Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem, który adresowany jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie publikację Listy ostrzeżeń SII rozpoczyna z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie mimo istnienia różnych szczególnych oznaczeń spółek notowanych na giełdzie, czy też mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych wydarzeń, które sprawiają, że dana spółka staje się podmiotem o zwiększonym ryzyku, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie, bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji, wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek i oparte są o jedenaście kluczowych kryteriów. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Wniosek o upadłość likwidacyjną" (wniosek złożony przez spółkę),
 2. Kryterium: „Upadłość likwidacyjna” (postanowienie wydane przez sąd),
 3. Kryterium: „Wniosek o upadłość układową” (wniosek złożony przez spółkę),
 4. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 5. Kryterium: „Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne” (wniosek złożony przez spółkę),
 6. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 7. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 8. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 9. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu śródrocznego” (brak publikacji raportu śródrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
2 Alterco S.A. 5

18.02.2015

04.05.2015

20.05.2015

02.09.2015

19.11.2015

Brak środków na upadłość

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

3 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
4 B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej 1 13.03.2015 Upadłość układowa
5 B3System S.A. 3

14.08.2015

 02.09.2015

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

6 Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 1

03.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

7 Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej 4

24.03.2015

20.04.2015

 01.07.2015

 02.09.2015

Brak raportu biegłego rewidenta

Upadłość układowa

Brak ZWZ

Brak raportu biegłego rewidenta

8 Cash Flow S.A. 10

18.02.2015

 18.02.2015

18.02.2015

03.03.2015

 04.05.2015

20.05.2015

01.07.2015

02.09.2015

19.11.2015

17.05.2016

Brak środków na upadłość

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

9 Drewex S.A. 3

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

10 Europejski Fundusz Hipoteczny 3

02.12.2015

14.08.2015

02.09.2015

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

11 Fota S.A. w upadłości układowej 4

18.02.2015

14.08.2015

02.09.2015

25.03.2016

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

12 Hawe S.A. 3

09.03.2016

25.03.2016

 17.05.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

13 Ideon S.A. 3

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

14 IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
15 Interbud-Lublin S.A. 1 21.12.2015 Wniosek o upadłość układową
16 Kerdos S.A. 1 13.05.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
17 PBG S.A. w upadłości układowej 4

18.02.2015

14.08.2015

02.09.2015

20.06.2016

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

18

PC Guard S.A. 5

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

04.05.2016

17.05.2016

Brak ZWZ

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

19

Petrolinvest S.A. 3

14.08.2015

02.09.2015

08.04.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

20

Platynowe Inwestycje S.A. 1

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

21 Polymetal S.A. 7

04.05.2015

 20.05.2015

01.07.2015

02.09.2015

19.11.2015

13.05.2016

17.05.2016

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

 22 Topmedical S.A. 4

02.09.2015

02.06.2016

13.05.2016

17.05.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Upadłość likwidacyjna

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Abpol S.A. 3

01.07.2015

19.11.2015

18.02.2016

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

2 Aedes S.A. w restrukturyzacji 1

13.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

3 Arcadia Aviation Holdings S.A. 2

18.02.2016

17.05.2016

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

4 Artnews S.A. 1

10.06.2016

Wniosek o upadłość likwidacyjną

5 Aton-HT S.A. 2

14.08.2015

20.06.2016

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

6 BGE S.A. 2

14.08.2015

06.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

7 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
8 Eficom-Sinersio S.A. 1 17.05.2016 Brak raportu śródrocznego
9 Formuła8 S.A. 2

01.07.2015

17.05.2016

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

10 GC Investment S.A. w upadłości układowej 1

08.06.2015

Upadłość układowa

11 Genesis Energy S.A. w upadłości układowej 2

23.04.2015

14.08.2015

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

12 Hefal Serwis S.A. 1 29.04.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
13 Imagis S.A. 2

27.11.2015

26.05.2016

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

14 Invico S.A. w restrukturyzacji 3

23.07.2015

30.12.2015

08.04.0216

Wniosek o upadłość układową

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

15 Kampa S.A. 2

18.02.2015 

01.07.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

16 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

17 Molmedica S.A. 1

14.08.2015

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

18 Nanotel S.A. w restrukturyzacji 1 25.03.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
19 Polfa S.A. w upadłości układowej 1

10.11.2015

Upadłość układowa

20 Power Price S.A. 2

18.02.2016

17.05.2016

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

21 Produkty Klasztorne S.A. 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

22 Property Lease Fund S.A. 1

07.06.2016

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

23 SPC Group S.A. 4

18.02.2015

01.07.2015

18.02.2016

17.05.2016

Bezskuteczność egzekucji

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

24 Vedia S.A. 2

01.07.2015

17.05.2016

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

25 West Real Estate S.A. 1

18.02.2015

Bezskuteczność egzekucji

26 ZM Mysław S.A. 1

20.06.2016

Brak środków na upadłość

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII – Ochrona praw – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych