Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat dotyczący wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2014 r.

źródło: Emitent
Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2014 r.

22 sierpnia (piątek) 
godzina 10:00

TAURON PE

 

Osoba odpowiadająca na pytania inwestorów:

 

K. ZawadzkiKrzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych - 

z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w Tauron Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA pełni od 21 sierpnia 2009 r. kierując pracą departamentów: controllingu, zarządzania finansami, rachunkowości i podatków.


 Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Krzysztofem Zawadzkim, który odbędzie się w najbliższy piątek (22 sierpnia) o godzinie 10:00. Zadaj pytanie już dziś!

 

Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych po wynikach Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. i zapraszamy do zadawania pytań.

 

 

inwestor-dlugoterminowy: Czy Tauron będzie robił dni otwarte? Takie coś jak było chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu...

 

Krzysztof Zawadzki: Tak, planujemy organizację Dnia Inwestora Indywidualnego, przewidywany termin to 22 października 2014 r. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem SII.

 

 

Inwestyjący z głową: Czy poziom zadłużenia Grupy jest bezpieczny?

 

Krzysztof Zawadzki: Tak, obecny poziom zadłużenia jest bezpieczny dla Grupy. Dług netto do EBITDA wyniósł na koniec II kwartału 1,68. Maksymalny, akceptowalny przez instytucje finansowe i agencję ratingową poziom tego wskaźnika wynosi 3. Średni poziom wskaźnika dużych zagranicznych konkurentów jest powyżej naszego aktualnego poziomu.

 

 

Inwestyjący z głową: Jaki procent zadłużenia Grupy stanowią obecnie obligacje, a jaki kredyty?

 

Krzysztof Zawadzki: 78% obecnego zadłużenia stanowią obligacje, a pozostałą część stanowią kredyty i pożyczki.

 

 

Michał Masłowski: Czy jest możliwe, aby spółka wypłacała dywidendę częściej niż raz w roku. Nie chodzi mi o zwiększenie kwoty dywidendy, bo zdaję sobie sprawę, że zysk nie jest z gumy, tylko o to, aby częściej przyzwyczajać inwestorów do przepływów gotówkowych.

 

Krzysztof Zawadzki: Obecnie polityka dywidendowa, zgodnie z polskim prawem, zakład podział zysku netto raz w roku w formi dywidendy. Zgodnie z ksh możliwe jest wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy po spełnieniu wymogów zawartych w tej regulacji. Na dzień dzisiejszy nie zakładamy wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

 

 

ronnie74: Pierwsze: Jak wygląda plan inwestycji na najbliższe lata?

 

Krzysztof Zawadzki: Ze względu na szeroki zakres pytania zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dostępną na naszej stronie www w zakładce Relacje Inwestorskie. Prezentacja była załącznikiem do raportu bieżącego nr 28/2014 dot. aktualizacji Strategii korporacyjnej.

 

 

MacKwacz: Witam serdecznie Pana Prezesa. Mam tylko jedno pytanie czy Tauron planuje część obligacji skierować dla klientów indywidualnych?

 

Krzysztof Zawadzki: Sporządzone przez nas analizy kosztów emisji obligacji wskazują, że koszt emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych przewyższa koszty emisji do inwestorów instytucjonalnych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dokonamy ponownie analizy kosztów.

 

 

Inwestyjący z głową: Co spowodowało spadek przychodów Grupy Kapitałowej w I półroczu 2014?

 

Krzysztof Zawadzki: Główne przyczyny spadku przychodów to: spadek cen energii elektrycznej, spadek cen węgla, a także niższe wolumeny wyprodukowanej, sprzedanej energii i węgla poza Grupę. Dodatkowym czynnikiem były warunki atmosferyczne - znacząco cieplejsza zima.

 

 

Wojtek: Panie Prezesie gratuluję wyników I półrocza, jak Pan ocenia w tym kontekście

perspektywę II półrocza, jak wyniki mogą się kształtować, chodzi przede wszystkim o EBIDTĘ i zysk netto, a także poziom zadłużenia ?

 

Krzysztof Zawadzki: Czujemy się komfortowo z poziomem EBITDA nieco wyższym niż konsensus opublikowany przez Bloomberg, który wynosi ok 3,47 mld zł. Zysk netto może być zbliżony do konsensusu Bloomberga wynoszącego ok. 1 mld zł. Poziom zadłużenia będzie uzależniony od stopnia realizacji inwestycji, ale zakładamy, że wzrośnie i może osiągnąć poziom ok. 2.

 

 

d.p: Jak przebiega realizacja kluczowej inwestycji dla Grupy w Elektrowni Jaworzno?

 

Krzysztof Zawadzki: Umowa została podpisana w kwietniu 2014 r. Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania na ubezpieczenie inwestycji, które umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

 

laurent z francji: Jestem z Francji (tzn. jestem Polakiem, ale mieszkam od lat w Nicei). Czy mogę jakoś kupić Państwa akcje, będąc tutaj na miejscu? Czy muszę mieć rachunek w jakimś polskim biurze maklerskim? Tu we Francji np. mogę kupić akcje niektórych spółek bezpośrednio od nich.

 

Krzysztof Zawadzki: Proponujemy kontakt w tej sprawie z którymś z domów maklerskich. Rozwiązanie, o którym Pan pisze jest typowe dla rynku francuskiego.

 

 

Michał Masłowski: Chciałbym podpytać jeszcze o politykę dywidendy w najbliższych latach.

 

Krzysztof Zawadzki: Nadal obowiązuje polityka dywidendy zawarta w prospekcie emisyjnym z 2010 r. Ostateczna rekomendacja Zarządu uzależniona jest m. in. od poziomu nakładów inwestycyjnych, zadłużenia i zdolności do pozyskiwania środków finansowych.

 

 

massmazurmarcin@hotmail.com: Czy zawirowania z OFE, wpłyneły na ruchy akcjonariaru ING ?

 

Krzysztof Zawadzki: Na dziś nie mamy informacji o zmianie zaangażowania ING OFE w akcje Taurona.

 

 

byczek tauronek: A kiedy przypadają najbliższe daty zamknięcia starych elektrowni

 

Krzysztof Zawadzki: W 2015 r. planujemy odstawić najstarsze bloki w elektrowniach Łagisza, Siersza, Stalowa Wola o łącznej mocy ok. 360 MW.

 

 

piotr zawadzki: Ale dobra, do rzeczy. Konkretne pytanko: Z czego wynikają niższe przychody finansowe o połowę rdr?

 

Krzysztof Zawadzki: Niższe przychody finansowe wynikają głównie z mniejszej ilości lokowanych wolnych środków, co związane jest z realizacją programu inwestycyjnego.

 

 

inwestor-dlugoterminowy: Ja jeszcze o tej emisji obligacji, którą Tauron zapowiedział. Na co mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji?

 

Krzysztof Zawadzki: Tauron pozyskuje centralnie środki finansowe na realizację całego programu inwestycyjnego Grupy. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą właśnie na ten cel.

 

 

MickJager: Jak duży, w porównaniu z 2013 r., wystąpił spadek cen energii i co zaważyło na tej sytuacji?

 

Krzysztof Zawadzki: Średnia cena sprzedaży energii podawana przez URE w 2012 r. wynosiła ok. 201 zł/MWh a w 2013 r. zaledwie 181 zł/MWh. Aktualna średnia cena na Towarowej Giełdzie Energii wynosi ok. 163 zł/MWh. Główne przyczyny spadku to nadpodaż energii, paliw i praw do emisji CO2.

 

 

byczek tauronek: Elektrownia Blachownia Nowa, projekt z KGHM został zawieszony. Czy są plany powrócenia do tego projektu? Od czego zależy powrót do projektu?

 

Krzysztof Zawadzki: Realizacja tego projektu zależy od poprawy parametrów ekonomicznych, na które wpływają: obecne niskie ceny energii i praw do emisji CO2, wysokie ceny gazu. Na bieżąco monitorujemy sytuację.

 

 

energetyk-sretyk: I w związku z tym jakie inwestycje są aktualnie w trackie wykonywania?

 

Krzysztof Zawadzki: Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wynikową za I półrocze 2014 r. Na slajdzie 15 prezentujemy kluczowe projekty inwestycyjne.

 

 

Inwestyjący z głową: Ile spółka planuje wydać na inwestycje w 2014 r. i z czego będą finansowane te wydatki?

 

Krzysztof Zawadzki: Przewidywany maksymalny capex na 2014 r. wynosi nie więcej niż 4 mld zł i ostatecznie będzie uzależniony od zakończenia postępowań publicznych, a przede wszystkim od złożonych ofert. Wydatki inwestycyjne są finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania - głównie obligacji i kredytów.

 

 

T-Rex: Czy Spółka posiada zadłużenie w innych walutach niż PLN?

 

Krzysztof Zawadzki: Dług denominowany w walucie obcej stanowi zaledwie 0,07% całości zadłużenia, co oznacza bardzo niską ekspozycję na ryzyko kursowe.

 

 

Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata niestety dobiegł końca. Bardzo dziękuję za liczne uczestnictwo i ciekawe pytania. Jednocześnie zapraszam na kolejny czat, po wynikach za III kwartał 2014 r. w listopadzie.

 

Zobacz również:

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

SII Poleca webinar Rafała Glinickiego „Wolumen - energia, która rządzi ceną”. Wtorek, 23 stycznia, godz. 19:00

Zobacz więcej

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek na polskiej giełdzie.

Zobacz więcej

Czat dotyczący wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2014 r.