Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

SII pyta PEKAES o szczegóły dotyczące przejmowanej firmy Chemikals. Spółka odpowiada

Spółka PEKAES poinformowała o zawarciu w dniu 17 grudnia umowy kupna wszystkich 250.000 udziałów spółki Chemikals. W opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych informacje przekazane inwestorom były jednak zdecydowanie zbyt mało szczegółowe i nie spełniały wszytskich wymogów przewidzianych przepisami prawa. SII wobec tego skierowała do spółki pismo, wnioskując o uzupełnienie danych.

 

 

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przekazane do publicznej wiadomości informacje o zawartej umowie nabycia udziałów Chemikals sp. z o.o. w szczególności nie odzwierciedlały w pełni specyfiki opisywanej sytuacji oraz nie były kompletne, jak również nie zostały sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Tym samym, w opinii
Stowarzyszenia, raport bieżący Spółki PEKAES nr 31/2013 nie spełniał wymogów
określonych w § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Ponadto, niezależnie od obowiązków, jakie ciążą na Spółce na podstawie przepisów prawa, Spółka PEKAES jako podmiot publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powinna przywiązywać szczególną wagę do transparentnej polityki informacyjnej. Mając natomiast na uwadze iż transakcja została zawarta z firmą Kulczyk Investments Societe Anonyme, a więc podmiotem powiązanym z głównym akcjonariuszem PEKAES, jej warunki powinny być szczególnie przejrzyste dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Transakcje spółki z podmiotami powiązanymi z głównym akcjonariuszem powinny być wyjątkowo transparentne

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Spółki PEKAES pismo z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości zdecydowanie szerszych informacji dotyczących nabywanego podmiotu, w tym w szczególności informacji na temat:

 

  • wartości przychodów, EBIT, EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto osiągniętych przez spółkę Chemikals sp. z o.o. w 2012 roku oraz w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku,
  • wartości aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego oraz zobowiązań spółki Chemikals sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 30 września 2013 roku,
  • wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej oraz przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej osiągniętych przez spółkę Chemikals w  2012 roku oraz w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku, w przypadku gdy spółka Chemikals sp. z o.o. sporządza rachunek przepływów pieniężnych,
  • podmiotu, który dokonał wyceny nabywanych udziałów, wyniku dokonanej wyceny, metody przyjętej do wyceny nabywanych aktywów oraz założeń przyjętych do  modelu wyceny,
  • obszarów i efektów potencjalnych synergii wynikających z nabycia spółki Chemikals.

 

Reakcja Spółki okazała się bardzo szybka. Już w dniu 20.12.2013 r., a więc dzień po skierowaniu wyżej wymienionego pisma Zarząd Spółki przekazał w formie raportu bieżącego wyjaśnienia i zdecydowanie bardziej uszczegółowił obraz ekonomiczny przejmowanej Spółki. Przekazał także informacje na temat wyceny i dodatkowe dane na temat obszarów synergii.

 

Raport spółki z dodatkowymi wyjaśnieniami.

Zobacz również:

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

21.02.2019, Aktualności

Międzynarodowe Ubezpieczenie Zdrowotne – paszport do europejskich możliwości dla polskiego pacjenta

Nie jest tajemnicą, że stan polskiej służby zdrowia jest, mówiąc wprost, fatalny. Wszelkie statystyki, badania czy sondaże jasno wskazują, że Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo słabo.

Zobacz więcej

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

23.02.2019, Newsroom

Polskie i zagraniczne spółki gamingowe. Porównujemy ich dane finansowe

W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto firmy znanej z takich tytułów jak Fifa czy Need for Speed był 16-krotnie wyższy od zysku wypracowanego przez CD Projekt

Zobacz więcej

SII pyta PEKAES o szczegóły dotyczące przejmowanej firmy Chemikals. Spółka odpowiada
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie