Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PKN Orlen z odpisami na łączną kwotę 5 mld zł

© Gabriele Maltinti - Fotolia.com

Na giełdzie rozpoczyna się sezon wynikowy. Przez najbliższy miesiąc inwestorzy będą zasypywani informacjami o wynikach swoich ulubionych spółek za I półrocze 2014 roku. Na pierwszy ogień idzie PKN Orlen.

Sytuacja rafinerii w Możejkach

Trudna sytuacja w branży odbiła się mocno na wynikach litewskiej inwestycji spółki, Orlen Lietuva. Po pierwszym półroczu, wynik operacyjny rafinerii w Możejkach był ujemny. Złożyło się na to m.in. najniższy poziom marż od 10 lat oraz pozycja USA, które niegdyś były głównym rynkiem zbytu dla benzyny, a obecnie po rewolucji łupkowej są jej eksporterem. Ze względu na otoczenie rynkowe oraz przyjętą strategię, w śródrocznym raporcie pojawił się odpis aktualizujący w wysokości 4,2 mld zł za Orlen Lietuva. Pozostałe odpisy to m.in. 711 mln zł za Grupę Unipetrol oraz inne aktywa za 104 mln zł.

 

W komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych, zwraca uwagę, że IV oraz I kwartał są najgorsze w branży rafineryjnej. Cechują się najniższymi marżami oraz słabą sprzedażą. Dlatego spółka przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, w tym na czasowe wyłączenie rafinerii. „Mamy oszacowane koszty takiej operacji: zatrzymania, minimalizowania kosztów podczas postoju i następnie koszty rozruchu. Jeśli okaże się, że te koszty będą niższe niż strata, którą rafineria może generować pracując – ORLEN Lietuva może zostać czasowo zatrzymana” - mówi Sławomir Jędrzejczyk.

 

Odpisy odbiły się mocno na wynikach spółki. EBITDA wg LIFO (Last In First Out) wyniosła -4,1 mld zł, EBIT -4,8 mld zł, a wynik netto -5,4 mld zł.

Oczyszczone wyniki

Odpis aktualizujący to jedynie zabieg księgowy, który nie wpływa na obecną sytuację finansową spółki, np. na stan jej gotówki. Po wyeliminowaniu one offu w postaci odpisu, wyniki Orlenu przedstawiają się następująco. Przychody wzrosły o 2% kwartał do kwartału, z 28,2 mld zł do 28,7 mld zł. EBITDA wg LIFO wyniosła 856 mln zł (819 mln zł w 1 kwartale 2013 roku), a EBITDA wzrosła z 380 mln zł do 709 mln zł. Spółka wypracowała także dodatni EBIT na poziomie 185 mln zł, w porównaniu do straty 140 mln zł w II kwartale 2013 roku, oraz dodatni wynik finansowy netto w wysokości 134 mln zł przy stracie 229 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Oczyszczone wyniki PKN Orlenu są gorsze niż konsensus rynkowy. Oczekiwania rynkowe PAP wraz zestawieniem wyników za II kwartał przedstawia tabela poniżej.

 

Pozycje wynikowe

Wyniki uwzględniające odpisy [mln zł]

Wyniki z wyłączeniem odpisów [mln zł]

Konsensus rynkowy [mln zł]

Procentowa różnica z konsensusem

Przychody

28 651

28 651

28 254

1,4%

EBITDA wg LIFO

-4 146

856

-

-

EBITDA

-4 293

709

1 017

-30,3%

EBIT

-4 817

185

455

-59,4%

Wynik netto

-5 390

134

314

-57,4%

Źródło: Opracowanie na podstawie prezentacji wynikowej PKN Orlen za 2Q14 oraz biznes.pap.pl

Aktualizacja strategii spółki

„Analizując sytuację rynkową uważamy, że to co dzieje się od pewnego czasu w naszej branży staje się nową rzeczywistością. Dlatego postanowiliśmy zweryfikować nasze założenia strategiczne i dostosować je do uwarunkowań rynkowych” – czytamy wypowiedź prezesa Zarządu PKN Orlen, Jacka Krawiec.

 

Strategia na lata 2014-2017 zakłada inwestycje na poziomie 10,8 mld zł. Z tego ponad połowa, bo aż 6,4 mld zł, ma zostać przeznaczone na fundamentalną działalność spółki, czyli na segment Downstream. 3,2 mld zł przeznaczone ma zostać na Wydobycie, a pozostałe 1,2 mld zł na segment Detalu. Na prace modernizacyjne planowane wydatki wynoszą 5,5 mld zł. Średnioroczne wydatki inwestycyjne mają wynieść 4,1 mld zł.

 

Średnioroczna EBITDA w latach 2014-2017 ma być zbliżona do nakładów inwestycyjnych i jest planowana na poziomie 5,1 mld zł. Pozostałe główne cele strategii to wzrost wydobycia węglowodorów do poziomu 6 mln boe rocznie w 2017 roku, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%, oraz konsekwentny wzrost poziomu dywidendy. W latach 2009-2012 spółka zaprzestała wypłacania dywidendy. Dopiero w 2013 roku wypłaciła dywidendę w wysokości 1,50 zł na akcję, a w 2014 roku 1,44 zł na akcję.

 

 

Źródło: orlen.pl

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

19.06.2018, Newsroom

WIG najniżej od lutego 2017 roku. Zobacz, jak wypada na tle innych giełd regionu

19.06.2018, Newsroom

WIG najniżej od lutego 2017 roku. Zobacz, jak wypada na tle innych giełd regionu

"Wojna handlowa" oraz zmiany stóp procentowych Fed niekorzystnie wpływają na giełdy Europy Środkowo-Wschodniej.

Zobacz więcej

PKN Orlen z odpisami na łączną kwotę 5 mld zł
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie