Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Raport SII: Indeksy sektorowe

Jednym ze sposobów na dywersyfikację portfela inwestycyjnego jest ulokowanie środków wg składu indeksów sektorowych, które odzwierciedlają sytuację danej branży. Dzięki nim można również inwestować środki w branże najbardziej perspektywiczne, np. w trendzie wzrostowym, a także unikać tych będących w tarapatach.

 

Obecnie na GPW istnieje 11 indeksów sektorowych, a są to: WIG-BANKI, WIG-BUDOW, WIG-CHEMIA, WIG-DEWEL, WIG-ENERG, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-PALIWA, WIG-SPOZYW, WIG-SUROWC, WIG-TELKOM. Łącznie zrzeszają one 156 spośród 443 wszystkich notowanych na GPW spółek, reprezentując sektory mające największy wpływ na notowania indeksu szerokiego rynku lub najliczniej reprezentowane. W portfelach indeksów znajdują się te same pakiety co w portfelu indeksu WIG, przy czym są wyróżnione wg kryterium sektorowego. Indeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

 

Wykres 1: Liczebność indeksów sektorowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl

 

Najwięcej spółek zrzesza w indeksie WIG-SPOZYW branża spożywcza. Zaraz za nią znajdują się branże deweloperska i budowlana. Nie przekłada się to jednak na najwyższą wartość rynkową. Kapitalizacja WIG-SPOZYW wynosi tylko 14,73 mld zł, podczas gdy np. WIG-PALIWA 86,22 mld zł. Indeksy o najmniejszej liczbie spółek to natomiast chemiczny, telekomunikacyjny i surowcowy. 

 

Tabela 1: Liczebność spółek


Indeks


Rok powstania


Liczba spółek


Liczba spółek w WIG30

WIG-BANKI

16.04.1991

13

7

WIG-BUDOW

25

0

WIG-CHEMIA

4

2

WIG-DEWEL

25

1

WIG-INFO

20

1

WIG-MEDIA

14

2

WIG-PALIWA

8

3

WIG-SPOZYW

27

1

WIG-TELEKOM

6

2

WIG-ENERG

04.01.2010

8

3

WIG-SUROWC

28.02.2011

6

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl

 

Sytuacja wygląda inaczej jeśli wziąć pod uwagę liczbę spółek z danego indeksu, wchodzących w skład WIG30. W takim przypadku liderem jest sektor bankowy. Połowa spółek z indeksu WIG-BANKI jest notowana w WIG30. Jedynie branża budowlana, mimo zrzeszania aż 25 spółek nie ma ani jednego przedstawiciela w WIG30. 

 

Tabela 2: Kapitalizacja i stopy zwrotu indeksów sektorowych.

 

Indeks

 

Kapitalizacja (mld)

 

Udział w łącznej kapitalizacji indeksów sektorowych

 

Stopa zwrotu 5 lat
(stan na 2.10.13)

WIG-BANKI

325,52

50,4%

28,23%

WIG-BUDOW

6,42

1,0%

-66,66%

WIG-CHEMIA

17,32

2,7%

225,99%

WIG-DEWEL

27,59

4,2%

-31,37%

WIG-ENERG

93,51

14,4%

-9,11%

WIG-INFO

8,96

1,4%

6,00%

WIG-MEDIA

15,68

2,4%

6,34%

WIG-PALIWA

86,22

13,2%

51,27%

WIG-SPOZYW

14,73

2,3%

88,61%

WIG-SUROWC

37,91

5,8%

-11,53%

WIG-TELEKOM

14,66

2,3%

-33,11%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stooq.pl i wwww.gpw.pl

 

Branżą najlepiej prosperującą w ciągu ostatnich pięciu lat okazuje się być branża chemiczna. Inwestując w indeks pięć lat temu można było zarobić ponad 220%. Wysoki zwrot odnotowała także branża spożywcza, której stopa zwrotu z 5 lat wynosi 88,61%. Z drugiej strony, największe straty (w przypadku pozycji długiej) odnieśli inwestorzy lokujący swoje środki w branżę budowlaną ( niemal 70% straty) oraz telekomunikacyjną i deweloperską (kolejno 33,11% i 31,37% straty). 

 

Wykres 2: Udział indeksów sektorowych w łącznej kapitalizacji GPW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

 

Największą wartość rynkową ma indeks bankowy (325,52 mld zł), mający ponad połowę udziałów w kapitalizacji wszystkich indeksów sektorowych i prawie 40% w łącznej kapitalizacji GPW. Na drugim miejscu, z ponad trzykrotnie mniejszą kapitalizacją plasuje się sektor energetyczny, a zaraz zanim paliwowy. Tym samym, WIG-BANKI, WIG-ENERG oraz WIG-PALIWA są jedynymi indeksami o udziale łącznej kapitalizacji GPW, przekraczającym 10 procent.

 

Przed decyzją o ewentualnej inwestycji w dany indeks sektorowy warto przyjrzeć się jego składowi. Celem takiego indeksu jest pokazanie jak radzi sobie cała branża. Niektóre z nich są jednak zdominowane przez jednego dużego gracza giełdowego, powodując, że odzwierciedla on głównie jego wyniki. Tak jest np. w przypadku WIG-TELEKOM, którego kapitalizacja w ¾ składa się z wartości TP S.A. Informacje dotyczące składu poszczególnych indeksów można znaleźć na stronie GPW pod adresem http://www.gpw.pl/indeksy#sectorbased

 

Wykres 3: Porównanie WIG do wybranych indeksów sektorowych.

Źródło: stooq.pl

 

Na koniec, warto porównać wykres kursów indeksów sektorowych z WIG i WIG20. Pokazuje to,  że w niektórych okresach warto inwestować w jedną branżę, a w kolejnych w inną. Jest to skorelowane z cyklem koniunkturalnym. Poszczególne spółki radzą sobie lepiej w jednych, inne w innych warunkach.  Powyższy wykres ilustruje ceny zamknięcia WIG porównane do cen zamknięcia indeksów WIG-BANKI, WIG-TELEKOM, WIG-MEDIA oraz WIG-SUROWC w ciągu ostatnich 5 lat. Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej pozytywnie skorelowany z WIG jest indeks WIG-BANKI, ze względu na ogromny udział sektora finansowego w indeksie blue-chipów.

 

 

Zobacz również:

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

11.06.2018, Aktualności

Amibroker praktycznie – szkolenie on-line Pawła Szczepanika i 200 zł zniżki dla członków SII

Tylko do piątku, 15 czerwca 2018 r. trwać będą zapisy na szkolenie on-line Amibroker Praktycznie, autorstwa Pawła Szczepanika.

Zobacz więcej

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

14.06.2018, Newsroom

Sprawdź, jak radzą sobie tegoroczni debiutanci na GPW

W czasie niespełna 6 miesięcy tego roku na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowały tylko cztery spółki.

Zobacz więcej

Raport SII: Indeksy sektorowe
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie