Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

CCC próbuje podbić rynki zagraniczne - relacja z Walnego Zgromadzenia

© vladstar - Fotolia.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CCC odbyło się w Polkowicach 27 czerwca. W obradach wziął także udział przedstawiciel Stowarzyszenia, który skierował do Zarządu Emitenta kilka pytań.

 

Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu przyjęli wszystkie zaproponowane uchwały, w tym także podjęli decyzję o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 roku. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 1,6 zł. Dzień ustalenia dywidendy przypada na 26 września 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 10 października 2014 roku.

Bezpieczeństwo dostaw i ryzyko walutowe

W ramach dyskusji nad osiągniętymi wynikami i działalnością Emitenta w 2013 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pytał Zarząd CCC o stabilność i strukturę importu Grupy Kapitałowej z terenu Chin. W odpowiedzi akcjonariusze mogli usłyszeć, iż zakupy od pięciu największych dostawców stanowią nie więcej niż 15 procent w zakupach Spółki ogółem z tego obszaru. Ponadto, Wiceprezes Zarządu CCC poinformował, że w regionie, gdzie zaopatruje się Emitent, funkcjonuje kilkanaście tysięcy fabryk zajmujących się produkcją materiałów gotowych, półproduktów i produktu surowego i może wystąpić taka sytuacja, że Spółka dokonuje zakupów w tych samych miejscach co podmioty konkurencyjne. 

 

Na pytanie drugie, dotyczące stosowanych przez Grupę Kapitałową CCC instrumentów ograniczania ryzyka walutowego, Wiceprezes Zarządu Emitenta udzielił odpowiedzi, iż nie były one stosowane do połowy 2013 roku, ponieważ nie było takiej potrzeby - zdecydowana większość przychodów osiągana była na rynku krajowym, gdzie Spółka miała możliwość wpływania na swoją cenę detaliczną i jej podwyższania w kolejnych kwartałach. W ostatnim czasie jednak mocniejsza ekspansja zagraniczna sprawiła, że przychody osiągane poza Polską rosną i stanowią już około 30 proc. Nieistotna pozycja konkurencyjna Grupy na nowych rynkach nie pozwala natomiast kształtować na nich własnej polityki cenowej. Z tego względu od połowy ubiegłego roku Emitent rozpoczął realizowanie transakcji hedgingowych w postaci prostych transkacji forward (USD/PLN i EUR/PLN) w horyzoncie czasowym do sześciu miesięcy. Transakcje te stanowią jednak niewielką część ekspozycji i zabezpieczane są jedynie dostawy realizowane na najbliższy sezon. Spółka nie planuje prowadzić hedgingu długoterminowego.

Priorytetem nadal Europa Środkowa

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Wiceprezes Zarządu Emitenta udzielił również informacji o pierwszych efektach otwarć placówek na nowych rynkach, czyli w Niemczech, Austrii, Słowenii Chorwacji i Turcji. Akcjonariusze mogli między innymi usłyszać, iż wśród nich w 2014 roku najprawdopodobniej tylko na rynku słoweńskim i chorwackim uda się wypracować dodatni wynik netto, a zyskowność na rynku niemieckim i austriackim przewiduje się uzyskać rok później. W dalszym ciągu największe możliwości wzrostu upatrywane są jednak na rynakch Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), których udział w przychodach Spółki ze sprzedaży nie powinien w ciągu najbliższych pięciu lat spaść poniżej poziomu 75 procent. Na koniec 2014 roku liczba sklepów zlokalizowanych w Polsce ma wynosić 420, w Czechach ponad 80, na Węgrzech ponad 60, na Słowacji i w Niemczech ponad 30, w Austrii ponad 20 oraz ponad 20 w Rumunii.

 

Pełna lista pytań skierowana przez przedstawiciela SII do Zarządu Spółki CCC wraz z udzielonymi odpowiedziami znajduję się tutaj.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

CCC próbuje podbić rynki zagraniczne - relacja z Walnego Zgromadzenia
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie