Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Komisja Europejska po skardze SII interweniowała w sprawie Ustawy o ofercie

Kilka tygodni temu Rząd pozytywnie zaskoczył rynek informując, że Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie Ustawy o ofercie publicznej. Kluczowa część przyjętych założeń dotyczy przepisów regulujących kwestię wezwań.

Jak się teraz okazało wpływ na zmianę postawy Ministerstwa mogła mieć m.in. skarga skierowana w grudniu 2012 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do Komisji Europejskiej. Skarga dotyczyła niewywiązania się polskiego ustawodawcy z obowiązku implementacji dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia, w związku z czym przepisy obowiązujące w Polsce były i wciąż są krzywdzące dla akcjonariuszy mniejszościowych przejmowanych podmiotów. Tymczasem na początku trzeciej dekady stycznia br. Komisja Europejska potwierdziła Stowarzyszeniu, że kontaktowała się z władzami polskimi wyrażając swoje wątpliwości co do odpowiedniej transpozycji ww. dyrektywy do polskiego prawa, potwierdzając tym samym zastrzeżenia stawiane dotychczas przez SII. Pod koniec ubiegłego tygodnia Stowarzyszenie skierowało także kolejne już pismo do Ministerstwa Finansów, wnioskując o przedstawienie informacji na temat stanu i planowanego harmonogramu prac nad nowelizacją Ustawy.

Podstawy skargi SII

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie skierowało do Komisji Europejskiej skargę przede wszystkim dlatego, że od lat funkcjonują w Polsce przepisy, które wbrew wymogom Dyrektywy nie gwarantują akcjonariuszom mniejszościowym przejmowanych spółek możliwości sprzedaży wszystkich posiadanych akcji podmiotowi przejmującemu kontrolę. SII w skardze wskazywało m.in., że tylko w okresie od 2009 r. do połowy 2012 r. doszło do 27 przejęć z naruszeniem Dyrektywy oraz praw udziałowców mniejszościowych polskich spółek. W praktyce w większości krajów Unii Europejskiej próg przejęcia kontroli, którego przekroczenie wiąże się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje został określony na poziomie 30-33,3%. Oczywiście występują też inne progi, bo Dyrektywa zapewnia krajom członkowskim możliwość ustalenia jego wartości. Niemniej jedynie polski ustawodawca określił próg przejęcia kontroli na poziomie 66%. W efekcie zgodnie z polskimi przepisami można dziś nabyć 40%, 51%, czy nawet 65% akcji spółki z rynku regulowanego i mimo to nie trzeba ogłaszać wezwania na wszystkie pozostałe papiery. Wystarczy w takiej sytuacji ogłosić  wyłącznie wezwanie na pozostałe akcje zapewniające osiągnięcie progu 66%. Dopiero zamiar przekroczenia progu 66% nakłada na przejmującego obowiązek wezwania na wszystkie pozostałe akcje. Innymi słowy polskie regulacje wbrew Dyrektywie pozwalają przejąć dziś kontrolę nad firmą bez obowiązku ogłaszania wezwania na pozostałe papiery. Taka sytuacja godzi w prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

Odpowiedź Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w odpowiedzi adresowanej do SII wyjaśniła m.in. iż kontaktowała się z władzami polskimi wyrażając swoje wątpliwości co do odpowiedniej transpozycji ww. dyrektywy do polskiego prawa. Poinformowała także, że władze polskie zgodziły się wprowadzić zmiany w odpowiednich przepisach krajowych, przy czym próg, którego przekroczenie rodzi konieczność złożenia obowiązkowej oferty, zostanie ustanowiony na poziomie 33% praw głosu. Władze polskie zobowiązały się także do informowania Komisji o kolejnych etapach przyjmowania tych zmian. Wobec tego można mieć nadzieje, że dodatkowa presja ze strony Komisji korzystnie będzie wpływać na działania Ministerstwa.

SII ponownie pyta Ministerstwo

Stowarzyszenie problem wadliwości obowiązujących przepisów podnosi już od ponad 5 lat. SII uczestniczyło m.in. w pracach nad zmianami Ustawy. Niestety z nieznanych powodów pracę kilka lat temu zawieszono. Tymczasem pewne jest, że zmiany powinny być wdrożone niezwłocznie i to nie tylko w obszarze progów, ale chociażby problemu pośrednich przejęć. Mając to na uwadze SII kolejny już raz skierowało do Ministerstwa Finansów wniosek o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się aktualnie prace nad przygotowaniem projektu Ustawy o zmianie Ustawy o ofercie, a także o udostępnienie treści rzeczonego projektu, jeśli został on zmieniony względem projektu z 2010 r. Ponadto SII zwróciło się o przekazanie informacji w jakim terminie Ministerstwo Finansów planuje znowelizować przepisy rzeczonej Ustawy oraz czy Ministerstwo Finansów ustaliło harmonogram czasowy poszczególnych etapów prac nad Ustawą.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Komisja Europejska po skardze SII interweniowała w sprawie Ustawy o ofercie