Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem adresowanym do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie rozpoczęło publikację Listy ostrzeżeń SII z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie, mimo szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, jak również mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ogłoszenie ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych czynników mogących świadczyć o tym, że instrumetny finansowe danej spółki charakteryzują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na Liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na Listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarcza spełnienie jednego z szesnastu obiektywnych kryteriów wymienionych poniżej (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z Listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 2. Kryterium: „Wniosek o ogłoszenie upadłości (wniosek złożony przez spółkę),
 3. Kryterium: „Postępowanie upadłościowe” (postanowienie wydane przez sąd),
 4. Kryterium: „Wniosek restrukturyzacyjny” (wniosek złożony przez spółkę),
 5. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 6. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 7. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 8. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 9. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu półrocznego” (brak publikacji raportu półrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu kwartalnego” (brak publikacji raportu kwartalnego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
2 Action S.A. w restrukturyzacji 1 01.08.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
3 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
4 Budopol Wrocław S.A. 6

24.03.2015

 01.07.2015

 02.09.2015

05.07.2016

05.05.2017

07.06.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2015)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

5 Bumech S.A. 2

08.12.2017

02.05.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

6 Calatrava Capital S.A. 2

28.04.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

7 Chemoservis-Dwory S.A. 3

02.05.2018

22.05.2018

28.05.2018

Brak raportu rocznego

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek restrukturyzacyjny

8 Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji 2

18.10.2017
02.05.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

9 Drewex S.A. 6

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

03.10.2016

05.05.2017

02.11.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

10 Drop S.A. 3

28.04.2017

21.09.2017

04.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta
Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

11 Fota S.A. w upadłości 6

14.08.2015

02.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

28.04.2017

14.06.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie upadłościowe

12 GetBack S.A. 1

11.05.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

13 Hyperion S.A. w restrukturyzacji 3

 11.08.2017

20.10.2017

26.02.2018

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu półrocznego (2017)

Postępowanie upadłościowe

14 iAlbatros Group S.A. 2

14.07.2017

06.10.2017

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu półrocznego (2017)

15 Ideon S.A. 5

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

05.05.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

16 Indata S.A. 2

19.03.2018

02.05.2018

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu rocznego

17 Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
18 IndygoTech Minerals S.A. 1 11.05.2018 Negatywna opinia biegłego rewidenta
19 Interbud-Lublin S.A. 1

15.02.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

20 Korporacja Budowlana Dom S.A. 2

02.05.2018

21.05.2018

Brak raportu biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

21 Lark.pl S.A. 1

04.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

22 Mediatel S.A. 2

09.06.2017

 02.11.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

23

PBG S.A 1

04.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

24

PC Guard S.A. 8

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

17.05.2016

07.07.2016

03.10.2016

15.05.2017

20.10.2017

Brak ZWZ (2015)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

25

Petrolinvest S.A. 8

14.08.2015

02.09.2015

08.04.2016

03.10.2016

01.03.2017

05.05.2017

10.07.2017

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Bezskuteczność egzekucji

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

26

Próchnik S.A. 2

27.03.2018

07.06.2018

Wniosek restrukturyzacyjny

Postępowanie upadłościowe

27

Qumak  1

06.10.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

28

Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji 4

03.10.2016

20.06.2017

06.10.2017

02.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29

Regnon S.A. 5

31.10.2016

03.10.2016

05.05.2017

06.10.2017

02.05.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

30

SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji 1

26.08.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

31

Wilbo S.A. 1

20.10.2017

Brak raportu półrocznego (2017)

32

Vistal Gdynia S.A. 1

20.11.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

33 Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A. w restrukturyzacji 1

11.04.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Adform Group S.A. 2

21.05.2018

23.03.2018

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

2 Admiral Boats S.A. w upadłości 3

08.06.2017

05.06.2017

15.06.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Postępowanie upadłościowe

3 Aedes S.A. w restrukturyzacji 1

13.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

4 Agroma S.A. w upadłości 5

11.07.2016

26.07.2016

16.11.2016

10.07.2017

10.07.2017

Brak ZWZ (2016)

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznegoo

Brak ZWZ (2017)

5 Apanet S.A. 1

28.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

6 Artificial Inteligence S.A. 1

12.06.2018

Brak środków na upadłość

7 Assetus S.A. 3

07.06.2017

05.06.2018

20.06.2018

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Wniosek restrukturyzacyjny

8 Aton-HT S.A. 4

14.08.2015

20.06.2016

08.06.2017

18.06.2018

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

9 B2BPartner S.A. 3

07.06.2017

04.08.2017

25.04.2018

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

10 BDF S.A. 3

10.07.2017

17.01.2018

18.06.2018

Brak ZWZ (2017)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

11 BGE S.A. w restrukturyzacji 10

14.08.2015

06.06.2016

17.02.2017

17.02.2017

07.06.2017

10.07.2017

15.12.2017

16.03.2018

20.06.2018

20.06.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

12 Carlson Gaudi Investments S.A. 1

10.07.2017

Brak ZWZ (2017)

13 Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. 1

05.06.2018

Brak raportu rocznego

14 Concept Liberty Group S.A. 1

05.06.2018

Brak raportu rocznego

15 Dase S.A. w upadłości 7

06.07.2016

19.05.2017

10.07.2017

10.07.2017

18.08.2017

18.08.2017

20.11.2017

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

16 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
17 EBC Solicitors S.A. 1 05.06.2018 Brak raportu rocznego
18 Ecotech S.A. 3

10.07.2017

20.06.2018

20.06.2018

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

19 Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

4

10.07.2017

08.12.2017

06.02.2018

05.06.2018

Brak ZWZ (2017)

Niepowodzenie restrukturyzacji

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu rocznego

20 ELQ S.A.

1

10.07.2017

Brak ZWZ (2017)

21 Equitier S.A.

4

04.04.2017

 10.07.2017

10.07.2017

20.06.2018

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

22 Eurocent S.A. w upadłości

1

25.04.2018

Postępowanie upadłościowe

23 Euroinvestment S.A. 3

 10.07.2017

22.09.2017

Brak ZWZ (2017)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

24 Fachowcy.pl Ventures S.A. 1

23.02.2018

Postępowanie restrukturyzacji

25 Finhouse S.A. 2

24.05.2018

20.06.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

26 Fiten S.A. w restrukturyzacji 2

10.08.2016

08.06.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

27 Futuris S.A. 4

04.04.2017

 10.07.2017

10.07.2017

20.06.2018

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

28 GC Investment S.A. w upadłości 1

 19.05.2017

Postępowanie upadłościowe

29 Genesis Energy S.A. w upadłości układowej 4

23.04.2015

14.08.2015

06.07.2016

08.06.2017

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

30 Geotrekk S.A. 1

05.06.2018

Brak raportu rocznego

31 Global Trade S.A. 2

07.06.2017

10.07.2017

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

32 Grupa Jaguar S.A. 7

01.02.2017

10.07.2017

16.08.2017

29.10.2017

20.11.2017

20.06.2018

20.06.2018

Wniosek restrukturyzacyjny

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalego

33 Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji 2

29.04.2016

05.06.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

34 Hetan Technologies S.A. 1 05.04.2018 Brak raportu kwartalnego
35 HFT Group S.A. 2

29.01.2018

11.06.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

36 i3D S.A. 2

07.02.2018

12.06.2018

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu biegłego rewidenta

37 Imagis S.A. 3

27.11.2015

06.07.2016

08.06.2017

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

38 Infosystems S.A. w upadłości

13.06.2018

Postępowanie upadłościowe

39 Logzact S.A. 2

06.10.2017

20.06.2018

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu rocznego

40 Loyd S.A. 6

28.04.2017

19.05.2017

07.06.2017

10.07.2017

16.08.2017

20.11.2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

41 Luxima S.A. 2

04.08.2017

05.06.2018

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

42 LZMO S.A. w upadłości 3

26.01.2018

16.05.2018

20.06.2018

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

43 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

44 Macro Games S.A. 1

20.06.2018

Brak raportu rocznego

45 Marka S.A. w restrukturyzacji 1

18.01.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

46 Medical Cannabis S.A. 1

13.06.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

47 MGM Systems S.A. 1

10.07.2017

Brak ZWZ (2017)

48 Novavis S.A. 1 06.07.2016 Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

49

Navimor - Invest S.A. w upadłości 1

07.05.2018

Postępowanie upadłościowe

50

Assetian S.A. (d. PCH Venture S.A.) 4

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

20.06.2018

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznegoo

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

51 Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 2

11.07.2016

10.07.2017

Brak ZWZ (2016)

Brak ZWZ (2017)

52 Polska Meat S.A. 1

05.06.2018

Brak raportu rocznego

53 PPB Prefabet-Białe Błota S.A. 3

07.06.2017

 04.08.2017

05.09.2017

Brak raportu biegłego rewidenta

 Brak ZWZ (2017)

Postępowanie restrukturyzacyjne

54 Prima Park S.A. 1

13.06.2018

Negatywna opinia biegłego rewidenta

55 Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji 2

29.12.2017 

07.05.2018

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Niepowodzenie restrukturyzacji

56 Provecta IT S.A. 6

20.06.2017

10.07.2017

15.12.2017

16.03.2018

20.06.2018

20.06.2018

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

57 Runicom S.A. 3

04.04.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

58 Ruch Chorzów S.A.  w restrukturyzacji 1

27.06.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

59 Sapling S.A. 2

28.05.2018

12.06.2018

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu biegłego rewidenta

60 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. 2

19.04.2018

05.06.2018

Wniosek restrukturyzacyjny

Brak raportu rocznego

61 Stoppoint S.A. (d. Produkty Klasztorne S.A.) 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

62 Taxus Fund S.A. 1

05.06.2018

Brak raportu rocznego

63 Unified Factory S.A. 1

16.05.2018

Brak raportu kwartalnego

64 Verte S.A. w restrukturyzacji 4

07.06.2017

10.07.2017

11.08.2017

05.06.2018

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

65 Wealth Bay S.A. 2

07.06.2017

05.06.2018

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

66 Viatron S.A. 1

04.04.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

67 Energy Environment Solutions S.A. 5

18.02.2015

09.10.2017

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

Bezskuteczność egzekucji

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak raportu kwartalnego
Brak raportu rocznego
Brak raportu kwartalnego

68 XSystem S.A. w upadłości 2

22.05.2018

05.06.2018

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu rocznego

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie