Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem, który adresowany jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie publikację Listy ostrzeżeń SII rozpoczyna z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie mimo istnienia różnych szczególnych oznaczeń spółek notowanych na giełdzie, czy też mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych wydarzeń, które sprawiają, że dana spółka staje się podmiotem o zwiększonym ryzyku, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie, bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji, wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek i oparte są o jedenaście kluczowych kryteriów. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Wniosek o upadłość likwidacyjną" (wniosek złożony przez spółkę),
 2. Kryterium: „Upadłość likwidacyjna” (postanowienie wydane przez sąd),
 3. Kryterium: „Wniosek o upadłość układową” (wniosek złożony przez spółkę),
 4. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 5. Kryterium: „Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne” (wniosek złożony przez spółkę),
 6. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 7. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 8. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 9. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu śródrocznego” (brak publikacji raportu śródrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
2 Action S.A. w restrukturyzacji 1 01.08.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
3 Alma Market S.A. 2

16.09.2016

17.09.2016

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o upadłość likwidacyjną

4 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
5 B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej 2

19.03.2015

21.09.2016

Upadłość układowa

Wniosek o upadłość likwidacyjną

6 B3System S.A. 4

14.08.2015

 02.09.2015

25.03.2016

04.10.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu śródrocznego

7 Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 1

03.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

8 Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej 5

24.03.2015

20.04.2015

 01.07.2015

 02.09.2015

05.07.2016

Brak raportu biegłego rewidenta

Upadłość układowa

Brak ZWZ

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

9

Bumech S.A.

1

03.10.2016

Brak raportu biegłego rewidenta

10 Cash Flow S.A. 11

18.02.2015

18.02.2015

03.03.2015

 04.05.2015

20.05.2015

01.07.2015

02.09.2015

19.11.2015

17.05.2016

06.07.2016

06.07.2016

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

11 Drewex S.A. 4

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

03.10.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

12 Fota S.A. w upadłości układowej 5

18.02.2015

14.08.2015

02.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wyadania opinii biegłego rewidenta

13 Hawe S.A. 4

25.03.2016

17.05.2016

11.07.2016

04.10.2016

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

14 Ideon S.A. 3

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

15 IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
16 Interbud-Lublin S.A. 1

21.12.2015 

Wniosek o upadłość układową

17 Kerdos S.A. 1 13.05.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
18 PBG S.A. 4

14.08.2015

02.09.2015

20.06.2016

07.07.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ

19

PC Guard S.A. 6

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

04.05.2016

17.05.2016

07.07.2016

03.10.2016

Brak ZWZ

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ

Brak raportu biegłego rewidenta

20

Petrolinvest S.A. 4

14.08.2015

02.09.2015

08.04.2016

03.10.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

21

Platynowe Inwestycje S.A. 1

25.03.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

22

Redwood Holding 2

03.10.2016

10.11.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

23

Regnon S.A. 2

02.09.2016

03.10.2016

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

24

SCO-PAK S.A. 2

26.08.2016

14.09.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

25 Topmedical S.A. 7

02.09.2015

02.06.2016

13.05.2016

17.05.2016

07.07.2016

04.10.2016

02.12.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Upadłość likwidacyjna

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Aedes S.A. w restrukturyzacji 1

13.02.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

2 Agroma S.A. w upadłości 3

11.07.2016

26.07.2016

16.11.2016

Brak ZWZ

Upadłość likwidacyjna

Brak raportu śródrocznego

3 Artnews S.A. 4

12.10.2016

11.07.2016

11.07.2016

26.08.2016

Upadłość likwidacyjna

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

4 Aton-HT S.A. 2

14.08.2015

20.06.2016

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

5 BGE S.A. 2

14.08.2015

06.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

6 Biomax S.A. 1

06.07.2016

Brak raportu rocznego

7 Blue Tax Group S.A. 1

11.07.2016

Brak ZWZ

8 Concept Liberty Group S.A. 1

11.07.2016

 

Brak ZWZ

 

9 Dase S.A. 2

06.07.2016

06.07.2016

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

10 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
11 Eficom-Sinersio S.A. 4

17.05.2016

11.07.2016

11.07.2016

26.08.2016

Brak raportu śródrocznego

Brak ZWZ

Brak raportu rocznego

Brak raportu śródrocznego

12 Ekokogeneracja

2

07.10.2016

10.11.2016

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o upadłość likwidacyjną

13 EZO S.A. 1

08.11.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

14 Fiten S.A. w restrukturyzacji 1  10.08.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

15 GC Investment S.A. w upadłości układowej 2

08.06.2015

11.07.2016

Upadłość układowa

Brak ZWZ

16 Genesis Energy S.A. w upadłości układowej 3

23.04.2015

14.08.2015

06.07.2016

Upadłość układowa

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

17 Hefal Serwis S.A. 1 29.04.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
18 Imagis S.A. 3

27.11.2015

26.05.2016

06.07.2016

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

19 Invico S.A. w restrukturyzacji 2

30.12.2015

08.04.2016

Brak środków na upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne

20 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

21 Magnifico S.A. 3

11.07.2016

22.08.2016

02.12.2016

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

22 MATRX Pharmaceuticals S.A. 1

11.07.2016

Brak ZWZ

23

Molmedica S.A. 5

14.08.2015

06.07.2016

06.07.2016

22.08.2016

02.12.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

Brak raportu śródrocznego

24 Nanotel S.A. w restrukturyzacji 1

25.03.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

25

Novavis S.A. 1 06.07.2016 Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta
26 Polfa S.A. w upadłości układowej 4

10.11.2015

11.07.2016

11.07.2016

02.12.2016

Upadłość układowa

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

Brak raportu śródrocznego

27 Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 2

11.07.2016

11.07.2016

Brak ZWZ

Brak raportu rocznego

28 Produkty Klasztorne S.A. 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29 Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji 1

06.07.2016

Postępowanie restrukturyzacyjne

30 Vedia S.A. 2

11.07.2016

11.07.2016

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ

31 West Real Estate S.A. 1

18.02.2015

Bezskuteczność egzekucji

32 ZM Mysław S.A. 3

20.06.2016

11.07.2016

02.12.2016

Brak środków na upadłość

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu śródrocznego

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII