Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

VOTUM S.A. - Wyniki III kwartału i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej

Źródło: © Food photo - Fotolia.com

 

Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki III kwartału i strategia rozwoju

Grupy Kapitałowej

wtorek, 18 listopada 2014r.

godz: 11:00

Votum SA

 

 

Prezes Dariusz CzyżPrelegent:

Prezes Dariusz Czyż

Funkcję Prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie od 2005 roku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu. Od 1997 do 2004 roku dyrektor departamentu prawnego spółki giełdowej we Wrocławiu. Od 2001 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. Specjalista prawa podatkowego i gospodarczego.

 


 

 Zapis czata inwestorskiego

 


 

Moderator: Witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie zorganizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i zapraszam do zadawania pytań.

 

 

Bartek: spółka ma dużo wolnej gotówki... można liczyć na dywidendę? :)

 

Dariusz Czyż: Ostateczna decyzja należy do Walnego Zgromadzenia, niemniej Zarząd Votum zgodnie z przyjętą polityką dywidendy będzie rekomendował jej wypłatę z zysku za lata 2014-2015.

 

 

mały: Panie Prezesie, czy spółki z Czech i Słowacji zostały już połączone?

 

Dariusz Czyż: Tak, w czerwcu 2014 roku Sąd Rejonowy w Brnie wydał orzeczenie, zgodnie z którym w prowadzonym przez tenże sąd Rejestrze Handlowym z dniem 1 lipca 2014 r. zostało zarejestrowane transgraniczne połączenie spółek zależnych Emitenta, tj. VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. z siedzibą w Brnie i VOTUM Centrum Odskodnenia, a.s. z siedzibą w Bratysławie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączenie odbyło się w trybie przeniesienia całego majątku spółki słowackiej do spółki czeskiej.

 

 

PP: Czy spółka dalej będzie miała profil dywidendowy? Patrząc na przepływy operacyjne i inwestycyjne można odnieść wrażenie że ma bardzo dużo wolnej gotówki.

 

Dariusz Czyż: Tak jak już wspomniałem Zarząd Votum będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za lata 2014-2015.

 

 

PP: Jak ocenia Pan potencjał rynku dochodzenia odszkodowań w Polsce. Na ile lat spółce wystarczy paliwa do wzrostu zysku. czy widzi Pan jakieś realne zagrożenia? Jak sądzę ubezpieczyciele nie zaczną naraz wypłacać sami z siebie satysfakcjonujących odszkodowań.

 

Dariusz Czyż: Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki w III kwartale. Na wyniki polskich spółek działających w branży odszkodowawczej i prawniczej, tj. VOTUM S.A. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., obok liczby prowadzonych spraw, wpłynął wzrost wartości tych spraw. Na dzień bilansowy 30 września wzrost wartości spraw prowadzonych w VOTUM S.A. wyniósł 105,69% w porównaniu z analogicznym momentem roku 2013, natomiast wśród spraw skierowanych na drogę sądową odnotowano wzrost o 21,83%. Efektem tej tendencji są coraz wyższe kwoty łączne uzyskiwanych świadczeń, a więc także coraz wyższe wpływy do spółek, co przełożyło się na 25,35% wzrost przychodów ze sprzedaży w VOTUM S.A. i 18,94% w Grupie kapitałowej oraz podniesienie zysku z działalności operacyjnej o 119,64% w VOTUM S.A. i 79,33% w Grupie kapitałowej. Szczególnie istotną jest poprawa rentowności w grupie kapitałowej. Dalsze jej podnoszenie pozostanie w centrum naszych zainteresowań do końca roku. Ważnym będzie także rozszerzanie spektrum prowadzonych spraw, np. o obsługę szkód rzeczowych.

 

 

Matuszek: rekomendacja od BZWBK - 9,9 może Pan skomentować czy ten poziom jest realny do osiągnięcia w niedługim okresie

 

Dariusz Czyż: Rekomendacja została sporządzona przez ekspertów w tej dziedzinie na podstawie publikowanych przez Spółkę danych. Oczywiście każda rekomendacja jest obarczona pewnym ryzykiem, jednak w mojej opinii nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby kurs akcji Spółki osiągnął poziom 9,90 zł za akcję.

 

 

PP: Po pierwsze moje wyrazy uznania za osiągnięte wyniki. Pytanie: czy ten wystrzał w górę wskaźników rentowności od jakiegoś czasu to tendencja stała. A jeśli nie te gdzie upatruje Pan granicę rentowności?

 

Dariusz Czyż: Pracujemy nad poprawą efektywności w spółkach z grupy kapitałowej. Jednym z elementów poprawy rentowności było połączenie spółek z Czech i Słowacji. Nie mniej jednak naszym celem jest dalsza poprawa rentowności we wszystkich spółkach.

 

 

Kamil: jakie wyniki osiągnęło w ostatnich trzech kwartałach Votum Connect? Czy spółka ta spełnia pokładane w niej nadzieje?

 

Dariusz Czyż: VOTUM Connect to spółka wciąż znajdująca się w fazie rozwoju. Obecnie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem docelowej siedziby spółki co pozwoli na zwiększenie skali działalności i obsługiwanie coraz to większej ilości klientów. Votum Connect rozwija się zgodnie z założeniami.

 

 

Wachnik: ciekawi mnie czy jakaś inna spółka odszkodowawcza prowadzi działalność rehabilitacyjną? fajny pomysł

 

Dariusz Czyż: Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną taką spółką. Przy tej okazji pochwalę się, że dzięki ciężkiej pracy zespołu kliniki wybudziliśmy ze śpiączki już pięciu pacjentów.

 

 

czatmistrz: jakie realne zagrożenia widzi Pan w najbliższym czasie dla Spółki?

 

Dariusz Czyż: Spółka w raporcie półrocznym zidentyfikowała ryzyka, jakie dostrzega w otoczeniu spółek z grupy kapitałowej. Wśród najważniejszych należałoby wymienić: niestabilność sytuacji politycznej na Ukrainie (w odniesieniu do spółki ukraińskiej), zmiany polityki ubezpieczycieli dotyczącej wypłaty świadczeń, ryzyko błędów w sztuce (w odniesieniu do działalności PCRF VOTUM oraz Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy). Zarządy spółek starają się na bieżąco rozpoznawać ewentualne zagrożenia i minimalizować ich wpływ na działalność i wyniki spółek Grupy kapitałowej.

 

 

PP: Czy spółka zakończyła program inwestycyjny, jeśli nie to jakie inwestycje ma w planie i ile one będą kosztować?

 

Dariusz Czyż: Tak, nasza główna inwestycja, jaką stanowiła rozbudowa ośrodka PCRF w Krakowie, została zakończona. Obecnie skupiamy się na inwestowaniu w odszkodowania dotyczące spraw rzeczowych. Nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się kolejne projekty inwestycyjne. W takim przypadku będziemy informować na bieżąco rynek.

 

 

analityk: ile procesów będzie prowadzić spółka w 2014 r.?

 

Dariusz Czyż: Na dzień 30 września nasza kancelaria prowadziła ponad 9 800 spraw o łącznej wartości niemalże 400 mln złotych. Trzeba jednak zauważyć, że liczba i wartość spraw kierowanych na drogę sądową wciąż rośnie. Wzrasta także ich udział w ogóle prowadzonych spraw – na koniec III kwartału stanowiły one ponad 41%.

 

 

prawny: Panie Dariuszu, jak kształtują się marże wypracowane przez Grupę?

 

Dariusz Czyż: Rentowność na sprzedaży w działalności odszkodowawczej wynosi 13%, rentowność na sprzedaży działalności rehabilitacyjnej wynosi 6%, natomiast segmentu wsparcia 4%.

 

 

Krzyś: Jaka jest minimalna wartość prowizji pobieranej od klienta?

 

Dariusz Czyż: Wysokość prowizji jest ustalana każdorazowo do sprawy i jest uzależniona od wielu czynników jak np. stopnia skomplikowania sprawy, posiadanego materiału dowodowego oraz koniecznego zaangażowania VOTUM w sprawę. Trudno więc określić zarówno jej średnią, jak i minimalna wartość. Chciałbym jednak podkreślić, że wartości te nie odbiegają od średnich rynkowych.

 

 

Tomek.B: chciałbym dowiedzieć się do jakich rentowności ma dążyć segment rehabilitacji?

 

Dariusz Czyż: Rentowność netto segmentu rehabilitacji wynosi obecnie 6% i jest ona niższa od rentowności, jaką osiągamy na działalności odszkodowawczej. Dążymy do poprawy tej rentowności. Jednak mając na uwadze charakter tej branży oraz porównując z informacjami pochodzącymi z innych spółek giełdowych, trudno będzie oczekiwać rentowności na poziomie dwucyfrowym.

 

 

jasiek: Jaki wpływ na wynik ma przychodnia rehabilitacyjna?

 

Dariusz Czyż: Dołożyła do wyniku grupy kapitałowej 200 tys. zł za okres 3 kwartałów.

 

 

wicher: Panie Prezesie, jaki procent rynku należy do Votum?

 

Dariusz Czyż: Niestety ostatnie wiarygodne i w miarę kompleksowe badania rynku odszkodowawczego pochodzą sprzed kilku lat. Zgodnie z nimi, wraz z drugim największym podmiotem branży, VOTUM posiadało ponad 50% rynku.

 

 

Bogdan: z tego co obserwuję to jak dotąd dywidenda z roku na rok jest coraz większa (kwotowo). Czy można spodziewać się kolejnej rekordowej dywidendy?

 

Dariusz Czyż: Ostateczne decyzje dotyczące dywidendy należą do WZ. Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką. VOTUM S.A. w kolejnych latach istotnie wypłacało coraz wyższe kwoty dywidendy (0,36 zł na akcję w 2012 roku, 0,44 zł na akcję w 2013 oraz 0,51 zł na akcję w 2014 roku). W roku 2014 VOTUM już w 3 kwartale osiągnęło wynik zbliżony do ubiegłorocznego. Czy będzie to rekordowa dywidenda, będzie zależało od ostatecznych wyników i od decyzji podjętych przez akcjonariuszy obecnych na WZ.

 

 

zimno: przychody finansowe po trzech kwartałach zmalały z prawie miliona do 200 tys. Czego jest to skutkiem?

 

Dariusz Czyż: Różnica wynika z jednorazowego zdarzenia - w 2013 roku dokonaliśmy odwrócenia odpisu aktualizującego na wartość pożyczki 775 tys. zł (podmiot spłacił w całości pożyczkę, która z uwagi na ryzyko została wcześniej spisana w koszty). Porównując przychody finansowe bez tego zdarzenia, przychody finansowe w 2013 roku wyniosły 190 tys., a w 2014 149 tys. zł.

 

 

$eller: jak jest już Pan przy spółkach z Czech i Słowacji, chciałbym dowiedzieć się jak kształtuje się rynek odszkodowań na tych rynkach?

 

Dariusz Czyż: Zgodnie z naszą wiedzą, ani na rynku słowackim, ani czeskim nie istnieją badania prezentujące wielkość tych rynków (zarówno pod kątem liczby, jak i wartości spraw). Jedyną wytyczną wskazującą na wielkość rynków są statystyki policyjne.

 

 

oreo: jak szczegółowo wygląda rynek w Polsce, na którym działa spółka?

 

Dariusz Czyż: Trudno w tym miejscu byłoby opisać szczegółowo rynek, więc po bardziej specyficzne dane zapraszam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich. Pokrótce mogę powiedzieć, że w porównaniu z rokiem 2013 nieznacznie wzrosła liczba wypadków i poszkodowanych w nich osób, co jest pewnym odwróceniem tendencji ostatnich lat. Wyraźnie rośnie jednak łączna kwota wypłacanych świadczeń, o czym świadczą dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, do czego przyczynia się przede wszystkim średnia wartość wypłaconego świadczenia.

 

 

wachnik: segment pozostałej działalności jest już coraz bliżej osiągnięcia rentowności. Czy w kolejnym roku osiągnie rentowność?

 

Dariusz Czyż: Założenia biznesowe wskazują osiągnięcie rentowności przez wszystkie spółki grupy kapitałowej. Fakt jednak, że spółki z segmentu „pozostałe usługi” świadczą usługi pozostałym spółkom grupy kapitałowej oznacza, że na znaczące zwiększenie rentowości mogłoby wpłynąć wyjście z usługami poza grupę kapitałową.

 

 

trader: spółka znacznie poprawiła wartość przepływów z dział. operacyjnej. Co się na to złożyło?

 

Dariusz Czyż: Na wartość przepływów z działalności operacyjnej wpływ miała przede wszystkim zmiana polityki wypłat świadczeń przez ubezpieczycieli w związku z roszczeniami z Art. 448.. Obecnie wpływy te odnotowujemy w krótszym terminie niż wpływy ze spraw sądowych. Dodatkowo optymalizacje procesów w poszczególnych spółkach, a co za tym idzie poprawa rentowności były czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu przepływów.

 

 

technik: czy wypracowane marże są wyższe niż przed rokiem?

 

Dariusz Czyż: Tak, jest to widoczne w rentowności sprzedaży - w tym roku wyniosła ona 14%, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 9%.

 

 

buła: jak przedstawia się działalność spółki na Ukrainie po trzech kwartałach?

 

Dariusz Czyż: Spółka zwiększa wolumen spraw prowadzonych. Odnotowane w 2014 roku, a także kierowanie spraw na drogę sądową świadczą o tym, że spółka wypracowała już model prowadzenia biznesu. Kolejne kwartały przynoszą coraz większą dynamikę rozwoju tej spółki.

 

 

Gergi: jakie są plany spółki w perspektywie 2-3 lat?

 

Dariusz Czyż: Zgodnie z aktualną strategią rozwoju VOTUM S.A. w tej chwili skupia się przede wszystkim na rozwoju organicznym poszczególnych spółek z grupy kapitałowej. W przypadku spółek odszkodowawczych działających na terenie Polski jest to przede wszystkim zwiększanie wolumenu i wartości spraw oraz rozszerzanie zakresu usług, w tym na przykład obsługa szkód rzeczowych, co pozwoli na znaczące zwiększenie skali działalności zarówno pod kątem liczby klientów, jak i łącznej wartości prowadzonych spraw. Jeśli chodzi o działalność spółek zagranicznych, to zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jednym z celów połączenia spółek działających na terenie Czech i Słowacji było stworzenie podmiotu, który stałby się podstawą ekspansji na rynki południowe Europy. VOTUM S.A. wciąż jest zainteresowane wejściem na rynki na przykład węgierski i rumuński. Ważnym elementem strategii rozwoju jest też rozszerzanie oferty PCRF VOTUM. W ostatnich miesiącach uruchomienie kompleksowych usług dla osób pozostających w śpiączce jest tego przykładem.

 

 

juhas: na co składa się pozycja wartość firmy w wysokości ponad 3 mln zł?

 

Dariusz Czyż: Na wartość firmy składają się: wartość Kancelarii A. Łebek i Wspólnicy sp. k. 3,5mln zł, A&S Studio 0,3 mln zł oraz Vidshkoduvannya 46 tys. zł.

 

 

inwestor: czy zostały już podjęte decyzje na jakie nowe zagraniczne rynki spółka będzie chciała wejść?

 

Dariusz Czyż: Połączenie spółek Czeskiej i Słowackiej miało na celu umocnienie podmiotu, który będzie dokonywał ekspansji na rynki krajów południa Europy. Tutaj przyglądamy się głównie takim krajom jak Węgry i Rumunia.

 

 

PP: Jak Pan myśli, czy rynek dochodzenia odszkodowań w Polsce jest dzisiaj w tym miejscu co rynek windykacji w Polsce 7-8 lat temu?

 

Dariusz Czyż: Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Oczywiście można dostrzec pewne podobieństwa, jak na przykład coraz większa świadomość społeczeństwa i fakt, że coraz więcej osób zleca usługi wyspecjalizowanym podmiotom. Innym podobieństwem jest obserwowana konsolidacja rynku. Jednakże specyfika tych rynków nie pozwala na proste porównania.

 

 

analityczny: jesteście w bardzo dobrej kondycji finansowej, dług netto jest ujemny na wysokim poziomie. Czy spółka przygotowuje się do dużych inwestycji?

 

Dariusz Czyż: W ubiegłym roku w grupie kapitałowej została zakończona najbardziej kapitałochłonna inwestycja, jaką była rozbudowa ośrodka PCRF VOTUM w Krakowie. Obecnie będziemy rozwijać obszar rynku obsługi szkód rzeczowych, który wymaga od nas zaangażowania kapitałowego. Jednak proces ten będzie stopniowy i nie będzie miał istotnego wpływu na przepływy pieniężne.

 

 

Moderator: Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Na pytania które nie zmieściły się w wyznaczonym czasie odpowiem w trybie offline i na forum SII. Chciałbym też Państwa zaprosić do udziału w forum Profesjonalny Inwestor, które odbędzie się w najbliższy weekend w Zakopanem. Będziemy tam również gościć. Myślę, że będzie to doskonała okazja do zdobycia szerszej wiedzy o naszej spółce. Zapraszam także do kontaktu telefonicznego i mailowego z działem relacji inwestorskich.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

VOTUM S.A. - Wyniki III kwartału i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej