Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Selena FM - relacja z ZWZ

© okinawakasawa - Fotolia.com

Selena FM to spółka matka zarządzająca holdingiem 30 spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, który swoim zasięgiem dociera do ponad 70 krajów. Zarządzanie spółką o zasięgu globalnym rodzi spore wyzwania. Podczas odbywającego się w dniu 9 czerwca 2014 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pytał jak Zarząd radził sobie  z nimi w 2013 roku.

I.

W pierwszej kolejności SII pytało, czy zważywszy na rozbudowaną strukturę grupy kapitałowej Selena FM, spółka optymalizuje koszty poprzez np. centralizację marketingu, księgowości, działów zakupów, etc., czy też każda jednostka dysponuje własnymi strukturami organizacyjnymi?

Spółka jest dystrybutorem globalnym. Jak wyjaśnił Zarząd do prowadzenia globalnej działalności potrzebne jest posiadanie takich podmiotów w różnych krajach. Niemniej jednak różne procesy centralizacyjne mają w grupie miejsce. Zarząd wskazał m.in. na powołanie Centralnego Działu Zakupów, Generalnego Dyrektora Produkcji, oraz na działania polegające na zarządzaniu łańcuchem dostaw, czy centralizacją działań kadrowych. Dotychczas proces centralizacji zarządzania był nieco ograniczony z uwagi na brak systemu zarządzania. Proces wdrożenia systemu informatycznego ERP („Enterprise resource planning”) został podzielony na dwa etapy: pierwszy obejmie polskie podmioty, a drugi podmioty zagraniczne.

 

II.

SII pytało następnie jaka jest polityka zabezpieczenia ryzyka walutowego w Spółce? Czy Spółka realizuje jakąś szczególną strategię zabezpieczenia ryzyk walutowych w związku z sytuacją na wschodzie Europy? Odpowiadając na to pytanie Zarząd wyjaśnił, że Spółka stosuje jedynie naturalny hedging. Spółka operuje w trzynastu walutach jednakże do tej pory nie stosowała instrumentów pochodnych. Obecnie rozważany pakiet działań zakładających stosowanie instrumentów pochodnych w Rosji.

 

III.

SII pytało również czy ubiegłoroczne obniżenie cen zakupu surowców w większym stopniu było wynikiem spadku tych cen na rynkach światowych, czy też roli negocjacyjnej spółki oraz czy spółka w jakiś sposób zabezpiecza się przed zmiennością cen surowców?

Odpowiadając na drugą część pytania Zarząd wskazał, że nie ma możliwych do stosowania przez Spółkę zabezpieczeń cen surowców, zwrócił również uwagę, że wszelkie zmiany cen surowców w równym stopniu dotykają wszystkie podmioty z tej branży. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pytania Zarząd wskazał, że w zeszłym roku ceny surowców spadły o 1%, zaś Spółka osiągnęła spadek tych cen o 6%. Widać więc istotną rolę spółki w negocjacjach cen surowców.

IV.

W dalszej części SII pytało jaki charakter mają kontrakty podpisywane przez Spółkę na zakup surowców? Jaki jest średni okres na jaki zawierane są takie umowy? Czy gwarantują one Spółce dostawę surowca przez określony czas po niezmiennej cenie?

Odpowiadając na powyższe pytanie w pierwszej kolejności wskazał na dużą różnorodność warunków kontraktów podpisywanych przez spółki z grupy. Maksymalny okres obowiązywania cen surowca jaki gwarantują tego typu kontrakty to jeden rok. W przypadku 80% zakupów okres stałości cen surowca wynosi od 1 do 3 miesięcy.

 

V.

Ponadto SII pytało z czego wynikała konieczność dokonania odpisu i likwidacji zapasów na kwotę aż 4,5 ml złotych?

W wyjaśnieniu Zarząd wskazał, że wynikała ona głównie z ograniczonego do roku okresu ważności produktów. Przeterminowane surowce chemiczne wymagają likwidacji, co jest normalnym ryzykiem działalności w tego typu branży. Ponadto w Rumunii dokonano przejęcia nowego podmiotu. Dokonane odpisy i likwidacja zapasów uwzględniają również wynik przeprowadzonych w przejętym podmiocie działań porządkujących. Jak podkreślił Prezes Zarządu Spółka prowadzi program redukcji zapasów magazynowych.

VI.

Na koniec SII pytało jeszcze czy Spółka podejmuje działania ograniczające ponoszenie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych, jak bowiem wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego koszty te w 2013 r. wyniosły6,6 miliona złotych?

Odpowiadając Zarząd wskazał, że powyższa kwestia dotyczy trzech podmiotów: w Hiszpanii, w Chinach i w Turcji. W przypadku podmiotu w Hiszpanii, już w czasie gdy był przejmowany obłożenie fabryki było niskie. Obecnie jednak moce produkcyjne fabryki w Hiszpanii są regularnie zwiększane o 4-5% w skali roku. Podobnie w przypadku projektu chińskiego. Obecnie dynamika wykorzystania jej mocy produkcyjnych jest już pozytywna. W perspektywie dwóch i pół roku planowany jest ich trzykrotny  wzrost. W przypadku Turcji również odnotowywany jest ich dynamiczny wzrost.

Po zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2013 walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku w kwocie 6 393 520,00 zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda na jedną akcje wyniesie 28 groszy.

 

 

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

Selena FM - relacja z ZWZ
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie