Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PKN Orlen z odpisami na łączną kwotę 5 mld zł

© Gabriele Maltinti - Fotolia.com

Na giełdzie rozpoczyna się sezon wynikowy. Przez najbliższy miesiąc inwestorzy będą zasypywani informacjami o wynikach swoich ulubionych spółek za I półrocze 2014 roku. Na pierwszy ogień idzie PKN Orlen.

Sytuacja rafinerii w Możejkach

Trudna sytuacja w branży odbiła się mocno na wynikach litewskiej inwestycji spółki, Orlen Lietuva. Po pierwszym półroczu, wynik operacyjny rafinerii w Możejkach był ujemny. Złożyło się na to m.in. najniższy poziom marż od 10 lat oraz pozycja USA, które niegdyś były głównym rynkiem zbytu dla benzyny, a obecnie po rewolucji łupkowej są jej eksporterem. Ze względu na otoczenie rynkowe oraz przyjętą strategię, w śródrocznym raporcie pojawił się odpis aktualizujący w wysokości 4,2 mld zł za Orlen Lietuva. Pozostałe odpisy to m.in. 711 mln zł za Grupę Unipetrol oraz inne aktywa za 104 mln zł.

 

W komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych, zwraca uwagę, że IV oraz I kwartał są najgorsze w branży rafineryjnej. Cechują się najniższymi marżami oraz słabą sprzedażą. Dlatego spółka przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, w tym na czasowe wyłączenie rafinerii. „Mamy oszacowane koszty takiej operacji: zatrzymania, minimalizowania kosztów podczas postoju i następnie koszty rozruchu. Jeśli okaże się, że te koszty będą niższe niż strata, którą rafineria może generować pracując – ORLEN Lietuva może zostać czasowo zatrzymana” - mówi Sławomir Jędrzejczyk.

 

Odpisy odbiły się mocno na wynikach spółki. EBITDA wg LIFO (Last In First Out) wyniosła -4,1 mld zł, EBIT -4,8 mld zł, a wynik netto -5,4 mld zł.

Oczyszczone wyniki

Odpis aktualizujący to jedynie zabieg księgowy, który nie wpływa na obecną sytuację finansową spółki, np. na stan jej gotówki. Po wyeliminowaniu one offu w postaci odpisu, wyniki Orlenu przedstawiają się następująco. Przychody wzrosły o 2% kwartał do kwartału, z 28,2 mld zł do 28,7 mld zł. EBITDA wg LIFO wyniosła 856 mln zł (819 mln zł w 1 kwartale 2013 roku), a EBITDA wzrosła z 380 mln zł do 709 mln zł. Spółka wypracowała także dodatni EBIT na poziomie 185 mln zł, w porównaniu do straty 140 mln zł w II kwartale 2013 roku, oraz dodatni wynik finansowy netto w wysokości 134 mln zł przy stracie 229 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Oczyszczone wyniki PKN Orlenu są gorsze niż konsensus rynkowy. Oczekiwania rynkowe PAP wraz zestawieniem wyników za II kwartał przedstawia tabela poniżej.

 

Pozycje wynikowe

Wyniki uwzględniające odpisy [mln zł]

Wyniki z wyłączeniem odpisów [mln zł]

Konsensus rynkowy [mln zł]

Procentowa różnica z konsensusem

Przychody

28 651

28 651

28 254

1,4%

EBITDA wg LIFO

-4 146

856

-

-

EBITDA

-4 293

709

1 017

-30,3%

EBIT

-4 817

185

455

-59,4%

Wynik netto

-5 390

134

314

-57,4%

Źródło: Opracowanie na podstawie prezentacji wynikowej PKN Orlen za 2Q14 oraz biznes.pap.pl

Aktualizacja strategii spółki

„Analizując sytuację rynkową uważamy, że to co dzieje się od pewnego czasu w naszej branży staje się nową rzeczywistością. Dlatego postanowiliśmy zweryfikować nasze założenia strategiczne i dostosować je do uwarunkowań rynkowych” – czytamy wypowiedź prezesa Zarządu PKN Orlen, Jacka Krawiec.

 

Strategia na lata 2014-2017 zakłada inwestycje na poziomie 10,8 mld zł. Z tego ponad połowa, bo aż 6,4 mld zł, ma zostać przeznaczone na fundamentalną działalność spółki, czyli na segment Downstream. 3,2 mld zł przeznaczone ma zostać na Wydobycie, a pozostałe 1,2 mld zł na segment Detalu. Na prace modernizacyjne planowane wydatki wynoszą 5,5 mld zł. Średnioroczne wydatki inwestycyjne mają wynieść 4,1 mld zł.

 

Średnioroczna EBITDA w latach 2014-2017 ma być zbliżona do nakładów inwestycyjnych i jest planowana na poziomie 5,1 mld zł. Pozostałe główne cele strategii to wzrost wydobycia węglowodorów do poziomu 6 mln boe rocznie w 2017 roku, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%, oraz konsekwentny wzrost poziomu dywidendy. W latach 2009-2012 spółka zaprzestała wypłacania dywidendy. Dopiero w 2013 roku wypłaciła dywidendę w wysokości 1,50 zł na akcję, a w 2014 roku 1,44 zł na akcję.

 

 

Źródło: orlen.pl

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

W 2017 roku Orbis poprawił wyniki finansowe oraz wskaźniki operacyjne. Przychód na 1 dostępny pokój, tak zwany wskaźnik RevPAR, wyniósł 184,8 zł i był o 9,2% wyższy niż przed rokiem.

Zobacz więcej

PKN Orlen z odpisami na łączną kwotę 5 mld zł