37 MATRX Pharmaceuticals S.A. 2

07.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

38 MGM Systems S.A. 3

07.06.2017

10.07.2017

21.09.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

39 Nanotel S.A. 4

30.06.2016

07.06.2017

10.07.2017

04.08.2017

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadlości

Brak ZWZ (2017)

40 Novavis S.A. 1 06.07.2016 Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

41

Navimor - Invest S.A. w restrukturyzacji 2

12.05.2017

09.10.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

42

Assetian S.A. (d. PCH Venture S.A.) 3

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznegoo

Brak ZWZ (2017)

43

Open-Net S.A. 4

19.05.2017

07.06.2017

10.07.2017

21.09.2017

Brak środków na upadłość

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

44 Polscy Inwestorzy S.A. 4

19.05.2017

10.07.2017

10.07.2017

16.08.2017

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

45 Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 2

11.07.2016

10.07.2017

Brak ZWZ (2016)

Brak ZWZ (2017)

46 PPB Prefabet-Białe Błota S.A. 3

07.06.2017

 04.08.2017

05.09.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

 Brak ZWZ (2017)

Postępowanie restrukturyzacyjne

47 Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji 1

06.07.2016 

Postępowanie restrukturyzacyjne
48 Provecta IT S.A. 3

20.06.2017

10.07.2017

21.09.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

49 Runicom S.A. 3

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

50 Ruch Chorzów S.A.  w restrukturyzacji 1

27.06.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

51 Stoppoint S.A. (d. Produkty Klasztorne S.A.) 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

52 Vedia S.A. 5

11.07.2016

07.12.2016

10.07.2017

10.07.2017

22.09.2017

Brak ZWZ (2016)

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

53 Verte S.A. 3

07.06.2017

10.07.2017

11.08.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Postępowanie restrukturyzacyjne

54 Wealth Bay S.A. 1

07.06.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

55 Energy Environment Solutions S.A. 2

18.02.2015

09.10.2017

Bezskuteczność egzekucji

Wymagana analiza sytuacji finansowej

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII