Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Chcesz, aby Hutmen pozostał na parkiecie? Sprawdź jak tego dokonać!

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hutmen S.A. zwołane na 31 października 2014 r.  będzie obradować m.in. w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie. W związku z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji trwa obecnie wezwanie ogłoszone po cenie 4,90 zł. Przyjmowanie zapisów w ramach wezwania rozpoczęto w dniu 15 października. Zapisy mają trwać do dnia 13 listopada.

 

Plany wycofania spółki z obrotu budzą wyraźny sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych. Zastrzeżenia akcjonariuszy budzi przede wszystkim cena proponowana w wezwaniu ogłoszonym na akcje Hutmen S.A., m.in. w kontekście obecnego poziomu wartości księgowej przypadającej na każdą akcję, która istotnie przekracza cenę proponowaną w wezwaniu.  

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że w praktyce to akcjonariusze sami mogą zdecydować o dalszej obecności spółki na parkiecie, SII postanowiło wziąć udział w najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki. Warto w tym miejscu przede wszystkim zauważyć, że do podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji niezbędna jest większość 4/5 głosów na WZA przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki. Mając na względzie skład akcjonariatu, spełnienie drugiego z warunków wydaje się formalnością. W przypadku jednak, gdyby na WZA zarejestrowali się akcjonariusze mniejszościowi dysponujący kilkunastoma procentami głosów na WZA spełnienie warunku pierwszego, a więc uzyskanie przez akcjonariusza większościowego 4/5 głosów nie byłoby już takie oczywiste. Trzeba bowiem pamiętać, że nie chodzi tutaj o 20% wsyztskich akcji/głosów spółki, a o 20% głosów na tym konkretnym zgromadzeniu.

 

Zatem decyzja o wycofaniu Spółki z obrotu może w praktyce zależeć od działań i decyzji akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim od tego, czy zdecydują się na aktywność i walkę o swoje prawa podczas obrad WZA.

 

Wobec płynących do SII sygnałów sprzeciwu względem planu wycofania spółki z obrotu, zachęcamy przede wszystkim akcjonariuszy spółki do osobistego udziału w obradach. Ci z Państwa którzy z jakichkolwiek względów nie mogą jednak wziąć udziału w obradach, a chcieliby oddać swój głos nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofana ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, zachęcamy do udzielania SII pełnomocnictwa do reprezentowania podczas obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. 

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 października 2014 roku. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. nie później niż 16 października 2014 roku) zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 

Korespondencję dotyczącą pełnomocnictw na NWZ Hutmen prosimy kierować na adres e-mail: akcjawz@sii.org.pl

 

Szczegółowe informacje na temat udzielania pełnomocnictw wraz z jego wzorem.

 

Informacje dotyczące sposobu rejestracji na WZA.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

19.02.2018, Newsroom

Grupa Master Pharm podwoiła zysk netto w IV kw. 2017 roku

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników grupa osiągnęła w 2017 roku 8,9 mln zł zysku netto. Po przeliczeniu, zysk netto w samym IV kw. wyniósł 5,1 mln zł wobec 2,7 mln zł przed rokiem.

Zobacz więcej

Chcesz, aby Hutmen pozostał na parkiecie? Sprawdź jak tego dokonać!