Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z Walnego Zgromadzenia Grupy Kapitałowej Immobile S.A.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile S.A. odbyło się 29 września 2014 r. w Bydgoszczy. Na wstępie główny akcjonariusz (posiada 80% akcji) i jednocześnie prezes Immobile Rafał Jerzy w ramach słowa wstępu podkreślił ważność transparentnego działania Grupy Kapitałowej przed swoimi akcjonariuszami. Zapewnił o chęci prowadzenia jak najlepszych relacji inwestorskich. Podkreślał pełną świadomość zarządu spółki w zakresie zasadności prowadzenia właściwych relacji inwestorskich. Każdy akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu otrzymał materiały przedstawiające Grupę Immobile.

 

Na walnym obecnych było wielu menedżerów z Grupy odpowiadających za poszczególne spółki zależne oraz kilkudziesięciu inwestorów indywidualnych. Prezes kontynuował mowę wstępną przypominając rys historyczny firmy, a następnie przeszedł do opisu poszczególnych działalności realizowane przez spółki zależne. Przypomnijmy, że grupa kapitałowa ma 5 ramieni – przemysł, hotelarstwo, działalność deweloperska, handel i spółki majątkowe. Więcej o poszczególnych spółkach można dowiedzieć się z materiałów spółki.

 

Prezes zasugerował akcjonariuszom dynamiczny wzrost sprzedaży w Grupie Kapitałowej Immobile. Oczekiwana, przybliżona wartość przychodów w Grupie ma wynieść 190 mln zł w 2015 r. i 280 mln zł w roku 2016. Dla porównania rok 2013 zamknął się sprzedażą w wysokości 63,5 mln zł.

Reinwestowanie zysków zamiast dywidendy

Po wstępnym wystąpieniu prezesa odbyła się oficjalna część Walnego Zgromadzenia. Lista obecności wykazała uczestnictwo akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają ponad 90% kapitału zakładowego. Wszystkie poddane pod głosowania uchwały zostały podjęte, a przebieg głosowań był sprawny. Co ważne w kolejnych punktach obrad WZ akcjonariusze mogli zadawać pytania, z którego prawa korzystali i w odpowiedzi uzyskiwali wyjaśnienia przedstawicieli zarządu. Dla przykładu jeden z akcjonariuszy zapytał o politykę dywidendową spółki. W odpowiedzi prezes Jerzy oznajmił, że obecnie nie ma planów na wypłatę dywidendy, a wszystkie zyski będą reinwestowane w rozwój spółki.

 

Oprócz standardowych uchwał pod glosowanie poddano wyrażenie zgody na sprzedaż 3 nieruchomości przez spółkę. W tym zakresie przedstawiciel zarządu wyjaśnił, że sprzedaż będzie odbywać się wewnątrz grupy – wymienił, które spółki zależne kupią wymienione grunty i w jakim celu. Każda sprzedaż nieruchomości zgodnie ze statutem spółki musi być wcześniej poparta odpowiednią zgodą wyrażoną uchwałą przez Walne Zgromadzenie.

Nie papierowym zyskom

W kolejnej części swojego wystąpienia prezes Jerzy przeszedł do przedstawienia i charakterystyki wyników finansowych osiągniętych przez Grupę w I półroczu tego roku. Przypomnijmy, że w tym okresie sprzedaż skonsolidowana wyniosła 41,5 mln zł (wzrost o 18% rdr), a zysk netto 3,8 mln zł (wobec -0,5 mln zł rok temu). W pozycjach rachunku zysków i strat pojawiło się kilka zdarzeń jednorazowych o kilku milionowych wartościach, które miały efekt niegotówkowy (przeszacowania majątku zarówno w górę jak i w dół), ale warte były szczegółowych wyjaśnień. Dodatkowo prezes wskazał przykład nieruchomości przy ul. Sułkowskiego, która obecnie jest ujęta w księgach po niskiej wartości. Spółka nie zamierza przeszacowywać wartości nieruchomości w księgach by wykazać papierowe zyski, gdyż preferuje wykazywanie zysków dopiero zrealizowanych np. po transakcji sprzedaży nieruchomości. Opisując segment hotelarstwa prezes zwrócił uwagę m.in. na zaniżenie statystyki obłożenia w obiektach sieci Focus przez nowo otwarty hotel w Chorzowie, który potrzebuje czasu na uzyskanie zakładanego poziomu obłożenia. Dodał, że aktualnie w budowie jest nowy hotel w Gdańsku. Immobile buduje swoje hotele głównie we własnym zakresie wykorzystując kompetencje podmiotów zależnych oszczędzając jednocześnie w ten sposób poziom marży, którą otrzymywałby podwykonawca. Prezes Jerzy określił tą wielkość na poziomie około 10%.

 

W zakresie ramienia deweloperskiego obecnie budowanych jest 144 mieszkań. Akcjonariuszom została przedstawiona mapa realizowanego osiedla oraz potencjał rozwoju tego segmentu w kolejnych latach. W strukturze działa już specjalnie dedykowany, własny zespół sprzedażowy. W dalszej kolejności menedżerowie odpowiedzialni za kolejne projekty prezentowali swoje dokonania oraz plany na przyszłości. Akcjonariusze mogli dowiedzieć się o perspektywach dla spółek zależnych Makrum (produkcja ciężkich konstrukcji stalowych), CDI Konsultanci Budowlani (usługi w zakresie budownictwa), Attila (sieć sklepów detalicznych ze zdrową żywnością) oraz podmiotów majątkowych.

 

Na zakończenie walnego i po prezentacji poszczególnych spółek prezes grupy odniósł się ponownie do wielkości prognozowanej sprzedaży na kolejne lata i wyraził swoje przekonanie do realizacji postawionych celów sprzedażowych. Zwrócił uwagę na trend wzrostowy akcji i wyraził swoje przekonanie, że kurs akcji powinien rosnąć w ślad za realizacją nowych projektów inwestycyjnych. Zaprosił również do uczestnictwa w kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które wstępnie ma odbyć się za około pół roku.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

21.03.2018, Newsroom

Neuca zyskała na wartości. Inwestorów przekonał nowy raport

21.03.2018, Newsroom

Neuca zyskała na wartości. Inwestorów przekonał nowy raport

Przebicie ważnego poziomu oporu było również możliwe dzięki informacjom na temat dywidendy, inwestycji oraz planów rozwojowych firmy na 2018 rok.

Zobacz więcej

Relacja z Walnego Zgromadzenia  Grupy Kapitałowej Immobile S.A.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie