Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Kęty coraz bardziej dywidendową spółką

© 3desc - Fotolia.com

Grupa Kęty jest dominującym podmiotem Grupy Kapitałowej, składającej się z 21 spółek, w tym 11 zagranicznych. Grupa prowadzi działalność w 5 segmentach, z czego zdecydowana większość przychodów jest osiągana w segmencie wyrobów wyciskanych i systemów aluminiowych. Grupa opublikowała podstawowe założenia strategii na lata 2015-2020 oraz wstępne szacunki wyników za 2014 rok.

 

Grupa Kęty prognozuje na 2015 rok osiągnięcie 1,96 mld zł przychodów i 201 mln zł zysku netto. W komunikacie spółka poinformowała, że przy kalkulacji zysku netto na 2015 rok uwzględniono 15,8 mln zł aktywa na podatek odroczony. Zarząd Grupy zakłada, że w 2015 roku nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce światowej. Głównymi czynnikami zwiększenia wyników ma być wzrost wolumenów sprzedaży w trzech największych segmentach biznesowych oraz poprawa rentowności segmentu usług budowlanych. Zarząd prognozuje największy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2015 roku w segmencie wyrobów wyciskanych (+18%, 860 mln zł), a także w segmencie akcesoriów budowlanych (+11%, 49 mln zł).

 

[mln zł]

Szacunki na

2014 rok

Prognozy na

2015 rok

Prognozy na

2020 rok

Przychody ze sprzedaży

1 820

1 962

2 820

EBIT

222

226

314

EBITDA

308

321

465

Zysk netto

168

201

264

Źródło: Grupa Kęty

 

Wstępnie nakłady inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 85 mln zł. W 2015 roku mają wynieść 255 mln zł, z czego 40 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych z 2014 roku. Łącznie wydatki inwestycyjne do 2020 roku mają wynieść 930 mln zł. Prognozy nie uwzględniają ewentualnych dodatkowych wydatków związanych z akwizycjami. Wszystkie prognozy zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne: średnia cena aluminium 1 900 USD/t, średni kurs USD 3,62 zł, średni kurs EUR 4,20 zł, relacja EUR/USD 1,16, wzrost PKB w Polsce 3,4%.

 

W strategii na 2020 podstawowym celem spółki jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Jednym ze sposobów realizacji tego celu ma być stabilna polityka dywidendowa. Od 2001 roku spółka konsekwentnie stosowała politykę wypłaty około 40% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. W nowej strategii zarząd zdecydował o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto, jednocześnie rekomendując Radzie Nadzorczej wypłacenie dywidendy w wysokości 11 zł z zysku za 2014 rok. Przy cenie zamknięcia z dnia 9 lutego 2015 roku dałoby to stopę dywidendy na poziomie około 3,9%.

 

 

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

Dywidenda

11 zł

10 zł

6 zł

5 zł

4 zł

4 zł

Źródło: Grupa Kęty

*Rekomendacja zarządu

 

Szacuje się, że ze względu na program inwestycyjny, rekomendowaną wysokość dywidendy oraz zapotrzebowanie na kapitał pracujący zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów może wzrosnąć w Grupie do około 393 mln zł na koniec 2015 roku. Do roku 2017 zadłużenie Grupy ma wzrosnąć do około 570 mln zł (około 470 mln zł netto), a następnie spaść do około 370 mln zł w 2020 roku (około 130 mln netto).

 

Akcje Grupy Kęty znajdują się w trendzie wzrostowym, który w połowie 2013 roku przybrał na prędkości. Dzisiaj (10.02.2015) spółka podała akcjonariuszom silny argument dla dalszych wzrostów – informację o zwiększeniu wypłacanej dywidendy oraz propozycję zarządu na wypłatę dywidendy w wysokości 11 zł z zysku za 2014 rok. Akcje spółki zyskiwały od początku sesji, zyskując 1,7% jeszcze do godziny 12:30. Obecnie bliższa kursowi linia trendu wzrostowego przebiega w okolicach 265 zł, a dalsza 195 zł. Przed kursem do pokonania poziom 300 zł, na którym zatrzymały się wzrosty w listopadzie 2014 roku.

 

Grupa Kęty analiza techniczna

Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Grupa Kęty

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Kęty coraz bardziej dywidendową spółką
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie