Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII pyta PEKAES o szczegóły dotyczące przejmowanej firmy Chemikals. Spółka odpowiada

Spółka PEKAES poinformowała o zawarciu w dniu 17 grudnia umowy kupna wszystkich 250.000 udziałów spółki Chemikals. W opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych informacje przekazane inwestorom były jednak zdecydowanie zbyt mało szczegółowe i nie spełniały wszytskich wymogów przewidzianych przepisami prawa. SII wobec tego skierowała do spółki pismo, wnioskując o uzupełnienie danych.

 

 

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przekazane do publicznej wiadomości informacje o zawartej umowie nabycia udziałów Chemikals sp. z o.o. w szczególności nie odzwierciedlały w pełni specyfiki opisywanej sytuacji oraz nie były kompletne, jak również nie zostały sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Tym samym, w opinii
Stowarzyszenia, raport bieżący Spółki PEKAES nr 31/2013 nie spełniał wymogów
określonych w § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Ponadto, niezależnie od obowiązków, jakie ciążą na Spółce na podstawie przepisów prawa, Spółka PEKAES jako podmiot publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powinna przywiązywać szczególną wagę do transparentnej polityki informacyjnej. Mając natomiast na uwadze iż transakcja została zawarta z firmą Kulczyk Investments Societe Anonyme, a więc podmiotem powiązanym z głównym akcjonariuszem PEKAES, jej warunki powinny być szczególnie przejrzyste dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Transakcje spółki z podmiotami powiązanymi z głównym akcjonariuszem powinny być wyjątkowo transparentne

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Spółki PEKAES pismo z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości zdecydowanie szerszych informacji dotyczących nabywanego podmiotu, w tym w szczególności informacji na temat:

 

  • wartości przychodów, EBIT, EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto osiągniętych przez spółkę Chemikals sp. z o.o. w 2012 roku oraz w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku,
  • wartości aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego oraz zobowiązań spółki Chemikals sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 30 września 2013 roku,
  • wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej oraz przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej osiągniętych przez spółkę Chemikals w  2012 roku oraz w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku, w przypadku gdy spółka Chemikals sp. z o.o. sporządza rachunek przepływów pieniężnych,
  • podmiotu, który dokonał wyceny nabywanych udziałów, wyniku dokonanej wyceny, metody przyjętej do wyceny nabywanych aktywów oraz założeń przyjętych do  modelu wyceny,
  • obszarów i efektów potencjalnych synergii wynikających z nabycia spółki Chemikals.

 

Reakcja Spółki okazała się bardzo szybka. Już w dniu 20.12.2013 r., a więc dzień po skierowaniu wyżej wymienionego pisma Zarząd Spółki przekazał w formie raportu bieżącego wyjaśnienia i zdecydowanie bardziej uszczegółowił obraz ekonomiczny przejmowanej Spółki. Przekazał także informacje na temat wyceny i dodatkowe dane na temat obszarów synergii.

 

Raport spółki z dodatkowymi wyjaśnieniami.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

SII pyta PEKAES o szczegóły dotyczące przejmowanej firmy Chemikals. Spółka odpowiada