Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII kieruje pytania do Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

© vanfan - Fotolia.com

W ostatnim czasie z prośbą o wsparcie do SII zwrócili się akcjonariusze spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., w związku z rozwojem sytuacji w Spółce, a właściwie brakiem tego rozwoju.

 

Spółka od dłuższego czasu jest w trakcie przeobrażeń, jednak na razie nie widać symptomów skuteczności tych działań. W związku z powyższym SII skierowało kilkanaście pytań do Zarządu Spółki, licząc, że odpowiedzi na nie pozwolą lepiej ocenić akcjonariuszom działania Zarządu oraz perspektywy zmiany sytuacji w Spółce.

Co dalej ze Spółką?

W raporcie bieżącym z dnia 20 sierpnia 2011 r. Spółka ogłosiła nową strategię rozwoju. Podczas obrad walnego zgromadzenia w dniu 21 października 2013 r. dokonana została zmiana przedmiotu działalności Spółki. Wobec powyższego SII pytało m.in. czy spółka zamierza kontynuować ogłoszoną wówczas strategię oraz kiedy ewentualnie można spodziewać się publikacji nowej strategii.

 

Mając na uwadze, że kurs spółki od dłuższego czasu oscyluje w granicach kilku groszy, SII pytało również jakie działania Zarząd zamierza podjąć w celu poprawy płynności akcji Spółki oraz opuszczenia grona tzw. spółek groszowych.

 

Spore zastrzeżenia akcjonariuszy budzi dokonany przez Spółkę w 2012 r. odpis aktualizujący należności długoterminowe na kwotę 4,22 mln złotych. SII pytało m.in. dlaczego powyżej wspomniane należności uznano za nieściągalne oraz jakie środki podjęła spółka aby te należności odzyskać.

Pytania o Viaguarę US Inc.

Pytania rodzi też transakcja sprzedaży akcji  spółki zależnej Viaguara US Inc. z siedzibą w USA. Kluczowe to czy Spółka otrzymała jakąkolwiek zapłatę z tytułu sprzedaży tych akcji.
W dokumencie pt. „Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.” sporządzonym  przez Nova Capital Advisors Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2012 r. (opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r.) zostało wskazane, że „Zarząd Emitenta prowadzi rozmowy z dłużnikami celem windykacji należności krótkoterminowych. Warto tu zwrócić uwagę, iż stan należności krótkoterminowych na koniec października 2012 r. wynosił 5,39 mln zł. Emitent szacuje, iż ok. 60% tej może się udać odzyskać do końca I połowy 2013 r. (…)”. Wobec powyższego tym bardziej zasadne są pytania o dalsze losy tych wierzytelności: Jaką kwotę z wierzytelności, o których mowa w rzeczonym dokumencie do dnia dzisiejszego Spółce udało się odzyskać? Czy prowadzone są działania windykacyjne celem ich odzyskania?

Pytania SII do Zarządu

Szczegółową treść wszystkich pytań skierowanych do Zarządu Spółki można poznać tutaj.

 

Mając na uwadze, że pytania zostały wysłane Spółce ponad dwa tygodnie temu, liczymy, że Zarząd w najbliższym czasie udzieli na nie szczegółowych odpowiedzi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PADI

W dniu 21 października 2013 r. SII uczestniczyło w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W porządku obrad znalazła się m.in. propozycja podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W przypadku podjęcia tej uchwały Zarząd mógłby dokonywać jednego bądź więcej podwyższeń kapitału zakładowego z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w granicach do łącznej kwoty 7.032.750 złotych.

 

Jednocześnie przedstawiona została propozycja, aby dotychczas wyemitowane akcje scalić w stosunku 1 do 100. Wartość nominalna akcji po scaleniu wynosiłaby wówczas 10 złotych. Jednakże już następna uchwała zakładała obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy miał zostać obniżony z kwoty 9.377.000 złotych do kwoty 234.425 złotych, a tym samym wartość nominalna jednej akcji zostałaby obniżona do kwoty 0,25 złotych.

 

W ocenie Stowarzyszenia podjęcie opisanych powyżej uchwał finalnie doprowadziłoby do całkowitego zmarginalizowania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Po obniżeniu kapitału zakładowego właściciele dotychczas wyemitowanych walorów Spółki posiadaliby akcje o łącznej wartości nominalnej 234.425 złotych, Zarząd mógłby zaś wyemitować nowe akcje w ramach kapitału docelowego w granicach do ponad 7 milionów złotych. Jak łatwo wyliczyć, w przypadku gdyby kapitał docelowy został podwyższony w maksymalnej wysokości, wszystkie dotychczas wyemitowane akcje stanowiłyby jedynie 3,26% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym.  Mając poważne zastrzeżenia wobec takiego rozwiązania, szczególnie mając też na względzie brak precyzyjnie określonych celów tej emisji, przedstawiciel SII wziął udział w walnym zgromadzeniu Spółki. Ostatecznie powyższe uchwały nie zostały podjęte.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

SII kieruje pytania do Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.