Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

IMS rozważa akwizycje w segmencie aromamarketingu

© prazis - Fotolia.com

Internet Media Services jest krajowym liderem w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Spółka prowadzi działalność w trzech obszarach: audiomarketingu, videomarketingu oraz aromamarketingu. W dniu 20 października 2014 roku spółka przeszła z NewConnect na główny parkiet.

 

We wczorajszym komunikacie bieżącym (tj. 14.01.2015) IMS poinformował o podpisaniu listu intencyjnego oraz wstępnych warunkach nabycia 100% udziałów Magic Group Polska Sp. z o.o., działającej w branży aromamarketingu. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie due diligence, a decyzja o potencjalnym przejęciu ma zostać podjęta do 31 maja 2015 roku. Rozliczenie płatności ma odbyć się w gotówce oraz akcjach.

 

„Nabycie 100% udziałów odbędzie się w oparciu o model earn – out. Zapłata początkowa, wg szacunków Emitenta, nie przekroczy 20 - 30% całej ceny nabycia. Pozostała, dominująca część zapłaty rozliczona zostanie w okresie 5 lat po nabyciu na podstawie wyników finansowych (zysku netto i EBITDA) osiąganych przez przejętą spółkę” – poinformował IMS w komunikacie bieżącym.

 

Magic Group Polska, obiekt potencjalnego przejęcia, działa na rynku aromamarketingu od 5 lat. Za okres od stycznia do listopada 2014 roku spółka wygenerowała 1 mln zł przychodów, z czego 50% tej wartości pochodzi z umów abonamentowych. Zysk netto spółki za ten okres wyniósł 217 tys. zł, co daje rentowność prowadzonej działalności na poziomie 21,7%. Dla porównania IMS w okresie od stycznia do września 2014 roku wygenerowało 3 133 tys. zł przychodów z segmentu aroma.

 

Wyniki finansowe Magic Group Polska

za okres styczeń – listopad 2014 [tys. zł]

Przychody

1 001

EBITDA

521

EBIT

217

Zysk netto

217

Źródło: IMS S.A.

 

W bilansie Magic Group Polska w oczy rzuca się ujemna wartość kapitału własnego. Wartość krótkoterminowych kredytów i pożyczek (628 tys. zł) przekracza wartość posiadanych aktywów (581 tys. zł).

 

Wybrane pozycje bilansowe Magic Group Polska [tys. zł]

Środki trwałe

114

Aktywa obrotowe

467

Zobowiązania handlowe (krótkoterminowe)

186

Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe)

628

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem

861

Kapitał własny

- 280

Suma bilansowa

581

Źródło: IMS S.A.

 

Spółka wskazuje, że celem przejęcia Magic Group Polska jest konsolidacja rynku aromamarketingu w Polsce i wzmocnienie pozycji IMS jako lidera tego segmentu w Polsce, a także ogólnie lidera marketingu sensorycznego w Polsce. Aromamarketing jest silnie rosnącym segmentem, gdzie roczne dynamiki wzrostu wynoszą kilkadziesiąt procent. Szacowana wartość tego rynku w Polsce to około 60 mln zł.

 

Od momentu zostania spółką giełdową, czyli od 2012 roku, IMS regularnie dzieli się wypracowanym zyskiem netto z akcjonariuszami. Z zysku netto za 2012 rok spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 2 groszy na akcję, a z zysku netto za 2013 rok 4 grosze na akcję. Odnosząc wartość dywidendy do ceny z dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, stopa dywidendy kształtuje się na poziomie powyżej 2%. Polityka dywidendowa IMS zakłada przeznaczanie 30%-50% wypracowanego zysku do podziału między akcjonariuszy.

 

Dywidenda  zysku za rok

Wartość / stopa dywidendy

2013

4 gr / 2,2%

2012

2 gr / 2,1%

Źródło: IMS S.A., obliczenia własne

 

Akcje IMS znajdują się w trendzie wzrostowym od marca 2013 roku. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy trend nieco osłabł, a cena oscylowała w przedziale 2,10 - 2,35 zł. Wsparcie jakim jest linia trendu wzrostowego przebiega obecnie na poziomie ok. 2,10 zł, a ostatni szczyt z października ubiegłego roku został wyznaczony przy cenie 2,56 zł. W przypadku IMS warto także zwrócić uwagę na stosunkowo niski free float (akcje w obrocie), który wynosi 22,75%.

 

IMS analiza techniczna

Źródło: stooq.pl

 

 

 

Źródło: IMS S.A.

 

Więcej:

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

W IV kw. 2017 roku spółce PlayWay udało się utrzymać momentum wynikowe z III kw. W relacji kwartał do kwartału zyski okazały się nieco mniejsze, jednak już w porównaniu do IV kw. 2016 roku widać znaczną poprawę.

Zobacz więcej

IMS rozważa akwizycje w segmencie aromamarketingu
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie