Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF

© alphaspirit - Fotolia.com

W dniu 25 października Spółka Hygienika przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o wpłynięciu dzień wcześniej do Emitenta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza BB Royal Holding.

 

Zgodnie z treścią powyższego raportu bieżącego spółka BB Royal Holding w dniach od 25 lipca do 4 sieprnia 2014 roku, poprzez transakcje zawarte poza rynkiem regulowanym oraz na rynku giełdowym, dokonała zbycia 7.542.680 akcji Hygienika, przez co jej udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zmniejszył się z 14,17 proc. do poziomu 0,01 proc. Tym samym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału przez BB Royal Holding ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 proc., a także zmniejszenie stanu posiadania poniżej progów 5 i 10 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce Hygienika. Stosownie do przepisów Ustawy o ofercie publicznej zawiadomienie Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o powyższym fakcie powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym Akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Tymczasem, jak wynika z treści raportu bieżącego, zawiadomienie BB Royal Holding wpłynęło do Emitenta ze znacznym opóźnieniem, bowiem dopiero w dniu 24 października, a więc po blisko trzech miesiącach od momentu dokonania wspomnianych wyżej transakcji zbycia przez Akcjonariusza.

Informacja o  zakupie lub sprzedaży znacznej ilości akcji przez jednego z akcjonariuszy to często istotna informacja dla pozostałych inwestorów. Powinna zatem zostać upubliczniona niezwłocznie

Choć jednocześnie wyjaśniono, iż Akcjonariusz stosowne zawiadomienia wysyłał do Emitenta już wcześniej (z datą 4 sierpnia 2014 roku), to jednak forma tych zawiadomień - list zwykły - mogą wskazywać, że tak późne wpłynięcie zawiadomienia do Spółki Hygienika, a w efekcie późne przekazanie przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji o zmianie stanu posiadania przez spółkę BB Royal Holding, było efektem nienależytej staranności, jaką wykazał się Akcjonariusz przy realizacji obowiązku informacyjnego określonego w przepisach Ustawy o ofercie publicznej. 

To w interesie zawiadamiającego leży wypełnienie obowiązku informacyjnego tak, aby mógł udowodnić jego wykonanie zgodnie z przepisami prawa

W związku z powyższymi okolicznościami Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z wnioskiem o weryfikację, czy spółka BB Royal Holding nie naruszyła przepisów Ustawy o ofercie publicznej w związku ze znacznym opóźnieniem skutecznego przekazania stosownego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania Spółce Hygienika.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

21.06.2018, Newsroom

Ropa naftowa tanieje na rynkach przed posiedzeniem OPEC

21.06.2018, Newsroom

Ropa naftowa tanieje na rynkach przed posiedzeniem OPEC

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zaczęły mocno spadać.

Zobacz więcej

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie