Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Akcje szwajcarskiego producenta aparatury i oddczynników do diagnostyki medycznej

Źródło: Emitent

Grupa Orphée
Podmiot z siedzibą w Szwajcarii, działający na rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD), o globalnym zasięgu sprzedaży do ponad 100 krajów. Grupa Orphée wraz z podmiotem współkontrolowanym Diesse jest obecna we wszystkich głównych segmentach rynku, tj.
biochemia, hematologia z badaniem wskaźnika OB, immunologia, mikrobiologia. Segmenty te odpowiadają za około 80% wartości globalnego rynku, szacowanego na ponad 50 mld USD. Grupa Orphée posiada w swojej ofercie portfolio innowacyjnych analizatorów oraz testów diagnostycznych najwyższej klasy;oferuje swoje produkty pod markami PZ Cormay, Orphée (Szwajcaria) i Audit Diagnostics (Irlandia), a podmiot współkontrolowany – pod marką Diesse
(Włochy).

 

 

Publiczna emisja akcji spółki Orphée
Orphée S.A. rozpoczęła publiczną emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na sfinalizowanie transakcji zakupu 50% akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

 

Parametry emisji akcji

 

Wartość Emisji 6 363 184 PLN
Liczba Akcji Oferowanych  1 696 849
Cena Emisyjna Akcji  3,75 PLN
Rodzaj akcji  zwykłe, na okaziciela
Publikacja Memorandum  17 lipca 2014 r.
Rozpoczęcie zapisów  17 lipca 2014 r.
Zakończenie zapisów  25 lipca 2014 r.
Przydział akcji  do 8 sierpnia 2014 r.
Planowane wprowadzenie Akcji
do obrotu na rynku New Connect

wrzesień 2014 r.


Cele emisji akcji

Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinalizowanie transakcji zakupu 50% akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Nabycie pierwszych 50% akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. nastąpiło w lutym 2013 r.

 

Notowania

Akcje spółki Orphée są notowane na rynku NewConnect od 1 grudnia 2012 r. i wchodzą w skład NCIndex 30. Spółka wyróżniona w zorganizowanym przez GPW konkursie Lider Relacji Inwestorskich 2013 wśród zagranicznych spółek na rynku NC. Spółka jest w trakcie
procesu przenoszenia rynku notowań na rynek główny GPW.

 

Wyniki finansowe

W I kw. 2014 roku Grupa Orphée SA osiągnęła 5,6 mln CHF przychodów (+136% rok do roku dla danych porównywalnych), 2,1 mln CHF zysku brutto na sprzedaży (+229% rdr) i 0,5 mln CHF zysku operacyjnego (+143% rdr). To przede wszystkim efekt rozwoju organicznego oraz przejęcia w II kw. 2013 r. spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013r.)
i przypisania proporcjonalnego zysku (50% z 0,5 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała 0,73 mln CHF zysku brutto (+366% rdr) oraz 0,69 mln CHF zysku netto (+348% rdr).

 

Dlaczego warto zainwestować w akcje Orphée S.A.

  • Najwyższej jakości aparatura i odczynniki do diagnostyki medycznej pod znanymi, globalnymi markami
  • Wysoka rentowność działalności Grupy Emitenta, oparta o stabilnie rosnący rynek diagnostyki medycznej
  • Duże efekty synergii spodziewane po sfinalizowaniu pełnej akwizycji Diesse
  • Zakładany dalszy wzrost dynamiki zysków po wprowadzeniu do oferty nowych analizatorów w latach 2015-2016
  • Wysokie wskaźniki płynności finansowej, niskie wskaźniki zadłużenia
  • Dywersyfikacja geograficzna działalności Grupy Emitenta – sprzedaż do ponad 100 krajów
  • Doświadczenie w procesach akwizycyjnych (Irlandia, Włochy)
  • Międzynarodowy zespół badawczo-rozwojowy, innowacyjne produkty

 

Struktura akcjonariatu

 

 

Informacje finansowe

Informacje dodatkowe, raporty bieżące oraz okresowe Orphee znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresami: http://orphee-medical.com/ir/

 

 

Dane kontaktowe oferującego:

 

 

 

 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A.
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
tel. 22 647 50 70
e-mail: akcje@invistadm.pl
www.invistadm.pl

 

Prezentacja Spółki - pobierz

 Podstawowe informacje -  pobierz

 

Źródło: Emitent

 

Adresatami oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (o ile mają zdolność prawną), zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe).

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji jest memorandum informacyjne Akcji dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: http://orphee-medical.com/ir/ oraz oferującego: www.invistadm.pl

Zobacz również:

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

Tylko do piątku, 15 czerwca 2018 r. trwać będą zapisy na szkolenie on-line Amibroker Praktycznie, autorstwa Pawła Szczepanika.

Zobacz więcej

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

W czasie niespełna 6 miesięcy tego roku na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowały tylko cztery spółki.

Zobacz więcej

Akcje szwajcarskiego producenta aparatury i oddczynników do diagnostyki medycznej
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie