Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Gdzie szukać informacji o spółkach giełdowych?

 

Piotr CieślakGdzie może znaleźć informacje o spółkach? Które źródła informacji są najbardziej wiarygodne?

Analizując spółkę należy opierać się przede wszystkim na informacjach oficjalnych pochodzących od spółki, a więc m.in. na raportach bieżących, czy też okresowych. Warto też korzystać z informacji zawartych na stronach spółek, choć niestety nie każda spółka dba o aktualną treść swoich witryn. Stąd, choć to kuriozalne, to jednak do takich danych trzeba czasami podchodzić z rezerwą. Niewątpliwie cennym źródłem informacji może być dla inwestorów np. udział w walnych zgromadzeniach, udział w czatach inwestorskich, czy choćby możliwość bezpośredniej rozmowy z członkami zarządów podczas spotkań inwestorskich. Ponadto czasami z rezerwą należy podchodzić do wypowiedzi dla mediów, które nie zawsze są autoryzowane. Z rezerwą należy też podchodzić do wycen spółek publikowanych przez brokerów. Niemniej samą zawartość takiego raportu, choćby dla szerszego poznania sytuacji spółki, czy jej otoczenia warto przeczytać. Z największym dystansem należy natomiast podchodzić do informacji o spółkach zasłyszanych np. na forach internetowych. 

Jakiego typu informacje mają największy wpływ na kurs akcji danej spółki?

W największym stopniu na poziom ceny akcji wpływają te informacje, które istotnie zmieniają, bądź mogą zmienić sytuację ekonomiczną spółki, ale także sytuację akcjonariuszy. Mowa tu np. o dużych kontraktach, przejęciach, dywidendach, zmianach w akcjonariacie, skupie akcji własnych, emisjach, prognozach, korektach prognoz, czy też np. o wezwaniach do sprzedaży akcji danej spółki.

Gdzie szukać informacji o spółkach zagranicznych notowanych na warszawskiej giełdzie?

Informacje na temat spółek zagranicznych można znaleźć przede wszystkim w raportach bieżących i okresowych. Warto także szukać ich na stronach interentwych spółek, czy w zagranicznych mediach branżowych. Trzeba też mieć na uwadze, że spółki zagraniczne podlegają przepisom kraju macierzystego, zatem zakres przekazywanych informacji może się różnić od tego obowiązującego w Polsce. Oczywiście dla części inwestorów barierą w dotarciu do informacji może być również nieznajomość języka. Pewne jest natomiast, że do informacji o spółkach zagranicznych trudniej dotrzeć, a możliwość komunikacji ze zarządem nierzadko jest ograniczona.

Często trudno jest zdobyć wiarygodne informacje o spółce, która boryka się z poważanymi problemami. Jej zarząd najczęściej podkreśla, że firma przeprowadza restrukturyzację i jej długoterminowe perspektywy są dobre mimo przejściowych kłopotów.

Każdy inwestor powinien przede wszystkim samodzielnie dokonać analizy sytuacji finansowej danej spółki. Powinien też ocenić otoczenie w którym działa spółka, a więc w szczególności otoczenie rynkowe i sytuację makroekonomiczną, powinien też ocenić sytuację w sektorze, czy też w danej branży. Również analiza spółki z okresu kilku ostatnich kwartałów pozwala ocenić jakość ewentualnych procesów restrukturyzacyjnych w spółce. Na pewno nie można opierać się wyłącznie na zapewnieniach zarządu. Do wszelkich wypowiedzi spółek trzeba podchodzić zawsze z pewną rezerwą, chyba, że mamy do czynienia ze spółkami, czy też osobami, które na przestrzeni poprzednich lat, czy kilkunastu miesięcy uwiarygodniły się i przekonały inwestorów, że swoimi wypowiedziami, czy też deklaracjami nie rzucają słów na wiatr. Można to oczywiście w łatwy sposób zweryfikować i to bym zalecał inwestorom.

Inwestor może również zwrócić się z pytaniami bezpośrednio do spółki. Czy jej przedstawiciele chętnie odpowiadają na pytania od indywidualnych inwestorów, czy raczej nie?

Wszystko zależy od spółki. Stowarzyszenie, czy też członkowie Stowarzyszenia mają różne doświadczenie w tym zakresie, zarówno pod względem gotowości spółek do udzielania odpowiedzi, jak i jakości udzielonych odpowiedzi. Wszystko tak naprawdę zależy od jakości spółki, od tego, czy chce działać ona transparentnie, czy nie ma też nic do ukrycia. Póki co częściej spotykamy się z sytuacją, gdy spółki udzielają odpowiedzi na pytania akcjonariuszy. Czasami jednak odpowiedzi pozostawiają sporo do życzenia.

Jak w przypadku zbierania informacji o spółce nie popaść w konflikt z prawem?

Każdy inwestor musi być świadom obowiązujących na rynku regulacji, w szczególności tych dotyczących ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej. Dlatego też zalecana jest tu duża ostrożność, szczególnie, że ww. działania są przestępstwem i grożą za nie wielomilionowe sankcje, a nawet kara utraty wolności. Przez informację poufną ogólnie ujmując rozumieć należy określoną w sposób precyzyjny informację dotyczącą pośrednio, bądź bezpośrednio emitenta instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do wiadomości publicznej, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych. Pełną definicję informacji poufnej każdy inwestor może znaleźć w art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zachęcam do zapoznania się z tą definicją.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Gdzie szukać informacji o spółkach giełdowych?