Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF

© alphaspirit - Fotolia.com

W dniu 25 października Spółka Hygienika przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o wpłynięciu dzień wcześniej do Emitenta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza BB Royal Holding.

 

Zgodnie z treścią powyższego raportu bieżącego spółka BB Royal Holding w dniach od 25 lipca do 4 sieprnia 2014 roku, poprzez transakcje zawarte poza rynkiem regulowanym oraz na rynku giełdowym, dokonała zbycia 7.542.680 akcji Hygienika, przez co jej udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zmniejszył się z 14,17 proc. do poziomu 0,01 proc. Tym samym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału przez BB Royal Holding ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 proc., a także zmniejszenie stanu posiadania poniżej progów 5 i 10 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce Hygienika. Stosownie do przepisów Ustawy o ofercie publicznej zawiadomienie Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o powyższym fakcie powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym Akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Tymczasem, jak wynika z treści raportu bieżącego, zawiadomienie BB Royal Holding wpłynęło do Emitenta ze znacznym opóźnieniem, bowiem dopiero w dniu 24 października, a więc po blisko trzech miesiącach od momentu dokonania wspomnianych wyżej transakcji zbycia przez Akcjonariusza.

Informacja o  zakupie lub sprzedaży znacznej ilości akcji przez jednego z akcjonariuszy to często istotna informacja dla pozostałych inwestorów. Powinna zatem zostać upubliczniona niezwłocznie

Choć jednocześnie wyjaśniono, iż Akcjonariusz stosowne zawiadomienia wysyłał do Emitenta już wcześniej (z datą 4 sierpnia 2014 roku), to jednak forma tych zawiadomień - list zwykły - mogą wskazywać, że tak późne wpłynięcie zawiadomienia do Spółki Hygienika, a w efekcie późne przekazanie przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji o zmianie stanu posiadania przez spółkę BB Royal Holding, było efektem nienależytej staranności, jaką wykazał się Akcjonariusz przy realizacji obowiązku informacyjnego określonego w przepisach Ustawy o ofercie publicznej. 

To w interesie zawiadamiającego leży wypełnienie obowiązku informacyjnego tak, aby mógł udowodnić jego wykonanie zgodnie z przepisami prawa

W związku z powyższymi okolicznościami Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z wnioskiem o weryfikację, czy spółka BB Royal Holding nie naruszyła przepisów Ustawy o ofercie publicznej w związku ze znacznym opóźnieniem skutecznego przekazania stosownego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania Spółce Hygienika.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF