Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapis czata inwestorskiego - KRUK S.A. publiczna oferta obligacji

http://pl.kruk.eu/

Temat: Publiczna oferta obligacji KRUK S.A.

Termin: 27 listopada 2013 r., godzina: 15:00

Prowadzący: Michał Zasępa – członek zarządu ds. finansów KRUK S.A.

 

Michał ZasępaMichał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney Sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004 pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors Sp. z o.o. Od 2010 r. jest członkiem zarządu KRUK S.A. W 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics.

 

 • W ramach programu emisji obligacji, KRUK oferuje obligacje publiczne serii T1 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 400 punktów bazowych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału.
 • Minimalny zapis, jaki mogą złożyć inwestorzy wynosi 100 obligacji (10 000 zł).
 • Terminy przyjmowania zapisów od 26 listopada do 3 grudnia 2013 roku.
 • Termin przydziału obligacji 6 grudnia 2013 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM znajduje się na stronie internetowej www.bdm.pl/poki

 

Zastrzeżenie prawne


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu 13.11.2013 r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1, które zostały opublikowane w dniu 19.11.2013 r. i są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kruksa.pl oraz www.bdm.pl

Opis spółki

Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Środkowej. Od 15 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą. Z roku na rok następuje znaczny wzrost wyników finansowych, które są potwierdzeniem doświadczenia i stabilności Grupy KRUK.


Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso – odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i instytucji finansowych. Połączenie tych dwóch segmentów daje Grupie KRUK wyjątkową pozycję na rynku - obniża ryzyko działalności inwestycyjnej, zapewnia kompleksowość oferowanych usług i pozwala optymalizować działania operacyjne.


Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji. W planach Grupy jest dalsza ekspansja zagraniczna.


Dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej niespełna 300 mln zł. Tylko w okresie styczeń – październik 2013 roku nominalna wartość wyemitowanych obligacji dla instytucji wyniosła 225 mln zł.


Przez pierwsze 9 miesięcy 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji ponad 285 mln zł w 46 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,8 mld zł.


Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do końca października 2013 roku wzrósł o ponad 107%.


KRUK stosuje swoją unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi. Firma każdorazowo dostosowuje proponowane rozwiązania rozłożenia długu na raty do indywidualnych możliwości klientów. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia i wyjścia na finansową prostą.

Strategia rozwoju

Główne cele strategicznego rozwoju Grupy KRUK na lata 2013–2015 obejmują:

 

 • Rozwój biznesu inkaso, zakupów portfeli wierzytelności konsumenckich oraz korporacyjnych.
 • Ekspansja zagraniczna. Celem są rynki z bardzo dobrze rozwiniętym segmentem bankowości detalicznej, szczególnie w zakresie udzielania pożyczek i kredytów bankowych.
 • Rozwój nowych produktów finansowych, w tym RD ERIF BIG oraz Novum Finance.

 

Skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2013 r.

 


 Zapis czata inwestorskiego

 

Moderator: Serdecznie zapraszamy na czat inwestorski z Michałem Zasępą - członkiem zarządu KRUK S.A.. Czat będzie dotyczył emisji publicznej oferty obligacji. Termin: 27 listopada, godzina 15:00.


Moderator: Dzień dobry, dołączył już do nas Michał Zasępa, Członek Zarządu ds. Finansów spółki KRUK S.A. Serdecznie witamy wszystkich uczestników i zachęcamy do zadawania pytań.

 

 

dobradobra: jakie jest zainteresowanie obligacjami?

 

Michał Zasępa: Przygotowując się do emisji zauważyliśmy duże zainteresowanie inwestorów, więc sądzimy, że ta emisja zakończy się sukcesem. Za wcześnie jest jeszcze, żeby wyrokować, jak bardzo popyt przekroczy podaż obligacji.

 

 

dobradobra: Czy będzie kolejna emisja publiczna obligacji KRUKa?

 

Michał Zasępa: Tak, uruchomiliśmy program obligacji na 150 mln zł i planujemy dalsze emisje w przyszłości. Termin kolejnej emisji będzie uzależniony od naszych potrzeb inwestycyjnych.

 

 

dobradobra: Czy obligacje będą notowane na Catalyst?

 

Michał Zasępa: Tak, obligacje będą notowane na Catalyst, żeby ułatwić inwestorom obrót papierami.

 

 

justyn: jakie są koszty emisji?

 

Michał Zasępa: Szacowane koszty emisji dla programu zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym i są planowane na poziomie 2,8 mln zł. Rzeczywiste koszty programu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

 

 

dobradobra: Na co spółka przeznaczy środki z emisji oblacji?

 

Michał Zasępa: Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.

 

 

mirek: Jakie zadania dla Grupy pełni KRUK TFI? Czy inwestor indywidualny może tam lokować swoje środki?

 

Michał Zasępa: KRUK TFI działa obecnie wyłącznie na rzecz Grupy Kapitałowej KRUK, więc inwestor indywidualny nie może tam lokować swoich środków.

 

 

ahmed: Czy w każdym biurze maklerskim można dać zlecenie zakupu obligacji ?

 

Michał Zasępa: Same zapisy mogą być składane wyłącznie w Domu Maklerskim BDM. Chcemy jednak zaznaczyć, że nie jest wymagane posiadanie rachunku maklerskiego w BDM. W tej sprawie prosimy o kontakt z DM BDM.

 

 

stopa zwrotu: Z punktu widzenia nabywcy obligacji istotnym jest zdolność gotówkowa emitenta do pokrycia przyszłych zobowiązań - w ostatniej prezentacji zaobserwowałam ujemne wręcz przepływy pieniężne netto (po 3 kwartałach 2013) - w jaki sposób można je uzasadnić? Czy występuje pewnego rodzaju sezonowość wpływów gotówkowych ?

 

Michał Zasępa: KRUK ma wysoką zdolność do pokrycia przyszłych zobowiązań z środków generowanych w toku bieżącej działalności. Proszę porównać przepływy pieniężne z działalności operacyjnej z harmonogramem wykupu obligacji (odpowiednio strony 17 i 24 naszej prezentacji wynikowej za 3 kw. 2013). Prezentację załączymy po zakończeniu czata. Jest również dostępna na naszej stronie internetowej.

 

 

agrest: Widać dość spory wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych. Jak ocenia Pan ryzyko przeinwestowania i zagrożenia płynności finansowej w przyszłości?

 

Michał Zasępa: Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych po 3 kw. 2013 wyniósł 1,4, najmniej od ostatnich 6 kwartałów. Spółka ma stabilną sytuację płynnościową.

 

 

Damianos: po Rumunii , Czechach i Słowacji, które kraje chce zawojować KRUK?

 

Michał Zasępa: Rozważamy wejście na rynki: hiszpański, turecki i rosyjski. Analizujemy również inne rynki.

 

 

grzegorz_SII: dlaczego minimalna kwota zapisu na obligacje to teraz 10.000 zł . Wcześniej KRUK emitował obligacje gdzie najniższa kwota zakupu była równa 200.000 zł . Czy teraz aż tak trudno zebrać chętnych do zakupu 15 mln obligacji , czy też oprocentowanie dla dużych obligatoriuszy jest mało atrakcyjne ?

 

Michał Zasępa: Minimalna kwota zapisu jest dostosowana do inwestora indywidualnego. KRUK uruchomił program emisji publicznych obligacji do inwestora indywidualnego, aby dywersyfikować źródła finansowania. Cieszymy się dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych w nasze obligacje i zamierzamy dalej emitować obligacje do nich w osobnym programie.

 

 

Grubson: od kogo głównie nabywane są portfele wierzytelności ?

 

Michał Zasępa: Są to zwykle banki, a w drugiej kolejności podmioty z branży telekom.

 

 

_Adam78: Jak spadek PKB i kryzys przekłada się na atrakcyjność rynku w Rumunii? Teoretycznie im gorsza sytuacja tym więcej wierzytelności do odzyskania.

 

Michał Zasępa: Spowolnienie gospodarcze w Rumunii i kryzys bankowy w Europie spowodowały wzmożoną wyprzedaż wierzytelności na tym rynku, czego KRUK jest beneficjentem.

 

 

stopa zwrotu: W nawiązaniu do ujemnych przepływów za 3 kwartały 2013 - odnosi się Pan jedynie do relacji przepływy operacyjne - finansowe, co zatem z pokryciem wydatków inwestycyjnych ?

 

Michał Zasępa: Nie odnoszę się do wydatków inwestycyjnych, bo w sytuacji zagrożenia płynności KRUK zawsze może zaprzestać inwestycji na pewien okres i zebrać środki finansowe spływające codziennie na nasze konta, aby regulować swoje zobowiązania.

 

agrest: Dość sporo pisze się ostatnio w prasie o wysokich cenach portfeli wierzytelności w Polsce. Na ile zatem jest realne rozsądne zainwestowanie pozyskanej z emisji kwoty w szybkim czasie?

 

Michał Zasępa: W ostatnich 3 kwartałach zainwestowaliśmy 285 mln zł na czterech rynkach. W tym kontekście 15 mln zł jesteśmy w stanie szybko zagospodarować na nasze potrzeby inwestycyjne.

 

 

Janusz: Który rynek dla KRUKa jest obecnie najważniejszy? Polska, Rumunia czy Czechy i Słowacja?

 

Michał Zasępa: Polska jest dla nas najważniejszym i największym rynkiem.

 

 

stopa zwrotu: W jaki sposób spółka odczuwa zmiany stóp procentowych? Czy obserwuje się korelacje pomiędzy decyzjami RPP, a kondycją finansową KRUKA? Jeśli takowa korelacja jest - czy funkcjonują zabezpieczenia związane z ryzykiem zmiany stóp procentowych?

 

Michał Zasępa: Obniżka stóp procentowych w Polsce oznaczała dla KRUKa obniżenie kosztów finansowania oraz rozpoznanie zysku z tytułu przeszacowania aktywów w 2 kw. 2013 roku ze względu na spadek stopy wolnej od ryzyka (standard księgowy). Z drugiej strony spadek stóp procentowych nastąpił w okresie spowolnienia gospodarczego, które skutkuje zmniejszeniem odzysków z wierzytelności, w szczególności w procesie sądowym. Te dwa zjawiska w dużej mierze kompensują się w 2013 roku.

 

 

Konrad_P: W jaki sposób marża kuka wzrosła Az o 101%? Z czego to wynika?

 

Michał Zasępa: Na wzrost marży w segmencie inkaso miał wpływ wysoki wynik osiągnięty w inkasie korporacyjnym w 1 kw. tego roku, ale także dobre wyniki drugiego i trzeciego kwartału.

 

 

stopa zwrotu: Czy funkcjonują w ramach podmiotu zabezpieczenia ryzyka zmiany kursów walutowych ? - zakładam, że wierzytelności z rynków zagranicznych są wyrażane w innych niż złotówka walutach.

 

Michał Zasępa: Spółka stosuje hedging księgowy w postaci wyodrębnionej waluty funkcjonalnej na inwestycje w Rumunii. Dodatkowo KRUK ma hedging naturalny wynikający z tego, że reinwestuje istotną część odzysków w nowe portfele na danym rynku.

 

 

stopa zwrotu: Które ze wskaźników gospodarczych należy postrzegać jako główne - decydujące o wynikach finansowych KRUKa?

 

Michał Zasępa: Biznes KRUKa pod wieloma względami ma charakter acykliczny, niemniej wzrost gospodarczy jest skorelowany z poziomem spłat z nabytych portfeli wierzytelności.

 

 

gates_bill: Ile wynosi średnie dyskonto z jakim odkupujecie Państwo należności od banków i pozostałych podmiotów? Jaki rodzaj kredytów ( hipoteczny, konsumpcyjny, inwestycyjny itd ) dominuje w strukturze tych które odkupujecie?

 

Michał Zasępa: Kupujemy portfele średnio po cenie około 15% ich wartości nominalnej. Są to głównie portfele konsumenckie, niezabezpieczone.

 

 

eska: Jak wygląda stosunek atrakcyjności wierzytelności w krajach bardziej rozwiniętych (Polska, Słowacja) i mniej rozwiniętych (Rumunia).

 

Michał Zasępa: W 2013 roku KRUK osiąga najwyższą rentowność inwestycji w Rumunii, ale na każdym z tych rynków udaje nam się robić bardzo dobre inwestycje.

 

 

eska: Czy spółka planuje ekspansję na kraje w europie środkowowschodniej? Np. Bułgaria, Macedonia, Ukraina, Chorwacja?

 

Michał Zasępa: Nie wykluczamy ekspansji na te rynki, ale nie planujemy tego w najbliższym czasie.

 

 

gates_bill: Na ile szacowana jest wartość całego rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce i jaką część tego rynku obsługuje KRUK S.A?

 

Michał Zasępa: Wartość nakładów na portfele wierzytelności konsumenckich w Polsce w 1 półroczu 2013 roku szacujemy na około 0,4 mld zł. Na wszystkich rynkach na których działamy, łącznie mieliśmy około 26% udział w nakładach.

 

 

dancinginhemoonlight: Czy spółka ma zamiar nabywać nowe portfele czy skupić się na wejściu w nowe rynki?

 

Michał Zasępa: Wejście na nowy rynek nie będzie skutkować obniżeniem naszego zainteresowania inwestycjami na rynkach, na których jesteśmy obecni.

 

 

komornik: Jakie opłaty wiążą się z zakupem obligacji na rynku pierwotnym- chodzi mi o opłaty inwestora.

 

Michał Zasępa: Podjęliśmy decyzję o nie uruchamianiu naszej działalności na rynku węgierskim ze względu na gorsze niż przewidywane perspektywy tego rynku. W związku z tym likwidujemy spółkę inwestycyjną, która nigdy nie prowadziła działalności operacyjnej.

 

 

inwestor: Polska nie przeważa w ilości portfeli ale są one największe jeżeli chodzi o wartość. Dlaczego w Polsce KRUK inwestuje w duże portfele a za granicą tylko w małe?

 

Michał Zasępa: Duże portfele nabywamy na wszystkich rynkach, niemniej najwięcej jest ich na rynku polskim, który jest największy.

 

 

newsletter: Witam. ile środków w przyszłym roku będzie przeznaczonych na zakup portfeli wierzytelności?

 

Michał Zasępa: Spółka nie publikuje takiej prognozy.

 

 

gosc17: Dlaczego spółka chce pozyskać jedynie 15 mln zł? Czy to opłacalne biorąc pod uwagę koszty emisji?

 

Michał Zasępa: Program pozwala na emisję obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł, a wartość obecnej emisji wynika z aktualnych potrzeb inwestycyjnych spółki.

 

 

dobradobra: Dlaczego oprocentowanie obligacji w tej emisji jest niższe niż w ofertach dla inwestorów dużych?

 

Michał Zasępa: Staramy się dostosować oprocentowanie obligacji do aktualnych warunków rynkowych. Celem spółki jest oczywiście minimalizacja kosztu finansowego.

 

Moderator: Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność i zainteresowanie spółką oraz publiczną ofertą obligacji. Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych emisjach. W sprawach związanych z bieżącą emisją zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem Relacji Inwestorskich oraz Domem Maklerskim BDM.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

20.02.2018, Felietony

Polski rynek obligacji korporacyjnych potrzebuje dużych i znanych brandów

Inwestycje w obligacje nie powinny stanowić alternatywy dla akcji. Ci inwestorzy, którzy już są obecni na GPW, są wystarczająco doświadczeni, żeby poradzić sobie z prawidłowym wyborem spółek dywidendowych. A ci, którzy spekulują na akcjach lub na kontraktach terminowych już w ogóle nie są grupą docelową dla rynku obligacyjnego. Obligacje powinny być przede wszystkim pokazywane jako realna alternatywa do trzymania pieniędzy w banku na lokacie terminowej lub wręcz na rachunku ROR.

Zobacz więcej

Zapis czata inwestorskiego - KRUK S.A. publiczna oferta obligacji