Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Energa - jakiej dywidendy możemy się spodziewać za 2013 rok?

Wielu inwestorów Energi zadaje sobie pytanie ile może wynieść dywidenda z zysku osiągniętego przez spółkę w 2013 roku. Na pytanie to wskazówek można szukać w prospekcie emisyjnym Energi bądź w naszym raporcie IPO Energi. Przypomnijmy zatem, co napisaliśmy w nim odnośnie dywidendy:

 

„Polityka dywidendowa spółki będzie kontynuowana mimo ambitnego planu inwestycyjnego. Zakłada przeznaczanie na ten cel 92% jednostkowego zysku netto. Zastrzeżono jednak, że maksymalna dywidenda za 2013 r. nie może przekroczyć 400 mln zł (0,96 zł na akcję), a za 2014 r. 500 mln zł (1,21 zł). Przy tych wartościach stopa dywidendy przy cenie 20 zł wyniesie około 5% (należy pamiętać jeszcze o uwzględnieniu podatku od dywidendy).”

 

Po trzech kwartałach zysk netto jednostkowy Energi wyniósł 539,9 mln zł, a skonsolidowany 597,6 mln zł. W więc maksymalny poziom zysku netto przeznaczonego na dywidendę został już osiągnięty po 9 miesiącach. Raczej trudno oczekiwać, aby w czwartym kwartale spółka poniosła ujemny wynik netto (chyba, że pojawią się nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe). Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że dywidenda za rok 2013 wyniesie 96 groszy na jedną akcję. Przy cenie zamknięcia z dnia 18-tego lutego 2014 – 17,35 zł wskaźnik stopy dywidendy wyniesie 5,5%.

Kiedy dywidenda zostanie wypłacona?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku. Termin przekazania raportu rocznego Energi za rok 2013 został wyznaczony na 10 marca 2014 r. i z niego dowiemy się jaki zysk jednostkowy osiągnęła spółka w 2013 roku. Termin zwołania ZWZ pozostaje nieznany, ale w większości przypadków jest to maj lub czerwiec danego roku. Uchwała dotycząca podziału zysku oraz ustalenia wielkości dywidendy określa także dzień przyznania dywidendy oraz dzień jej wypłaty. Co kryje się pod tymi określeniami? Dzień przyznania dywidendy określa konkretną datę, w której musimy mieć akcje na swoim rachunku, aby została nam przypisana dywidenda. Pamiętajmy tutaj o zasadzie rozliczania transakcji giełdowych T+3. Oznacza to, że jeśli nie mamy akcji to, aby otrzymać dywidendę musimy kupić akcje najpóźniej 3 dni przed datą przyznania dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy to data, w której zostanie nam przelana gotówka na rachunek maklerski wynikająca z pomnożenia ilości akcji (jaką posiadaliśmy w dniu przyznania dywidendy) przez wielkość dywidendy przypadającą na jedną akcję z uwzględnieniem podatku od dywidendy. Podatek ten jest ryczałtowy i wynosi obecnie 19%. Kwota podatku jest pobierana automatycznie tak jak w przypadku odsetek od lokat bankowych. Osoby fizyczne nie muszą wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów z dywidend.

Dokładny termin i wysokość dywidendy - czekamy na walne

Dokładny termin przyznania i wypłaty dywidendy oraz co najważniejsze jej wielkość na jedną akcję poznamy w momencie opublikowania przez spółkę uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dla przykładu, w Tauronie w 2013 roku ZWZ podejmujące uchwałę o podziale zysku odbyło się 16 maja i ustaliło dzień przyznania dywidendy na 3 czerwca, a dzień wypłaty na 18 czerwca. W przypadku PGE były to odpowiednio daty: 27 czerwca (ZWZ), 5 września i 26 września, a w Enei 24 kwietnia (ZWZ), 23 lipca i 12 sierpnia.

Czytaj więcej o spółce Energa:

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

Opinia biegłego rewidenta na temat raportu rocznego spółki to jeden z dokumentów, na który warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Energa - jakiej dywidendy możemy się spodziewać za 2013 rok?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie